Tilastouutisten arkisto: 2001

31.12.2001

Teollisuustuotanto laski marraskuussa vuotta aiemmasta

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto laski Tilastokeskuksen mukaan marraskuussa 4,9 prosenttia vuotta aiemmasta. Kausitasoitettuna marraskuun tuotanto kuitenkin nousi lokakuusta vajaan prosentin. Tammi-marraskuussa työpäiväkorjattu tuotanto väheni 0,7 prosenttia edellisvuodesta.

31.12.2001

Kokonaistuotanto laski lokakuussa 0,7 prosenttia vuotta aiemmasta

Kokonaistuotannon määrä oli vuoden 2001 lokakuussa 0,7 prosenttia pienempi kuin viime vuoden lokakuussa. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kuudesta päätoimialasta kolmen eli alkutuotannon, teollisuuden ja rakentamisen tuotanto supistui. Kaupan, julkisten ja muiden palvelujen sekä liikenteen toimialat kasvoivat. Kokonaistuotanto on kasvanut vuoden 2001 tammi-lokakuussa yhteensä 1,1 prosenttia edellisvuoden vastaaviin kuukausiin verrattuna.

28.12.2001

Vähittäiskaupan myynti kasvoi lokakuussa 4,9 prosenttia

Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä oli lokakuussa 4,9 prosenttia suurempi kuin viime vuoden lokakuussa. Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myynti kasvoi 2,7 prosenttia edellisvuodesta. Autokaupan myynti sen sijaan laski 6,6 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista

27.12.2001

Väkiluku vuodenvaihteessa 5 194 800

Suomen väkiluku on Tilastokeskuksen arvion mukaan vuoden 2001 lopussa 5 194 800. Väestön määrä lisääntyy edellisvuotisesta 13 700 hengellä eli 0,3 prosenttia. Väestön kasvu nopeutuu hieman ja samalla vuodesta 1991 saakka jatkunut väestömäärän kasvun pieneneminen pysähtyy. Vuonna 2000 väestö lisääntyi vain 9 800 hengellä. Suurin syy väestönkasvun nopeutumiseen on maahanmuuttojen määrän lisääntyminen.

21.12.2001

Teollisuusyritysten liikevaihto laski heinä-syyskuussa 3 prosenttia

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan heinä-syyskuussa 3 prosenttia pienempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi 8 prosenttia ja toisella 2 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan.

21.12.2001

Palkkasumma kasvoi 6,5 prosenttia elo-lokakuussa

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2001 elo-lokakuussa 6,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Edellisvuoden vastaava kasvu oli 7,0 prosenttia. Palkkasumman kasvu oli viimevuotista nopeampaa kaupassa, yksityisen sektorin terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa sekä julkisella sektorilla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuukausittaisista palkkasummakuvaajista.

21.12.2001

Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi hieman lokakuussa

Rakennuslupia myönnettiin lokakuussa kaikkiaan 2,7 miljoonan kuutiometrin verran, mikä oli 5 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Liike- ja toimistorakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli kaksinkertainen verrattuna viime vuoden lokakuuhun, jolloin lupamäärä oli pienimmillään muutamaan vuoteen. Julkisten rakennusten lupakuutiot sen sijaan vähenivät vajaan kolmanneksen edellisvuotisesta. Myös asuinrakennuslupien kuutiomäärä oli hieman pienempi kuin lokakuussa vuotta aiemmin. Luvut ovat Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotietoja.

21.12.2001

Bruttokansantuote ei kasvanut kolmannella neljänneksellä edellisvuodesta

Bruttokansantuote oli heinä-syyskuussa saman suuruinen kuin viime vuoden heinä-syyskuussa. Edelliseen neljännekseen verrattuna kausitasoitettu bruttokansantuote kuitenkin kasvoi. Tarkistettujen tietojen mukaan ensimmäisellä neljänneksellä vuosikasvu oli 3,6 prosenttia ja toisella neljänneksellä 0,4 prosenttia. Tammi-syyskuussa bruttokansantuotetta oli kertynyt 1,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

20.12.2001

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa yli miljoona opiskelijaa

Syyslukukaudella 2001 peruskouluissa opiskeli 595 700 oppilasta, mikä oli 0,4 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Ensimmäisellä vuosiluokalla opetettiin 65 300 oppilasta, joista 95 prosenttia oli 7-vuotiaita. Keväällä 2001 peruskoulun päättötodistuksen sai 63 700 oppilasta. Luvut perustuvat Tilastokeskuksen peruskoulutilaston tietoihin, jotka on julkaistu Tilastokeskuksen Internet-sivuilla.

20.12.2001

Tieliikenteessä kuoli marraskuussa 39 ihmistä

Tieliikenteessä sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan marraskuussa 517  henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 39 ja loukkaantui 676 ihmistä. Kuolleita oli 8 ja loukkaantuneita 11 enemmän kuin vuoden 2000 marraskuussa.

20.12.2001

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 6 prosenttia heinä-syyskuussa

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä 6 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kasvu hidastui verrattuna vuoden toiseen neljännekseen, jolloin palvelualojen liikevaihto kasvoi 10 prosenttia vuotta aiemmasta.

19.12.2001

Tieto- ja viestintätekniikkasektori merkittävä työllistäjä Pohjoismaissa

Tieto- ja viestintätekniikkasektori työllisti vuonna 1999 Ruotsissa 10,3 prosenttia, Suomessa 8,8 prosenttia ja Tanskassa 8,7 prosenttia koko yksityisen sektorin työvoimasta. Norjassa vastaava osuus oli 6,4 prosenttia ja Islannissa 5,6 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Pohjoismaiden tilastovirastojen yhteishankkeena julkaisemasta raportista The ICT Sector in the Nordic Countries 1995-2000.

19.12.2001

Tuloerot kasvoivat edelleen vuonna 2000

Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kasvoivat reaalisesti noin 4 prosenttia vuodesta 1999 vuoteen 2000. Samalla kotitalouksien väliset tuloerot kasvoivat. Vuosi 2000 oli jo kuudes peräkkäinen vuosi, jolloin tuloerot kasvoivat. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen tulonjakotilaston vuoden 2000 ennakkotiedoista.

19.12.2001

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 6 prosenttia heinä-syyskuussa

Rakennusyritysten liikevaihto heinä-syyskuussa oli 6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Vuoden toisen neljänneksen vastaava muutos oli 7 prosenttia.

18.12.2001

Työllisyys ja työttömyys marraskuussa 2001

- Työllisiä 11 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 67,0 prosenttia
- Työttömyysaste 8,8 prosenttia, työttömänä 226 000 henkeä
- Työnvälityksessä 18 000 uutta avointa työpaikkaa

18.12.2001

Tuontihinnat laskeneet vuodessa 11,6 prosenttia

Tuontihinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden marraskuusta 11,6 prosenttia. Kestokulutustavaroita lukuun ottamatta kaikkien muiden käyttötarkoitusluokkien indeksit laskivat. Eniten laskivat energiatuotteiden hinnat, 38,6 prosenttia. Lokakuusta marraskuuhun tuontihinnat laskivat 2,0 prosenttia. Lasku johtui pääasiassa raakaöljyn ja öljytuotteiden halpenemisesta. Lokakuusta energiatuotteiden hinnat laskivat 12,3 prosenttia.

14.12.2001

Internet-palvelut ja DVD-elokuvat joukkoviestinnän nopeimpia kasvajia vuonna 2000

Joukkoviestintämarkkinoiden koko oli noin 21 miljardia markkaa vuonna 2000. Edelliseen vuoteen verrattuna markkinat kasvoivat 4,8 prosenttia. Keskimääräistä nopeampaa kasvu oli sähköisessä viestinnässä. Yksittäisistä joukkoviestintäsektoreista nopeimmin kasvoivat DVD-tallenteet sekä online- ja Internet-palvelut. Graafisessa viestinnässä eniten kasvoi kirjojen myynti. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen joukkoviestintä- ja kulttuuritilastoista.

14.12.2001

Inflaatio hidastui marraskuussa 1,6 prosenttiin

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio hidastui Tilastokeskuksen mukaan edelleen, sillä marraskuussa se oli 1,6 prosenttia. Lokakuussa inflaatio oli 1,9 prosenttia. Inflaatiota hidasti ennen kaikkea polttonesteiden halpeneminen ja korkojen lasku.

13.12.2001

Yöpymiset majoitusliikkeissä lisääntyivät 2 prosenttia lokakuussa

Yöpymisten kokonaismäärä ja kotimaisten matkailijoiden yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät 2 prosenttia lokakuussa viime vuoden lokakuuhun verrattuna. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät prosentin edellisvuodesta. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

13.12.2001

Bruttokansantuote kasvoi 5,6 prosenttia viime vuonna

Bruttokansantuotteen määrä kasvoi Tilastokeskuksen tarkistettujen ennakkotietojen mukaan 5,6 prosenttia vuonna 2000. Kasvuvauhti oli 0,1 prosenttia pienempi kuin Tilastokeskus aiemmin arvioi. Vuonna 1999 bruttokansantuote kasvoi 4,1 prosenttia.

12.12.2001

Henkilöstökoulutusta eniten palvelualoilla

Henkilöstökoulutukseen osallistui vuonna 2000 yhteensä 869 000 palkansaajaa, mikä on 43 prosenttia kaikista palkansaajista. Osallistuneiden osuus oli saman suuruinen kuin edellisenä vuonna. Eniten henkilöstökoulutukseen osallistuttiin palvelutoimialoilla. Henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan työnantajan kustantamaa tai tukemaa koulutusta. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tekemään työvoimatutkimukseen.

12.12.2001

Rakennuskustannukset nousivat 1,4 prosenttia vuodessa

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2000 marraskuusta vuoden 2001 marraskuuhun 1,4 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 2,1 prosenttia ja rakennustarvikkeiden hinnat 1,6 prosenttia, kun taas muiden panosten hinnat laskivat 0,4 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

5.12.2001

Tilastokeskuksen Sijoittumispalvelu avattu

Tilastokeskus on avannut Internetissä uuden Sijoittumispalvelun, josta löytyvät kattavat tilastotiedot ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa suoritettujen tutkintojen määristä ja valmistuneiden työllistymisestä sekä työttömyydestä. Siitä saa tietoa myös opiskelusta tutkinnon jälkeen, valmistuneiden ansioista ja alueellisesta sijoittumisesta. Palvelussa on lisäksi laaja tietopaketti koulutetun työvoiman alueellisesta tarjonnasta sekä koulutus- ja ikärakenteesta toimialoittain.

4.12.2001

Maatalouden tuottajahinnat nousevat 5 prosenttia

Tilastokeskus arvioi maatalouden tuottajahintojen nousevan tänä vuonna keskimäärin 5,2 prosenttia vuoteen 2000 verrattuna. Ilman turkistuotantoa tuottajahintojen ennustetaan nousevan 1,6 prosenttia. Tuottajahintojen nousu johtuu pääasiassa eläintuotteiden kallistumisesta. Eniten tuottajahintaindeksiä nostaa turkisnahkojen kallistuminen arviolta 35,6 prosenttia. Maidon ennustetaan kallistuvan 1,6 prosenttia, naudanlihan 1,2 ja sianlihan 16,1 prosenttia. Kananmunien hinnat sen sijaan laskevat 16,6 prosenttia. Kasvituotteiden hintojen arvioidaan laskevan 1,6 prosenttia, mikä johtuu pääasiassa viljakasvien halpenemisesta. Viljan hinta laskee 6,5 prosenttia.

30.11. 2001

Rakentamisen ja asumisen vuosikirja 2001 ilmestynyt

Tilastokeskuksen julkaisema Rakentamisen ja asumisen vuosikirja 2001 on ilmestynyt. Kirjassa tarkastellaan rakentamista ja asumista monesta eri näkökulmasta. Eri aihealueilta esitetään tuoretta tilastotietoa, pitkiä aikasarjoja sekä kansainvälisiä vertailuja. Suurin osa tiedoista on peräisin Tilastokeskuksen tilastoista, mutta kirjassa on aineistoa myös Asuntorahastosta, Maanmittauslaitoksesta, ympäristöministeriöstä ja työministeriöstä.

30.11.2001

Palkkasumma kasvoi 6,1 prosenttia heinä-syyskuussa

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2001 heinä-syyskuussa 6,1 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Edellisvuoden vastaava kasvu oli 5,9 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuukausittaisista palkkasummakuvaajista.

30.11.2001

Teollisuustuotannon lasku jatkui lokakuussa

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto laski Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa 6,2 prosenttia vuotta aiemmasta. Lokakuun jyrkkä lasku johtuu osittain vertailuajankohdan eli viime vuoden lokakuun ennätyksellisen korkeasta tuotannon tasosta. Kausitasoitettuna lokakuun tuotanto laski syyskuusta 0,7 prosenttia. Tammi-lokakuussa työpäiväkorjattu tuotanto väheni 0,2 prosenttia edellisvuodesta.

29.11.2001

Tieliikenteessä kuoli lokakuussa 43 ihmistä

Tieliikenteessä sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan lokakuussa 561  henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 43 ja loukkaantui 693 ihmistä. Kuolleita oli 20 enemmän, mutta loukkaantuneita 55 vähemmän kuin vuoden 2000 lokakuussa. Tieliikennekuolemien keskiarvo viimeisten viiden vuoden lokakuulta on 33.

29.11.2001

Rakennuksia alulle heinä-syyskuussa 12 prosenttia edellisvuotista vähemmän

Uudisrakennustöitä aloitettiin heinä-syyskuussa 10,5 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä oli 12 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavan aikana. Asuinrakennuksia alettiin rakentaa 7 prosenttia vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Teollisuus- ja varastorakennusten kuutiomäärä puolittui edellisvuotisesta. Sen sijaan aloitettujen julkisten palvelurakennusten kuutiomäärä melkein kaksinkertaistui viime vuoden heinä-syyskuusta. Luvut ovat Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntuotantotilaston ennakkotietoja.

29.11.2001

Kokonaistuotanto laski syyskuussa 1,4 prosenttia vuotta aiemmasta

Kokonaistuotannon määrä oli vuoden 2001 syyskuussa 1,4 prosenttia pienempi kuin viime vuoden syyskuussa. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kuudesta päätoimialasta neljän eli alkutuotannon, teollisuuden, rakentamisen ja liikenteen tuotanto supistui. Julkisten ja muiden palvelujen toimiala kasvoi, kun taas kaupan tuotanto pysyi viime vuoden syyskuuhun verrattuna ennallaan. Kokonaistuotanto on kasvanut vuoden 2001 tammi-syyskuussa yhteensä 1,1 prosenttia edellisvuoden vastaaviin kuukausiin verrattuna.

28.11.2001

Uutta ja helppokäyttöistä tietoa luokituksista

Tilastokeskuksen luokituspalvelujen Internet-sivujen ilme on uudistettu ja niiden rakennetta on muutettu entistä käyttäjäystävällisemmäksi. Uudet sivut palvelevat entistä tehokkaammin tilastotiedon ammattikäyttäjiä, tutkijoita sekä yrityksiä ja viranomaisia, jotka luokittelevat tietoja esimerkiksi asiakasrekistereihinsä ja muihin tietojärjestelmiinsä. Luokituspalvelun Internet-sivut ovat käytettävissä maksuttomasti.

28.11.2001

Sukupuolten välinen työnjako tasoittumassa

Ansiotyötä tehdään nykyisin Suomessa vähemmän kuin 1980-luvun lopulla. Syynä on väestön ikääntyminen ja työssäkäyvien lukumäärän väheneminen. Työssäkäyvien vuosityöaika on pysynyt keskimäärin ennallaan, mutta työpäivät ovat pidentyneet ja työstä vapaat päivät lisääntyneet. Miehet käyttävät selvästi enemmän aikaa ansiotyöhön kuin naiset. Sukupuolten välinen ero on kuitenkin kaventunut, sillä miesten keskimääräinen vuosityöaika on lyhentynyt ja naisten pidentynyt. Myös eri palkansaajaryhmien työaikaerot ovat tasoittuneet. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksesta, jonka tiedot kerättiin vuosina 1999 - 2000. Tutkimus perustuu 5 300 henkilön tarkkaan kirjanpitoon ajankäytöstään.

28.11.2001

Vähittäiskaupan myynti kasvoi syyskuussa 3,4 prosenttia

Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä oli syyskuussa 3,4 prosenttia suurempi kuin viime vuoden syyskuussa. Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myynti kasvoi 3,8 prosenttia viime vuodesta. Autokaupan myynti sen sijaan laski 7,0 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

27.11.2001

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 8 prosenttia kesä-elokuussa

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan elokuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Edellisellä kolmen kuukauden jaksolla maalis-toukokuussa palvelualojen liikevaihto kasvoi 9 prosenttia vuotta aiemmasta.

27.11.2001

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 8 prosenttia kesä-elokuussa

Rakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan elokuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Kasvu on hitaampaa kuin vuotta aiemmin, jolloin kasvuprosentti oli 13.

27.11.2001

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi kesä-elokuussa prosentin

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan kesä-elokuussa prosentin suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta kaikilla muilla toimialoilla paitsi puu- ja paperiteollisuudessa, metallien jalostuksessa ja kemianteollisuudessa.

23.11.2001

Rakennuslupien kuutiomäärä väheni viidenneksen syyskuussa

Rakennuslupia myönnettiin syyskuussa kaikkiaan 2,7 miljoonan kuutiometrin verran eli viidennes vähemmän kuin vuosi sitten. Teollisuus- ja varastorakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä väheni 61 prosenttia edellisvuodesta. Myös liike- ja toimistorakentamiseen lupia myönnettiin vähemmän kuin vuotta aiemmin. Uusien asuntojen rakentamiseen lupia sen sijaan myönnettiin selvästi enemmän kuin viime vuoden syyskuussa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista.

22.11.2001

Kuorma-autojen tavarankuljetukset vähenivät heinä-syyskuussa

Kuorma-autojen kuljettama tavaramäärä oli vuoden kolmannella neljänneksellä 17 prosenttia pienempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Kokonaistavaramäärän väheneminen johtui maa-aineskuljetuksista, jotka supistuivat peräti 38 prosenttia. Muita tavaroita sen sijaan kuljetettiin 11 prosenttia enemmän kuin viime vuoden heinä-syyskuussa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

22.11.2001

Yöpymiset majoitusliikkeissä viime vuoden tasolla syyskuussa

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä säilyivät syyskuussa ennallaan viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Yöpymisten kokonaismäärä ja kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät puoli prosenttia edellisvuodesta. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

22.11.2001

Suomen tilastollinen vuosikirja 2001 ilmestynyt

Tilastojen kokoomateos Suomen tilastollinen vuosikirja 2001 on ilmestynyt. Tilastokeskuksen julkaisemassa vuosikirjassa on 699 sivua ja 655 tilastotaulukkoa ja -kuviota. Suomen tietojen lisäksi kirjassa on 106 sivua vertailutietoja muista maista. Vuosikirjan mukana on CD-ROM, joka sisältää kaikki kirjan taulukot Excel 5.0 -muodossa sekä teemakartat.

20.11.2001

Työllisyys ja työttömyys lokakuussa 2001

- Työllisiä 43 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 67,5 prosenttia
- Työttömyysaste 8,3 prosenttia, työttömänä 214 000 henkeä
- Työnvälityksessä 19 000 uutta avointa työpaikkaa

19.11.2001

Tuottajahinnat laskivat lokakuussa

Tuottajahintaindeksit laskivat Tilastokeskuksen mukaan syyskuusta lokakuuhun 0,5 - 2,9 prosenttia. Viime vuoden lokakuuhun verrattuna tuottajahintojen lasku oli vielä nopeampaa, 1,6 - 8,9 prosenttia.

15.11.2001

Runsaat 22 600 uutta yritystä viime vuonna

Suomessa aloitti Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna 22 668 uutta yritystä ja toimintansa lopetti 21 155 yritystä. Yrityskanta kasvoi 1 513 yrityksellä eli 0,6 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuonna 1999 yrityskanta kasvoi edellisvuotisesta 0,4 prosenttia.

15.11.2001

Puhelinyritysten liikevaihto 24,5 miljardia markkaa vuonna 2000

Puhelinyritysten liikevaihto oli 24,5 miljardia markkaa vuonna 2000. Liikevaihto kasvoi 19 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihdon ohella tuottoja kertyi myyntivoitoista, joita kirjattiin yhteensä 8,1 miljardia markkaa. Puhelinyritysten tilikauden tulos kasvoi yli kaksinkertaiseksi ja oli 8,2 miljardia markkaa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta Liikenteen tilinpäätöstietoja 2000 -julkaisusta, joka sisältää tilinpäätöstietoja ja tunnuslukuja vesiliikenteestä, lastinkäsittelystä, matkatoimistoista, huolinnasta ja puhelinliikenteestä.

14.11.2001

Korkeasti koulutetut äänestävät ahkerimmin

Suomalaisten äänestysaktiivisuus laski vuosien 1987 ja 1999 eduskuntavaalien välillä yli 8 prosenttiyksikköä, 76 prosentista 68 prosenttiin. Tämä merkitsee, että yli 300 000 äänestäjää lisää jätti äänestämättä. Verrattuna vuoden 1966 eduskuntavaaleihin, jolloin äänestysvilkkaus oli huipussaan eli 85 prosenttia, on äänestysaktiivisuus pudonnut 30 vuodessa 17 prosenttiyksikköä. Poliittisen ilmapiirin kenties näkyvimmäksi piirteeksi onkin noussut politiikkaan kohdistunut tyytymättömyys ja erityisesti vaalien hyljeksintä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta, professori Tuomo Martikaisen ja valtiotieteen maisteri Hanna Wassin laatimasta tutkimuksesta "Vaienneet äänet".

14.11.2001

Inflaatio hiipui lokakuussa 1,9 prosenttiin

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio hidastui Tilastokeskuksen mukaan edelleen, sillä lokakuussa se oli 1,9 prosenttia. Syyskuussa inflaatio oli 2,2 prosenttia. Inflaation hidastuminen johtui lähinnä polttonesteiden halpenemisesta ja korkojen laskusta.

12.11.2001

Rakennuskustannusten nousu hidastui 1,4 prosenttiin

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2000 lokakuusta vuoden 2001 lokakuuhun 1,4 prosenttia. Rakennuskustannusten nousuvauhti on hidastunut huhtikuusta lähtien, jolloin kustannukset kohosivat 3,3 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 2,1 prosenttia ja rakennustarvikkeiden hinnat 1,6 prosenttia. Muiden panosten hinnat sen sijaan laskivat 0,3 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

7.11.2001

Palkansaajien ansiot nousivat heinä-syyskuussa 4,5 prosenttia

Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2000 heinä-syyskuusta tämän vuoden heinä-syyskuuhun 4,5 prosenttia. Sopimuskorotusten osuus ansiotason vuosinoususta oli 3,3 prosenttiyksikköä. Loppuosa ansiotason noususta johtui palkkaliukumista ja palkansaajarakenteen muutoksista. Kuluttajahintojen noususta puhdistettu reaaliansioiden vuosikasvu oli vuoden kolmannella neljänneksellä 2,1 prosenttia.

1.11.2001

Kuluttajat luottavat edelleen omaan talouteensa

Kansalaisten taloudelliset mielialat tiivistävä kuluttajien luottamusindikaattori oli lokakuussa 5,3 eli suunnilleen sama kuin syyskuussa. Vuosi sitten luottamus talouteen oli kuitenkin selvästi vahvempi. Lokakuussa kuluttajat uskoivat edelleen omaan talouteensa ja mahdollisuuksiinsa säästää. Lisäksi kestotavaroiden ostamista ja lainanottoa pidettiin kannattavana. Näkemykset Suomen taloudesta ja työttömyydestä olivat sen sijaan synkät. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 8. - 24. lokakuuta 1 670 Suomessa asuvaa henkilöä.

31.10.2001

Tieliikenteessä kuoli syyskuussa 21 ihmistä

Tieliikenteessä sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan syyskuussa 616 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 21 ja loukkaantui 818 ihmistä. Kuolleita oli 16 vähemmän ja loukkaantuneita 19 vähemmän kuin vuoden 2000 syyskuussa.

31.10.2001

Teollisuustuotanto laski edelleen syyskuussa

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto laski Tilastokeskuksen mukaan syyskuussa 3,5 prosenttia vuotta aiemmasta. Kausitasoitettuna syyskuun tuotanto oli samalla tasolla kuin elokuussa. Tammi-syyskuussa työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 0,5 prosenttia edellisvuodesta.

30.10.2001

Suomalaisten kotitalouksien varat pääosin asunto-osakkeissa ja talletuksissa

Suomalaisten kotitalouksien rahoitusvarallisuus oli vuoden 2000 lopussa 1 074 miljardia markkaa. Siitä noin puolet oli edelleenkin sidottuna asunto-osakkeisiin. Myös talletusten osuus säilyi vuoteen 1999 verrattuna entisellään eli noin neljänneksenä. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimista rahoitustilinpidon vuoden 2000 ennakkotiedoista.

30.10.2001

Kokonaistuotanto laski elokuussa 0,6 prosenttia vuotta aiemmasta

Kokonaistuotannon määrä oli vuoden 2001 elokuussa 0,6 prosenttia pienempi kuin viime vuoden elokuussa. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kuudesta päätoimialasta neljän eli alkutuotannon, teollisuuden, rakentamisen ja kaupan tuotanto supistui elokuussa. Julkisten ja muiden palvelujen toimiala kasvoi edelleen. Liikenteen tuotanto pysyi ennallaan edellisvuoden elokuuhun verrattuna. Kokonaistuotanto on kasvanut vuoden 2001 tammi-elokuussa yhteensä 1,4 prosenttia edellisvuoden vastaaviin kuukausiin verrattuna.

29.10.2001

Asuntojen hinnat lähes ennallaan

Heinä-syyskuussa vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat pysyivät koko maassa lähes samalla tasolla kuin huhti-kesäkuussa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta asuntojen hintatilastosta, joka perustuu kiinteistönvälittäjien aineistoon.

26.10.2001

Tilastokeskus solmi yhteistyösopimukset viestintätekniikan kehittämisestä

Tilastokeskus on laajan tarjouskilpailun perusteella solminut yhteistyösopimukset viestintätekniikan kehittämisestä Elisa Communications Oyj:n, ICL Invia Oyj:n, Teamware Group Oy:n ja TietoEnator Oyj:n kanssa. Kyseessä on mittava kehittämistyö, johon yhteistyökumppaneiksi valittiin neljä yritystä. Yhteistyön tarkoituksena on täsmentää ja toteuttaa Tilastokeskuksen viestintätekniikan kehittämisstrategia, joka koskee sisäiseen ja ulkoiseen viestintään sekä tietämyksenhallintaan käytettävää teknistä infrastruktuuria. Nyt solmituissa sopimuksissa määritellään yhteistyön periaatteet ja ehdot.

26.10.2001

Palkkasumma kasvoi 6,5 prosenttia kesä-elokuussa

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2001 kesä-elokuussa 6,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kasvu hidastui hieman edellisvuodesta, jolloin vastaava muutos oli 7,0 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuukausittaisista palkkasummakuvaajista.

26.10.2001

Rakennuslupien kuutiomäärä laski elokuussa

Rakennuslupia myönnettiin elokuussa kaikkiaan 3,3 miljoonan kuutiometrin verran eli 12 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Teollisuus- ja varastorakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä väheni 40 prosenttia vuotta aiemmasta. Lähes saman verran vähenivät myös liike- ja toimistorakennusten lupakuutiot. Asuinrakennuslupien kuutiomäärä sitä vastoin oli 10 prosenttia suurempi kuin elokuussa vuotta aiemmin.

26.10.2001

Vähittäiskaupan myynti kasvoi elokuussa 3,8 prosenttia

Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä oli elokuussa 3,8 prosenttia suurempi kuin viime vuoden elokuussa. Autokaupan myynti sen sijaan laski 7,8 prosenttia ja tukkukaupan 1,8 prosenttia viime vuodesta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

25.10.2001

Joka toisella kotitaloudella mikrotietokone

Elokuussa 2001 mikrotietokone oli 52 prosentilla suomalaisista kotitalouksista. Internet-yhteys oli 36 prosentilla. Kahdessa vuodessa Internet-kotitalouksien osuus on kasvanut vain runsaat 10 prosenttiyksikköä. Puuttuvia kotiyhteyksiä voi kuitenkin korvata työ- tai opiskelupaikan yhteyksillä, sillä jo syksyllä 2000 noin 60 prosentilla 15 - 74-vuotiaista oli Internetin käyttömahdollisuus kotona, työssä, opiskelupaikalla tai muualla. Matkapuhelin puolestaan oli yhdeksällä taloudella kymmenestä. Tiedot sisältyvät Tilastokeskuksen Tiedolla tietoyhteiskuntaan lll -julkaisuun.

25.10.2001

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 8 prosenttia touko-heinäkuussa

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan heinäkuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Edellisellä kolmen kuukauden jaksolla helmi-huhtikuussa palvelualojen liikevaihto kasvoi 10 prosenttia vuotta aiemmasta.

25.10.2001

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi touko-heinäkuussa prosentin

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan touko-heinäkuussa prosentin suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Liikevaihto kasvoi edelleen vuoden takaisesta kaikilla muilla toimialoilla paitsi metallien jalostuksessa sekä puu- ja paperiteollisuudessa.

24.10.2001

Kuluttajien usko omaan talouteensa vahvinta Etelä-Suomessa

Suomen talouden heikenneistä näkymistä huolimatta kuluttajat luottavat vahvasti oman taloutensa hyvään kehitykseen myös tulevaisuudessa. Etelä-Suomen maakuntien kuluttajat suhtautuvat luottavaisimmin oman taloutensa kehitykseen, kärjessä Kanta-Häme, Itä-Uusimaa ja Päijät-Häme. Lappilaiset sen sijaan ovat odotuksissaan muita varovaisempia. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen maakunnittaisesta kuluttajabarometristä, jota varten haastateltiin heinä-syyskuussa noin 4 700 suomalaista.

23.10.2001

Pohjolassa muuta Eurooppaa suurempi syntyvyys

Pohjoismaissa naiset synnyttävät enemmän lapsia kuin EU-maissa keskimäärin. Yli puolet synnyttäjistä on yli 30-vuotiaita. Muun muassa nämä tiedot käyvät ilmi juuri ilmestyneestä Pohjoismaisesta tilastollisesta vuosikirjasta Nordic Statistical Yearbook 2001 - Nordisk statistisk årsbok 2001.

23.10.2001

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 6 prosenttia touko-heinäkuussa

Rakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan heinäkuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 6 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Kasvu on hitaampaa kuin vuotta aiemmin, jolloin kasvuprosentti oli 13.

23.10.2001

Työllisyys ja työttömyys syyskuussa 2001

- Työllisiä 3 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 66,7 prosenttia
- Työttömyysaste 8,7 prosenttia, työttömänä 223 000 henkeä
- Työnvälityksessä 19 000 uutta avointa työpaikkaa

18.10.2001

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 3 prosenttia elokuussa

Yöpymisten kokonaismäärä Suomen majoitusliikkeissä kasvoi prosentin elokuussa viime vuoden elokuuhun verrattuna. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 3 prosenttia, kun taas ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät saman verran. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

18.10.2001

Kotitalouksien luottojen määrä kasvoi lähes kaikilla suuralueilla vuonna 2000

Kotitalouksilla oli luottoja vuoden 2000 lopussa 236 miljardia markkaa eli 8 prosenttia edellisvuotta enemmän. Valtaosa eli 65 prosenttia luotoista oli nostettu Etelä-Suomen ja Uudenmaan suuralueilla. Selvästi eniten kotitalouksien luottokanta kasvoi Uudellamaalla, 27 prosenttia edellisvuodesta. Kotitalouksien luottokanta pieneni vain Väli-Suomessa, yhteensä 7 prosenttia. Väli-Suomeen kuuluvissa Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa luottokanta pieneni yli 15 prosenttia kummassakin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen alueellisesta luottokantatilastosta.

18.10.2001

Tuontihinnat laskivat vuodessa 6,7 prosenttia

Tuontihinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden syyskuusta tämän vuoden syyskuuhun 6,7 prosenttia. Eniten indeksin laskuun vaikutti raakaöljyn ja perusmetallien hintojen halpeneminen. Elokuusta syyskuuhun tuontihinnat nousivat 0,5 prosenttia energiatuotteiden kallistumisen vuoksi.

15.10.2001

Inflaatio hidastui syyskuussa 2,2 prosenttiin

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan syyskuussa 2,2 prosenttia. Elokuussa se oli 2,4 prosenttia. Inflaation hidastuminen johtui lähinnä polttonesteiden halpenemisesta viime vuoden syyskuusta.

12.10.2001

Rakennuskustannusten nousu hidastui 1,9 prosenttiin

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2000 syyskuusta vuoden 2001 syyskuuhun 1,9 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 2,1 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 2,2 prosenttia ja muiden panosten hinnat 0,6 prosenttia. Rakennuskustannusten vuosimuutos on pienentynyt huhtikuun 3,3 prosentista syyskuun 1,9 prosenttiin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

10.10.2001

Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut 14,99 markkaa neliöltä viime vuonna

Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut olivat vuonna 2000 kerrostaloasunto-osakeyhtiössä keskimäärin 14 markkaa 99 penniä huoneistoneliöltä kuukaudessa. Hoitokulut laskivat 1,8 prosenttia vuodesta 1999. Eniten laskivat korjaus- ja lämmityskustannukset. Lämmitykseen kului 23 prosenttia kerrostaloasunto-osakeyhtiöiden hoitokuluista, korjauksiin 21 ja vedenkäyttöön 11 prosenttia. Tiedot ovat Tilastokeskuksen laatimasta asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilastosta.

2.10.2001

Kuluttajien luottamus ei enää heikentynyt syyskuussa

Kansalaisten taloudelliset mielialat tiivistävä kuluttajien luottamusindikaattori oli syyskuussa 0,7 eli samalla tasolla kuin elokuussa. Kuluttajat uskovat edelleen vahvasti omaan talouteensa ja mahdollisuuksiinsa säästää. Lisäksi säästämistä, lainanottoa ja kestotavaroiden ostamista pidetään kannattavana. Näkemykset Suomen taloudesta ja työttömyydestä ovat sen sijaan synkät. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 3. - 19. syyskuuta 1 607 Suomessa asuvaa henkilöä.

1.10.2001

Kainuu menettää eniten väestöä

Kainuun väkiluku pienenee vuoteen 2030 mennessä lähes neljänneksen nykyisestä, jos muuttoliike jatkuu yhtä vilkkaana kuin viime vuosina, ilmenee Tilastokeskuksen uudesta väestöennusteesta. Seuraavaksi eniten väestö vähenee Pohjois-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Lapissa, joiden väkiluku on ennusteen mukaan vuonna 2030 noin 15 prosenttia nykyistä pienempi. Suhteellisesti eniten väkiluku kasvaa Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla. Uudenmaan väkiluku on ennusteen mukaan vuonna 2030 noin 20 prosenttia nykyistä suurempi.

28.9.2001

Rakennuslupien kuutiomäärä heinäkuussa ennallaan

Rakennuslupia myönnettiin heinäkuussa kaikkiaan 2 miljoonan kuutiometrin edestä eli saman verran kuin vuosi sitten. Asuinrakennuslupien kuutiomäärä oli kuitenkin 11 prosenttia edellisvuotista pienempi. Teollisuus- ja varastorakennusten lupakuutiot vähenivät neljänneksen vuotta aiemmasta. Sen sijaan julkisille palvelurakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli reilusti yli kolminkertainen viime vuoden heinäkuuhun verrattuna. Luvut ovat Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotietoja.

28.9.2001

Vähittäiskaupan myynti kasvoi heinäkuussa 1,2 prosenttia

Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä oli heinäkuussa 1,2 prosenttia suurempi kuin viime vuoden heinäkuussa. Autokaupan myynti laski peräti 7,6 prosenttia. Tukkukaupan myyntimäärä aleni 0,4 prosenttia edellisvuodesta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

28.9.2001

Teollisuustuotanto laski edelleen elokuussa

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto laski Tilastokeskuksen mukaan elokuussa 1,9 prosenttia vuotta aiemmasta. Teollisuustuotannon huhtikuussa alkanut lasku on kuitenkin hidastunut. Kausitasoitettuna elokuun tuotanto jopa kasvoi heinäkuuhun verrattuna. Tammi-elokuussa työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi prosentin edellisvuodesta.

27.9.2001

Tieliikenteessä kuoli elokuussa 29 ihmistä

Tieliikenteessä sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan elokuussa 688  henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 29 ja loukkaantui 888 ihmistä. Kuolleita oli 10 vähemmän, mutta loukkaantuneita 53 enemmän kuin vuoden 2000  elokuussa.

27.9.2001

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 9 prosenttia huhti-kesäkuussa

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 9 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

27.9.2001

Kokonaistuotanto laski prosentin heinäkuussa

Kokonaistuotannon määrä oli vuoden 2001 heinäkuussa 1,0 prosenttia pienempi kuin viime vuoden heinäkuussa. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kuudesta päätoimialasta kahden toimialan, teollisuuden ja rakentamisen, tuotanto supistui heinäkuussa. Sen sijaan maa- ja metsätalouden, liikenteen sekä julkisten ja muiden palvelujen toimialat kasvoivat selvästi. Kokonaistuotanto on kasvanut kuukausikuvaajan mukaan vuoden 2001 tammi-heinäkuussa yhteensä 1,6 prosenttia edellisvuoden vastaaviin kuukausiin verrattuna.

26.9.2001

Palkkasumma kasvoi 6,6 prosenttia touko-heinäkuussa

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2001 touko-heinäkuussa 6,6 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kasvu oli hieman edellisvuotista alhaisempi, jolloin vastaava muutos oli 6,9 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuukausittaisista palkkasummakuvaajista.

26.9.2001

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 2 prosenttia

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan huhti-kesäkuussa 2 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Liikevaihto kasvoi kaikilla muilla toimialoilla paitsi metallien jalostuksessa. Liikevaihdon kasvu hidastui edelleen vuoden toisella neljänneksellä. Vuoden 2001 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi vielä 8 prosenttia. Hidastuminen näkyi selkeimmin viennissä.

25.9.2001

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 9 prosenttia tammi-kesäkuussa

Rakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla 9 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Kasvu oli kuitenkin selvästi hitaampaa kuin vuotta aiemmin, jolloin kasvuprosentti oli 16. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kasvu oli 12 prosenttia ja toisella neljänneksellä 7 prosenttia.

21.9.2001

Nuorten sakot nousivat muita ikäryhmiä enemmän

Sakotuksen muutokset vuonna 1999 ovat nostaneet sakkoja kaikissa ikäryhmissä, mutta suhteellisesti eniten nuorimpien sakotettujen kohdalla eli niissä ikäryhmissä, joissa sakot ovat keskimääräistä pienempiä. 15 - 17-vuotiaitten viime vuoden keskimääräinen sakko ja rikesakko, 476 markkaa, oli 74 prosenttia suurempi kuin vuonna 1998. 18 - 20-vuotiaitten kohdalla muutos oli 61 prosenttia ja vielä 21 - 24-vuotiaillakin 44 prosenttia. Nuorille määrätyt sakot nousivat näin paljon, koska yleinen minimi nostettiin 20 markasta 40 markkaan, vaikka lähes kaksi kolmesta 15 - 24-vuotiaille määrätystä päiväsakosta vuonna 1998 oli minimihintaisia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rikostilastoista.

21.9.2001

Bruttokansantuote ei kasvanut toisella vuosineljänneksellä

Bruttokansantuote oli huhti-kesäkuussa vain 0,3 prosenttia suurempi kuin viime vuoden huhti-kesäkuussa. Edelliseen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote supistui. Talous kasvoi yhtäjaksoisesti vuoden 1993 loppupuolelta tämän vuoden kevääseen. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

20.9.2001

Yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät hieman heinäkuussa

Helteinen heinäkuu ei juurikaan vaikuttanut kotimaisten matkailijoiden yöpymisten määrään Suomen majoitusliikkeissä. Suomalaisten yöpymiset lisääntyivät 2 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset prosentin viime vuoden heinäkuuhun verrattuna. Yöpymisten kokonaismäärä kasvoi 2 prosenttia. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

19.9.2001

Alkoholi entistä useammin syynä työikäisten miesten kuolemiin

Työikäisenä kuolleiden miesten yleisin kuolemansyy on edelleen sepelvaltimotauti. Seuraavaksi merkittävimmät kuolemansyyt ovat alkoholin käytöstä aiheutunut kuolleisuus sekä tapaturmat, joihin molempiin kuoli vuonna 1999 lähes 1 000 miestä. Miesten neljänneksi yleisin kuolemansyy on itsemurhat. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuolemansyytilastosta.

18.9.2001

Työllisyys ja työttömyys elokuussa 2001

- Työllisiä 8 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 69,6 prosenttia
- Työttömyysaste 7,8 prosenttia, työttömänä 206 000 henkeä
- Työnvälityksessä 26 000 uutta avointa työpaikkaa

18.9.2001

Tuontihinnat laskivat vuodessa 4,6 prosenttia

Tuontihinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden elokuusta tämän vuoden elokuuhun 4,6 prosenttia. Lasku johtui pääasiassa raakaöljyn, perusmetallien, sähköteknisten tuotteiden, metallimalmien sekä öljytuotteiden halpenemisesta. Indeksin laskua hillitsi kulkuneuvojen ja kivihiilen kallistuminen. Heinäkuusta elokuuhun tuontihinnat laskivat 0,8 prosenttia. Indeksin laskuun vaikutti eniten kulkuneuvojen, perusmetallien, metallimalmien, peruskemikaalien ja öljytuotteiden halpeneminen.

17.9.2001

Rahoitusleasinginvestoinnit vähenivät, mutta vuokrat kasvoivat vuonna 2000

Luottolaitokset ja muut leasingrahoitusta tarjoavat yritykset rahoittivat käyttöomaisuuden hankintoja rahoitusleasingsopimuksilla kaikkiaan 6,6 miljardilla markalla vuonna 2000. Tästä varsinaisen rahoitusleasingin osuus oli 5,8 miljardia markkaa ja kiinteistöleasing- sekä sale-and-lease-back -sopimusten osuus 0,8 miljardia markkaa. Rahoitusleasingsopimusten arvo pieneni edellisvuodesta 7 prosenttia. Rahoitusleasingtoiminnasta saadut vuokrat puolestaan kasvoivat 30 prosenttia. Kaikkiaan vuokria maksettiin viime vuonna 4,2 miljardia markkaa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitusleasingtilastosta.

14.9.2001

Inflaatio elokuussa 2,4 prosenttia

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan elokuussa 2,4 prosenttia. Heinäkuussa se oli 2,5 prosenttia.

12.9.2001

Rakennuskustannusten nousu hidastui 2,5 prosenttiin

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2000 elokuusta vuoden 2001 elokuuhun 2,5 prosenttia. Rakennuskustannusten nousu on hidastunut huhtikuusta lähtien, jolloin kasvu oli 3,0 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 3,6 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 2,4 prosenttia ja muiden panosten hinnat 1,0 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

7.9.2001

Teollisuusrakentaminen kasvoi voimakkaasti huhti-kesäkuussa

Uudisrakennustöitä aloitettiin huhti-kesäkuussa kaikkiaan lähes 15 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä oli 6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Aloitettuja teollisuusrakennuksia oli kuutiometreillä mitattuna peräti 70 prosenttia edellisvuotista enemmän. Ilman Lapin suurta teollisuusrakennushanketta kasvu olisi ollut 12 prosenttia. Myös julkisia palvelurakennuksia alettiin rakentaa enemmän kuin viime vuoden huhti-kesäkuussa. Aloitettujen asuinrakennusten kuutiomäärä sen sijaan väheni 8 prosenttia. Liike- ja toimistorakennuksia käynnistettiin kolmannes vähemmän kuin vuotta aiemmin. Luvut ovat Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilaston ennakkotietoja.

4.9.2001

Uusimmat tiedot ympäristön tilasta ja ympäristönsuojelumenoista taas saatavilla

Valtion menoista käytetään vuonna 2002 suoraan ympäristönsuojeluun 4,3 miljardia markkaa, mikä on 2,1 prosenttia talousarvioesityksen loppusummasta. Vuonna 2001 ympäristömenot ovat olleet vajaat 4,2 miljardia markkaa eli 2 prosenttia valtion talousarvion loppusummasta. Lisäksi vuonna 2000 kunta-ala käytti ympäristömenoihin vajaat 3,3 miljardia markkaa ja teollisuus uusimpien käytettävissä olevien tietojen perusteella vuonna 1998 vajaat 3,2 miljardia markkaa.

4.9.2001

Kuluttajat arvioivat työttömyyden kasvavan, mutta uskovat edelleen omaan talouteensa

Kuluttajien luottamus talouteen on heikoimmillaan sitten 1990-luvun lamavuosien. Kuluttajien luottamusindikaattori oli elokuussa 0,6. Näkemykset Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä ovat synkentyneet. Sen sijaan omaan talouteensa ja mahdollisuuksiinsa säästää kuluttajat uskovat edelleen vahvasti. Kotitalouksien rahatilanne on hyvä, ja säästämistä pidetään kannattavana. Lisäksi erilaisia kulutusaikeita on edelleen runsaasti. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 6. - 23. elokuuta 1 553 Suomessa asuvaa henkilöä.

31.8.2001

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 10 prosenttia maalis-toukokuussa

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan toukokuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 10 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

31.8.2001

Rakennuslupia kesäkuussa 11 prosenttia edellisvuotista vähemmän

Rakennuslupia myönnettiin kesäkuussa kaikkiaan 4,7 miljoonan kuutiometrin verran eli 11 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Asuntorakentamiseen myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli neljänneksen edellisvuotista pienempi. Teollisuus- ja varastorakennusten lupakuutiot vähenivät runsaan kolmanneksen viime vuoden kesäkuusta. Sen sijaan liike- ja toimistorakennuksille sekä julkisille rakennuksille lupia myönnettiin selvästi enemmän kuin kesäkuussa vuotta aiemmin. Luvut ovat Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotietoja.

31.8.2001

Kokonaistuotanto laski 0,3 prosenttia kesäkuussa

Kokonaistuotannon määrä oli vuoden 2001 kesäkuussa 0,3 prosenttia pienempi kuin viime vuoden kesäkuussa. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kuudesta päätoimialasta neljän päätoimialan tuotanto laski kesäkuussa. Kaupan sekä julkisten ja muiden palvelujen toimialat kasvoivat selvästi. Kokonaistuotanto on kasvanut kuukausikuvaajan mukaan vuoden 2001 tammi-kesäkuussa yhteensä 2,2 prosenttia edellisvuoden vastaaviin kuukausiin verrattuna.

30.8.2001

Tieliikenteessä kuoli heinäkuussa 56 ihmistä

Tieliikenteessä sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan heinäkuussa 692  henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 56 ja loukkaantui 893 ihmistä. Kuolleita oli 10 ja loukkaantuneita samoin 10 enemmän kuin vuoden 2000 heinäkuussa.

30.8.2001

Palkkasumma kasvoi 7,2 prosenttia huhti-kesäkuussa

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2001 huhti-kesäkuussa 7,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kasvu pieneni hieman edellisvuodesta, jolloin vastaava muutos oli 7,5 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuukausittaisista palkkasummakuvaajista.

30.8.2001

Teollisuustuotanto laski edelleen heinäkuussa

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto laski Tilastokeskuksen mukaan heinäkuussa 5,4 prosenttia vuotta aiemmasta. Teollisuustuotanto on alentunut huhtikuusta alkaen, viimeksi vastaava teollisuustuotannon lasku on koettu lähes 10 vuotta sitten. Tammi-heinäkuussa tuotanto kasvoi enää runsaan prosentin edellisvuodesta.

29.8.2001

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi maalis-toukokuussa 3 prosenttia

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan maalis-toukokuussa 3 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Liikevaihto kasvoi kaikilla muilla toimialoilla paitsi metallien jalostuksessa. Liikevaihdon kasvu hidastui edelleen. Vuonna 2000 liikevaihto kasvoi keskimäärin 13 prosenttia. Hidastuminen näkyi selkeimmin viennissä EU-alueelle.

28.8.2001

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 8 prosenttia maalis-toukokuussa

Rakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan toukokuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Kasvu on hitaampaa kuin vuotta aiemmin, jolloin kasvuprosentti oli 14. Talonrakennusyritysten liikevaihto oli maalis-toukokuussa 9 prosenttia suurempi ja maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto 3 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

28.8.2001

Vähittäiskaupan myynti kasvoi kesäkuussa 6,2 prosenttia

Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä oli kesäkuussa 6,2 prosenttia suurempi kuin viime vuoden kesäkuussa. Autokaupan myynti sen sijaan laski 6,7 prosenttia. Tukkukaupan myyntimäärä kasvoi 6,1 prosenttia edellisvuodesta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

23.8.2001

Nimityksiä Tilastokeskuksessa

Tilastokeskuksen johtokunta on tehnyt seuraavat nimitykset määräajaksi 31.8.2006 asti:

23.8.2001

Konkurssien määrä väheni edelleen alkuvuonna

Tämän vuoden alkupuoliskolla pantiin vireille 1 375 konkurssia, mikä on 10 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tätä vähemmän konkursseja on ollut viimeksi vuoden 1986 ensimmäisellä puoliskolla, jolloin pantiin vireille vain 1 141 konkurssia. Konkurssien määrä oli alkuvuonna edellisvuotista pienempi jo kahdeksatta vuotta peräkkäin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen konkurssitilastosta.

22.8.2001

Rahamarkkina- ja suhdannetietoa verkosta

Tilastokeskus ja muiden EU-maiden tilastovirastot, Eurostat sekä Euroopan komission pääosasto ECFIN ovat yhteistyössä luoneet Internet-pohjaisen Euro-Indicators -palvelun. Palvelu on suunniteltu erityisesti päättäjille ja talousanalyytikoille eurooppalaisen rahamarkkina- ja suhdannetiedon lähteeksi.

21.8.2001

Yritysten Internet-kotisivujen määrä kasvoi vuonna 2000

Viime vuonna 60 prosentilla yli kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä oli omat Internet-kotisivut, kun edellisenä vuonna kotisivut oli 50 prosentilla saman kokoisista yrityksistä. Internetin käyttö yrityksissä lisääntyi 84 prosentista 91 prosenttiin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta raportista Internet ja sähköinen kauppa yrityksissä 2001. Tiedot on kerätty kyselytutkimuksella keväällä 2001.

21.8.2001

Työllisyys ja työttömyys heinäkuussa 2001

- Työllisiä 23 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 71,3 prosenttia
- Työttömyysaste 7,6 prosenttia, työttömänä 204 000 henkeä
- Työnvälityksessä 21 000 uutta avointa työpaikkaa

17.8.2001

Tuottajahinnat laskivat heinäkuussa

Tuottajahintaindeksit laskivat Tilastokeskuksen mukaan 0,1 - 2,3 prosenttia kesäkuusta heinäkuuhun. Eniten laskivat tuontihinnat, 2,3 prosenttia. Tuontihintaindeksin lasku johtui pääasiassa energiamineraalien, öljytuotteiden ja perusmetallien halpenemisesta. Viime vuoden heinäkuusta tuontihinnat laskivat 2,2 prosenttia. Lasku johtui pääosin perusmetallien, raakaöljyn, sähköteknisten tuotteiden, metallimalmien sekä maataloustuotteiden halpenemisesta. Indeksin laskua hillitsi kulkuneuvojen, kivihiilen ja metallituotteiden kallistuminen.

16.8.2001

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät kesäkuussa 5 prosenttia

Matkailijoiden yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät jälleen kesäkuussa, kun ne toukokuussa vähenivät hieman. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset prosentin viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Yöpymisten kokonaismäärä kasvoi 4 prosenttia. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

16.8.2001

Palkansaajien ansiot nousivat huhti-kesäkuussa 4,5 prosenttia

Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2000 huhti-kesäkuusta tämän vuoden huhti-kesäkuuhun 4,5 prosenttia. Sopimuskorotusten osuus ansiotason vuosinoususta oli toisella neljänneksellä 3,3 prosenttiyksikköä. Loppuosa ansiotason noususta johtui palkkaliukumista ja palkansaajarakenteen muutoksista. Kuluttajahintojen noususta puhdistettu reaaliansioiden vuosikasvu oli vuoden toisella neljänneksellä 1,3 prosenttia.

15.8.2001

Kuorma-autojen tavarankuljetukset vähenivät ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Tammi-kesäkuussa kuorma-autojen kuljettama kokonaistavaramäärä väheni 4 prosenttia ja tavaramäärä ilman maa-aineksia 10 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Maa-ainesten kuljetukset sen sijaan lisääntyivät 7 prosenttia. Kuorma-autoliikenteen kuljetustyön määrä tonnikilometreinä mitattuna väheni ensimmäisellä vuosipuoliskolla 7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

14.8.2001

Inflaatio hidastui edelleen heinäkuussa

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan heinäkuussa 2,5 prosenttia. Inflaatio hidastui selvästi, sillä kesäkuussa se oli 3,0 prosenttia. Inflaation hidastuminen johtui lähinnä bensiinin halpenemisesta.

13.8.2001

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 2,7 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2000 heinäkuusta vuoden 2001 heinäkuuhun 2,7 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 3,7 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 2,7 prosenttia ja muiden panosten hinnat 1,3 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

10.8.2001

Uusi julkaisu rikos- ja oikeustilastoista

Tilastokeskuksen uusi kokoomajulkaisu Rikollisuus ja oikeusolot on ilmestynyt. Teos on kooste rikos- ja oikeustilastoista. Siihen on kerätty keskeistä tilastotietoa ilmi tulleista rikoksista, rikosten uhreista, rangaistuksista ja vangeista Suomessa. Rikollisuuden lisäksi julkaisussa on tietoja riita-, hakemus- ja hallintoasioista sekä konkursseista, yrityssaneerauksista ja yksityishenkilöiden velkajärjestelyistä.

9.8.2001

Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi 16 prosenttia toukokuussa

Rakennuslupia myönnettiin toukokuussa kaikkiaan 4,9 miljoonan kuutiometrin verran eli 16 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Kuutiomäärät kasvoivat kaikissa rakennustyypeissä lukuun ottamatta julkisia palvelurakennuksia.

1.8.2001

Kuluttajien näkemykset Suomen taloudesta synkkenivät heinäkuussa

Taloudelliset mielialat tiivistävä kuluttajien luottamusindikaattori laski heinäkuussa 3,8:aan eli alimmilleen sitten vuoden 1993. Näkemykset Suomen taloudesta ovat synkentyneet selvästi. Tämä koskee arvioita sekä menneen että tulevan 12 kuukauden talouskehityksestä. Sen sijaan omaan talouteensa ja mahdollisuuksiinsa säästää kuluttajat uskovat edelleen. Lisäksi kestotavaroiden ostamista pidettiin heinäkuussa kannattavana, ja kulutusaikeet olivat vahvat. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2. - 20. heinäkuuta 1 520 Suomessa asuvaa henkilöä.

31.7.2001

Ulkomaalaisten yöpymiset lisääntyivät 8 prosenttia vuonna 2000

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät 8 prosenttia edellisestä vuodesta, ja niiden määrä nousi 4,1 miljoonaan vuonna 2000. Yöpymisten määrää kasvatti lisääntynyt matkailu lähialueilta Ruotsista, Norjasta, Venäjältä ja Virosta sekä Britanniasta ja Aasiasta. Kotimaisten matkailijoiden yöpymisten määrän kasvu jäi alle 2 prosentin. Yhteensä Suomen majoitusliikkeissä yövyttiin 16 miljoonaa kertaa vuonna 2000, mikä on 3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Yöpymiset majoitusliikkeissä ovat lisääntyneet yhtäjaksoisesti vuodesta 1992, jona aikana niiden määrä on noussut runsaan kolmanneksen. Tiedot ovat Tilastokeskuksen majoitustilastosta vuodelta 2000.

31.7.2001

Teollisuustuotanto laski edelleen kesäkuussa

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto laski Tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa 3,0 prosenttia vuotta aiemmasta. Tammi-kesäkuussa tuotanto kasvoi 2,5 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä teollisuustuotanto nousi vielä runsaat 7 prosenttia, mutta toisella neljänneksellä se laski vajaat 2 prosenttia vuoden 2000 vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

31.7.2001

Kokonaistuotanto laski 0,7 prosenttia toukokuussa

Kokonaistuotannon määrä oli vuoden 2001 toukokuussa 0,7 prosenttia pienempi kuin viime vuoden toukokuussa. Laskuun vaikuttaa osaksi edellisvuoden toukokuun voimakas 8,7 prosentin kasvu. Kokonaistuotanto kuitenkin kasvoi Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tammi-toukokuussa yhteensä 2,8 prosenttia edellisvuoden vastaaviin kuukausiin verrattuna. Kuukausikuvaajan kuudesta päätoimialasta neljän päätoimialan tuotanto laski toukokuussa 2001. Vain julkiset ja muut palvelut -toimiala kasvoi selvästi. Viimeksi kuukausittainen kokonaistuotanto laski maaliskuussa 1996.

30.7.2001

Asuntojen hinnat nousivat hieman alkuvuodesta

Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat tammi-maaliskuusta huhti-kesäkuuhun koko maassa vajaan prosentin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta asuntojen hintatilastosta, joka perustuu kiinteistönvälittäjien aineistoon.

27.7.2001

Kuolleiden määrä pieneni, maahanmuutto kasvoi

Suomen väkiluku kasvoi Tilastokeskuksen mukaan tämän vuoden alkupuoliskolla 7 000:lla, mikä on 2 400 henkeä enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Kesäkuun lopussa maamme väkiluku oli 5 188 100. Suurimmat syyt väestömäärän kasvuun olivat kuolleiden määrän väheneminen sekä maahanmuuttajien määrän lisääntyminen.

27.7.2001

Vähittäiskaupan myynnin kasvu hidastui toukokuussa

Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä oli toukokuussa 2,0 prosenttia suurempi kuin viime vuoden toukokuussa. Kasvuprosentti on alle puolet siitä mihin tammi-huhtikuussa yllettiin. Autokaupan myynti laski peräti 15,0 prosenttia. Tukkukaupan myyntimäärä laski 1,5 prosenttia edellisvuodesta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

27.7.2001

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 10 prosenttia helmi-huhtikuussa

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2001 helmi-huhtikuussa 10 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihto kasvoi ripeästi. Se oli helmi-huhtikuussa 16 ja marras-tammikuussa 12 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Toimialan sisällä liikevaihto kasvoi voimakkaimmin tietojenkäsittelypalvelussa, 34 prosenttia, sekä teknisessä palvelussa, testauksessa ja analysoinnissa, 17 prosenttia.

26.7.2001

Tieliikenteessä kuoli kesäkuussa 42 ihmistä

Tieliikenteessä sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kesäkuussa 637 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 42 ja loukkaantui 828 ihmistä. Kuolleita oli 9 ja loukkaantuneita 88 enemmän kuin vuoden 2000 kesäkuussa.

26.7.2001

Teollisuusyritysten liikevaihdon kasvu oli helmi-huhtikuussa 6 prosenttia

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan helmi-huhtikuussa 6 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Liikevaihto kasvoi kaikilla muilla toimialoilla paitsi metallien jalostuksessa. Liikevaihdon kasvu hidastui edelleen. Vuonna 2000 liikevaihto kasvoi keskimäärin 13 prosenttia. Hidastuminen näkyi selkeimmin viennissä EU-alueelle.

26.7.2001

Palkkasumma kasvoi 7,6 prosenttia maalis-toukokuussa

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2001 maalis-toukokuussa 7,6 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kasvu nopeutui edellisvuodesta, jolloin vastaava muutos oli 6,3 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuukausittaisista palkkasummakuvaajista.

25.7.2001

Maakunnittainen kuluttajabarometri, 2. neljännes 2001:
Kuluttajat luottavaisia oman taloutensa kehitykseen, Päijät-Häme kärjessä

Kuluttajat eri puolilla maata arvioivat taloutensa paranevan edelleen seuraavan vuoden aikana. Viime aikojen arviot yleisen talouskehityksen hidastumisesta eivät näin näytä vähentäneen kuluttajien luottamusta omaan talouteensa. Kotitalouksien talouskehitystä seuraavien 12 kuukauden aikana mittaava saldoluku oli toisella neljänneksellä +10. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen maakunnittaiseen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin huhti-kesäkuussa 4 730 suomalaista.

24.7.2001

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 8 prosenttia helmi-huhtikuussa

Rakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Kasvu oli hitaampaa kuin vuotta aiemmin, jolloin kasvuprosentti oli 14. Talonrakennusyritysten liikevaihto oli helmi-huhtikuussa 11 prosenttia suurempi, mutta maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto 2 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

24.7.2001

Työllisyys ja työttömyys kesäkuussa 2001

- Työllisiä 49 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 71,4 prosenttia
- Työttömyysaste 9,3 prosenttia, työttömänä 256 000 henkeä
- Työnvälityksessä 25 000 uutta avointa työpaikkaa

20.7.2001

Maarakentamisen kustannusten nousuvauhti hidastunut

Maarakentamisen kustannukset nousivat Tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa 4 prosenttia vuoden 2000 kesäkuusta. Vaikka kustannusten nousuvauhti puoliintui viime vuoden kesäkuusta, oli se selvästi edelleen nopeampaa kuin vuosina 1996-1999. Maarakentamisen työlajeista päällystystöiden kustannusten vuosimuutos oli 3,2 prosenttia, kun vuosi sitten kesäkuussa se oli yli 20 prosenttia.

18.7.2001

Vientihinnat laskivat kesäkuussa 0,7 prosenttia

Tilastokeskuksen mukaan vientihinnat laskivat toukokuusta kesäkuuhun 0,7 prosenttia. Vientihintojen lasku johtui pääasiassa öljytuotteiden ja selluloosan halpenemisesta. Indeksin laskua hillitsi paperin ja kartongin sekä puutavaran ja puutuotteiden hintojen nousu. Viime vuoden kesäkuusta vientihinnat nousivat 1,3 prosenttia.

13.7.2001

Inflaatio hidastui kesäkuussa 3,0 prosenttiin

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa 3,0 prosenttia. Toukokuussa se oli 3,4 prosenttia. Inflaation hidastuminen johtui lähinnä bensiinin halpenemisesta.

12.7.2001

Yöpymiset majoitusliikkeissä vähenivät 3 prosenttia toukokuussa

Matkailu Suomeen väheni toukokuussa. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä 5 prosenttia ja kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä 3 prosenttia viimevuotista vähemmän. Yöpymisten kokonaismäärä väheni 3 prosenttia viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

12.7.2001

Tukkukaupan liiketoiminta tehostui vuonna 2000

Ravinto- ja nautintoainetukkukaupan sekä yleistukkukaupan yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 4 prosenttia edellisvuodesta. Henkilöstön määrä väheni ja jalostusarvo kasvoi. Muutokset johtuivat yritysten sisäisistä toimenpiteistä, joilla toimintaa tehostettiin. Vähittäiskaupan henkilöstön määrä sitä vastoin kasvoi yli 6 prosenttia vuodesta 1999. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen keräämistä kaupan suurimpien yritysten tilinpäätöstiedoista.

12.7.2001

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 2,8 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2000 kesäkuusta vuoden 2001 kesäkuuhun 2,8 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 3,6 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 2,9 prosenttia ja muiden panosten hinnat 1,2 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

12.7.2001

Bruttokansantuote kasvoi 5,7 prosenttia viime vuonna

Bruttokansantuotteen määrä kasvoi Tilastokeskuksen tarkistettujen ennakkotietojen mukaan viime vuonna 5,7 prosenttia. Kasvuvauhti oli sama kuin Tilastokeskus arvioi jo helmikuussa. Vuonna 1999 bruttokansantuote kasvoi 4 prosenttia eli 0,2 prosenttiyksikköä hitaammin kuin aiemmin arvioitiin.

9.7.2001

Asunto-osakekaupan kasvu pysähtyi viime vuonna

Asunto-osakekaupan kasvu pysähtyi vuonna 2000. Kauppoja tehtiin yhteensä 32,1 miljardin markan arvosta, mikä oli noin 0,65 miljardia vähemmän kuin vuonna 1999. Vaikka viime vuonna osakehuoneistojen hinnat nousivat vuodesta 1999, kauppojen lukumäärän väheneminen käänsi markkamääräisen kauppasumman laskuun. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen vuoden 2000 asunto-osakkeiden hintatilastoon, joka on laadittu verottajan varainsiirtoverolaskelmista. Tilasto kattaa koko maan.

5.7.2001

Ulkomaille 2,4 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa vuonna 2000

Vuonna 2000 suomalaiset tekivät 2,4 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa ulkomaille. Aikaisempien vuosien tapaan suosituimmat kohdemaat olivat Viro, Espanja, Ruotsi, Venäjä ja Kreikka. Tiedot käyvät ilmi Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta, jota varten haastateltiin 21 050 iältään 15 - 74 -vuotiasta henkilöä helmikuun 2000 ja helmikuun 2001 välisenä aikana.

4.7.2001

Teollisuuden ja rakentamisen tuotannon arvo kasvoi voimakkaasti vuonna 2000

Teollisuustuotannon arvo kasvoi viime vuonna 18 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Rakentamisen arvo kasvoi 13 prosenttia. Teollisuuden jalostusarvo kohosi 15 prosenttia ja rakentamisen jalostusarvo peräti 21 prosenttia edellisvuodesta. Teollisuuden ja rakentamisen yhteenlaskettu tuotannon bruttoarvo oli 712 miljardia markkaa, josta teollisuuden osuus oli 621 miljardia markkaa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen teollisuustuotannon ennakkotilastosta.

3.7.2001

Uudellamaalla rakennettu 13 prosenttia maa-alasta

Koko Suomen maapinta-alasta 87 prosenttia on metsätalousmaata, 9 prosenttia maatalousmaata ja 4 prosenttia rakennettua maata, ilmenee Tilastokeskuksen uudesta Ympäristötilasto-julkaisusta. Rakennettua maata on selvästi eniten Uudellamaalla, yli 13 prosenttia maapinta-alasta. Itä-Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa sekä Kymenlaaksossa rakennettua maata on noin 8 prosenttia.

3.7.2001

Tietojenkäsittelypalvelujen rakennemuutos jatkui vuonna 2000

Tietojenkäsittelypalveluja tarjoavien yritysten rakennemuutos jatkui viime vuonna vilkkaana. Yritysjärjestelyjä tehtiin ja liiketoimintoja rationalisoitiin huomattavasti enemmän kuin muilla palvelujen toimialoilla. Tietojenkäsittelypalvelujen sekä teknisten palvelujen liikevaihto kasvoi yli 9 prosenttia edellisvuodesta. Myös mainostoimistojen liikevaihto kasvoi hieman. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen keräämistä suurimpien liike-elämän palveluyritysten tilinpäätöstiedoista.

3.7.2001

Kuluttajien luottamus talouteen heikompi kuin vuosi sitten

Taloudelliset mielialat tiivistävä kuluttajien luottamusindikaattori oli kesäkuussa 5,6, kun se viime vuoden kesäkuussa oli 13,1. Näkemykset Suomen taloudesta ja kestotavaroiden ostamisen kannattavuudesta ovat synkentyneet. Sen sijaan omaan talouteensa ja mahdollisuuksiinsa säästää kuluttajat uskovat edelleen. Lisäksi säästämistä ja lainanottoa pidetään kannattavana. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 4. - 21. kesäkuuta 1 568 Suomessa asuvaa henkilöä.

29.6.2001

Teollisuustuotannon lasku voimistui toukokuussa

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto laski Tilastokeskuksen mukaan toukokuussa 2,3 prosenttia vuotta aiemmasta.

29.6.2001

Rakennusluvista lähes puolet teollisuus- ja varastorakentamiseen huhtikuussa

Rakennuslupia myönnettiin huhtikuussa kaikkiaan 4,6 miljoonan kuutiometrin verran. Määrä oli 1,5-kertainen vuotta aiempaan verrattuna. Näin suuri kasvu aiheutui lähinnä yhdestä suuresta teollisuusrakennushankkeesta Lapissa. Ilman tätä hanketta kasvu olisi ollut 15 prosenttia. Teollisuus- ja varastorakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli yli kolminkertainen viime vuoden huhtikuuhun verrattuna. Asuntorakentamiseen lupia sen sijaan myönnettiin viidennes vähemmän kuin vuotta aiemmin. Asuinrakennuslupien kuutiomäärä on vähentynyt edellisvuotisesta kaikkina alkuvuoden kuukausina. Luvut ovat Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotietoja.

29.6.2001

Kokonaistuotannon kasvu hidastui 1,9 prosenttiin huhtikuussa

Kokonaistuotannon määrä oli vuoden 2001 huhtikuussa 1,9 prosenttia suurempi kuin viime vuoden huhtikuussa. Maaliskuussa tuotanto kasvoi 3,7 prosenttia edellisestä vuodesta. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan teollisuustuotannon kasvun hiipuminen heikensi talouden kasvua huhtikuussa. Liikenne ja kauppa pitivät kuitenkin kokonaistalouden kasvussa.

28.6.2001

Tieliikenteessä kuoli toukokuussa 26 ihmistä

Tieliikenteessä sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan toukokuussa 538 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 26 ja loukkaantui 684 ihmistä. Kuolleita oli 1 vähemmän ja loukkaantuneita 32 vähemmän kuin vuoden 2000 toukokuussa.

28.6.2001

Palkkasumma kasvoi 8 prosenttia helmi-huhtikuussa

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2001 helmi-huhtikuussa 8,0 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kasvu nopeutui edellisvuodesta, jolloin vastaava muutos oli 6,1 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuukausittaisista palkkasummakuvaajista.

28.6.2001

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 9 prosenttia tammi-maaliskuussa

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan maaliskuussa 2001 päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 9 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kasvua vauhditti edelleen voimakkaimmin kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palvelut. Toimialan liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 15 ja loka-joulukuussa 12 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Toimialan sisällä liikevaihto kasvoi ripeästi tietojenkäsittelypalvelussa, 29 prosenttia, sekä teknisessä palvelussa, testauksessa ja analysoinnissa, 17 prosenttia.

28.6.2001

Vähittäiskaupan myynti kasvoi huhtikuussa 4,0 prosenttia

Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä oli huhtikuussa 4,0 prosenttia suurempi kuin viime vuoden huhtikuussa. Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä kasvoi 3,9 prosenttia edellisvuodesta. Sen sijaan autokaupan myynti laski 10,0 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

27.6.2001

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 8 prosenttia

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan tammi-maaliskuussa 8 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Vaikka liikevaihto kasvoi kaikilla toimialoilla, kasvu kuitenkin hidastui vuoden 2001 ensimmäisen neljänneksen aikana. Viime vuonna liikevaihto kasvoi keskimäärin 13 prosenttia.

26.6.2001

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 12 prosenttia tammi-maaliskuussa

Rakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 12 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Kasvu hidastui edellisvuotisesta. Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 14 prosenttia ja maa- ja vesirakennusalan yritysten liikevaihto 5 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna.

21.6.2001

Bruttokansantuote kasvoi 3,4 prosenttia tammi-maaliskuussa

Bruttokansantuotteen määrä kasvoi tammi-maaliskuussa 3,4 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna tuotanto ei enää lisääntynyt. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

20.6.2001

Vuokrat nousivat vuodessa 3,8 prosenttia

Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat viime vuoden huhtikuusta tämän vuoden huhtikuuhun keskimäärin 3,8 prosenttia. Aravavuokrahuoneistojen vuokrat nousivat 2,7 prosenttia ja vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat 4,5 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat vuodessa 5,5 prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen vuokratilastoon.

20.6.2001

Suurituloisimpien tulot kasvoivat edelleen vuonna 1999

Kotitalouksien väliset tuloerot kasvoivat vuonna 1999 edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä oli jo viides peräkkäinen vuosi, jolloin tuloerot kasvoivat, ilmenee Tilastokeskuksen vuoden 1999 tulonjakotilastosta. Voimakkaimmin lisääntyivät suurituloisimman kymmenyksen tulot. Koko tulosummasta ylin tulokymmenys sai 22,8 prosenttia, mikä oli 1,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 1998.

20.6.2001

Suomalaiset osallistuvat aktiivisesti kulttuuritilaisuuksiin

Likimain kolme neljästä 10 vuotta täyttäneestä suomalaisesta oli käynyt vuonna 1999 jossakin kulttuuritilaisuudessa tai museossa vuoden aikana. Elokuvat olivat kulttuuritilaisuuksista suosituimpia. Seuraavina tulivat teatteri, konsertit ja taidenäyttelyt. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksesta, jota varten haastateltiin lähes 6 000 suomalaista.

19.6.2001

Suomessa 450 600 kesämökkiä

Suomessa oli kesämökkejä viime vuoden lopussa 450 600. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2000 uusia mökkejä valmistui 4 651 kappaletta eli noin 100 enemmän kuin edellisenä vuonna. Kesämökkien määrä kasvoi 1990-luvulla kaikkiaan 76 000 mökillä. Kesämökkirakentaminen hidastui 1990-luvulla huomattavasti edellisiin vuosikymmeniin verrattuna.

19.6.2001

Työllisyys ja työttömyys toukokuussa 2001

- Työllisiä 20 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 68,5 prosenttia
- Työttömyysaste 11,3 prosenttia, työttömänä 304 000 henkeä
- Työnvälityksessä 38 000 uutta avointa työpaikkaa

18.6.2001

Tuontihinnat nousivat 1,1 prosenttia toukokuussa

Tuottajahintaindeksit nousivat Tilastokeskuksen mukaan 0,3 - 1,1 prosenttia huhtikuusta toukokuuhun. Eniten nousivat tuontihinnat, 1,1 prosenttia. Tuontihintojen nousu johtui pääosin mineraalien, ei-rautametallien ja kulkuneuvojen kallistumisesta. Viime vuoden toukokuusta tuontihinnat ovat nousseet 0,3 prosenttia. Eniten kallistuivat energiatuotteet, 10,8 prosenttia, kun taas raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet halpenivat 2,7 prosenttia.

14.6.2001

Yöpymisten kokonaismäärä lähes viime vuoden tasolla huhtikuussa

Alkuvuoden voimakkaan kasvun jälkeen matkailu Suomeen tasaantui huhtikuussa. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin vielä 6 prosenttia viimevuotista enemmän, kun taas kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 2 prosenttia. Yöpymisten kokonaismäärä väheni prosentin viime vuoden huhtikuuhun verrattuna. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

14.6.2001

Maatalouden tulot ennallaan vuonna 1999

Maatilojen maataloustulo oli vuonna 1999 keskimäärin 71 000 markkaa, mikä oli 3 000 markkaa edellisvuotista enemmän. Kasvu oli kuitenkin laskennallista, koska vuonna 1999 maatilojen tekemät sopeutumisvähennykset alenivat saman verran. Ilman sopeutumisvähennyksiä maatalouden ansio- ja pääomatulot maatilaa kohti olivat keskimäärin runsaat 72 000 markkaa vuosina 1998 ja 1999. Maataloustulo on korvausta viljelijöiden omalle työlle ja tuottoa omalle pääomalle. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta vuoden 1999 maatilatalouden tulo- ja verotilastosta.

14.6.2001

Tilastoja ja tarinoita matkasta ympäristöyhteiskuntaan

Tilastokeskus on julkaissut Juha Kuisman kirjoittaman teoksen Matka ympäristöyhteiskuntaan. Kirjassa yhdistetään uudella tavalla tilastot ja kansakunnan suuret selviytymistarinat. Teos käsittelee yhteiskunnan ja luonnon suhdetta ja sen muuttumista teollistumisen alkuajoista nykypäiviin. Kirja käyttää ainutlaatuisella tavalla tilastoja historian muistikuvina ja liittää niihin myös mielenkiintoisten vaikuttajien henkilökuvia. Tarkastelunäkökulmana on uusi käsite - ympäristöyhteiskunta - joka ymmärretään tavoitetilaksi, jonka olemme jo osittain saavuttaneetkin.

14.6.2001

Inflaatio kiihtyi toukokuussa 3,4 prosenttiin

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan toukokuussa 3,4 prosenttia. Huhtikuussa se oli 3,0 prosenttia. Inflaatiota kiihdytti ennen kaikkea elintarvikkeiden ja bensiinin kallistuminen.

13.6.2001

Heli Jeskanen-Sundströmistä Tilastokeskuksen pääjohtaja

Valtioneuvosto nimitti tänään 13.6.2001 ylijohtaja, valtiotieteen kandidaatti Heli Jeskanen-Sundströmin (54) Tilastokeskuksen uudeksi pääjohtajaksi. Nimitys tulee voimaan 1.9.2001, jolloin nykyinen pääjohtaja Timo Relander jää eläkkeelle.

13.6.2001

Runsas puolet kotitalouksille sattuneista omaisuusrikoksista kohdistui liikennevälineisiin

Kotitalouksien omaisuuteen kohdistuneiden rikosten määrä oli 1990-luvulla suurempi kuin 1980-luvulla. Vuonna 1997 tapahtui runsaat 630 000 omaisuusrikosta. Vuoteen 1993 verrattuna varkauksien määrä vähentyi vuonna 1997 kuitenkin hieman. Vahingontekoja oli runsas 20 prosenttia kaikista omaisuusrikoksista. Niiden määrä ei lisääntynyt 1980-luvulta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen ja Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisemasta tutkimuksesta, jota varten haastateltiin 15 vuotta täyttäneitä suomalaisia. Samanlaiset tutkimukset on tehty 1980, 1988 ja 1993.

12.6.2001

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 2,8 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2000 toukokuusta vuoden 2001 toukokuuhun 2,8 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 3,6 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 3,0 prosenttia ja muiden panosten hinnat 1,1 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

11.6.2001

Kuntatalous vahvistui, kuntien väliset erot kasvoivat viime vuonna

Kuntien tilinpäätösten mukaan kuntasektorin talous kohentui edelleen viime vuonna. Kuitenkin lähes puolet kunnista ja kuudesosa kuntayhtymistä joutui ottamaan velkaa, myymään omaisuuttaan tai käyttämään säästöjään selviytyäkseen toiminta- ja rahoitusmenoistaan. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen julkaisemista kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston ennakkotiedoista.

8.6.2001

Teollisuusrakentaminen kasvoi voimakkaasti alkuvuonna

Uudisrakennustöitä aloitettiin tammi-maaliskuussa kaikkiaan 6,5 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä oli 3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvu johtui pääasiassa teollisuusrakentamisesta, sillä teollisuusrakennusten kuutiot kasvoivat peräti 76 prosenttia edellisvuotisesta. Liike- ja toimistorakennuksia alettiin rakentaa lähes kolmannes vähemmän kuin vuosi sitten. Aloitettujen asuinrakennusten kuutiomäärä oli 9 prosenttia pienempi kuin viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Luvut ovat Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilaston ennakkotietoja.

5.6.2001

Kuluttajien luottamus talouteen elpyi hieman toukokuussa

Taloudelliset mielialat tiivistävä kuluttajien luottamusindikaattori nousi toukokuussa 6,8:aan huhtikuun 4,8:sta. Vuosi sitten näkemykset olivat kuitenkin valoisammat. Arviot Suomen taloudesta kohenivat hieman toukokuussa, ja omaan talouteensa kuluttajat uskoivat edelleen vahvasti. Myös säästämistä ja lainanottoa pidettiin aiempaa kannattavampana. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 7. - 25. toukokuuta 1 549 Suomessa asuvaa henkilöä.

4.6.2001

Luottokorttiostot lisääntyivät lähes 11 prosenttia viime vuonna

Luottokorteilla ostettiin Suomessa viime vuonna tavaroita ja palveluita 36,8 miljardilla markalla, mikä oli 10,6 prosenttia enemmän kuin vuonna 1999. Ostojen lukumäärä lisääntyi vuodessa 5,4 prosenttia 116,9 miljoonaan kappaleeseen. Tiedot ovat Tilastokeskuksen luottokorttitilastosta, joka perustuu korttiyhtiöille tehtyyn kyselyyn.

1.6.2001

Tulot kasvoivat eniten Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla vuonna 1999

Veronalaiset tulot olivat vuonna 1999 keskimääräistä suuremmat Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Ahvenanmaan maakunnissa. Tilastokeskuksen mukaan eniten kasvoivat uusmaalaisten tulot, 10 prosenttia, ja ahvenanmaalaisten tulot, 8,8 prosenttia edellisvuodesta. Tulot olivat alhaisimmat Kainuun, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa, alle 85 000 markkaa tulonsaajaa kohti.

1.6.2001

Rakennuslupia maaliskuussa 18 prosenttia edellisvuotista vähemmän

Rakennuslupia myönnettiin maaliskuussa kaikkiaan 3,2 miljoonan kuutiometrin verran, mikä oli 18 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Asuntorakentamiseen myönnettyjen lupien kuutiomäärä väheni viidenneksen vuotta aiemmasta. Liike- ja toimistorakennuksille lupia myönnettiin kolmannes vähemmän kuin viime vuoden maaliskuussa. Luvut ovat Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotietoja.

31.5.2001

Tieliikenteessä kuoli huhtikuussa 30 ihmistä

Tieliikenteessä sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan huhtikuussa 391 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 30 ja loukkaantui 511 ihmistä. Kuolleita oli 2 enemmän ja loukkaantuneita 19 vähemmän kuin vuoden 2000 huhtikuussa.

31.5.2001

Palkansaajien ansiot nousivat tammi-maaliskuussa 4,7 prosenttia

Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2000 tammi-maaliskuusta tämän vuoden tammi-maaliskuuhun 4,7 prosenttia. Sopimuskorotusten osuus ansiotason vuosinoususta kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 3,5 prosenttiyksikköön, koska vuosimuutoksessa olivat osittain mukana sekä viime vuoden että tämän vuoden sopimuskorotukset. Loppuosa ansiotason noususta johtui palkkaliukumista ja palkansaajarakenteen muutoksista. Kuluttajahintojen noususta puhdistettu reaaliansioiden vuosikasvu oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 1,6 prosenttia.

31.5.2001

Teollisuustuotanto kääntyi laskuun huhtikuussa

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto laski Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa 0,7 prosenttia vuotta aiemmasta.

31.5.2001

Kokonaistuotanto kasvoi 4,2 prosenttia maaliskuussa

Kokonaistuotannon määrä oli vuoden 2001 maaliskuussa 4,2 prosenttia suurempi kuin viime vuoden maaliskuussa. Helmikuussa tuotanto kasvoi 3,9 prosenttia edellisestä vuodesta. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan päätoimialoista teollisuus piti yllä talouden ripeää kasvua maaliskuussa.

30.5.2001

Suurten talonrakentajien tulokset paranivat vuonna 2000

Suurille talonrakennusyrityksille kertyi viime vuonna 21 miljardin markan tuotoista liikevoittoa 5,2 prosenttia ja nettotulosta 3,5 prosenttia. Edellisvuoden vastaavat tulosprosentit olivat 4,4 ja 3,4. Talotekniikan ja erikoisrakentamisen aloilla kannattavuuskehitys heikkeni. Liikevoittoa syntyi 6 miljardin tuotoista 3,1 prosenttia ja nettotulosta 3,3 prosenttia. Myös maa- ja vesirakennusalan kannattavuus laski hieman. 7,8 miljardin tuotoista alan liikevoitto oli 3,2 ja nettotulos 1,6 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta suurten rakennusyritysten tilinpäätöstilastosta.

30.5.2001

Suurilla teollisuusyrityksillä hyvä tulos vuonna 2000

Suurten teollisuusyritysten tilikauden nettotulos oli 42 miljardia markkaa vuonna 2000. Nettotulos oli 9,5 ja kokonaistulos 13,3 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Edellisvuoden vastaavat tulosprosentit olivat 7,8 ja 12 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta suurten teollisuusyritysten tilinpäätöstilastosta vuodelta 2000. Tilastossa on mukana 284:n Suomessa toimivan teollisuusyritysten tilinpäätöstiedot. Aineistossa on mukana kaikki yritykset, joilla oli vuonna 1999 vähintään 500 työntekijää tai liikevaihto oli yli 500 miljoonaa markkaa.

29.5.2001

Sijoitusrahastot tappiollisia vuonna 2000 - yhteenlaskettu arvo nousi yli kolmanneksen

Osakekurssien lasku painoi sijoitusrahastojen yhteenlasketun tuloksen 5,9 miljardia markkaa tappiolliseksi vuonna 2000. Osakerahastojen tilikauden tappio oli 4,7 miljardia markkaa, kun voitto vuotta aiemmin oli lähes 10 miljardia. Yhdistelmärahastojen tappio oli vajaat 2 miljardia markkaa. Vain pitkän koron rahastot ja rahamarkkinarahastot olivat voitollisia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoitusrahastotilastosta.

29.5.2001

Uudistettu Ammattiluokitus 2001 - käsikirja on ilmestynyt

Tilastokeskus on julkaissut uudistetun Ammattiluokitus 2001 -käsikirjan ja erillisen hakemiston ammattinimikkeistä.

28.5.2001

Koulutusluokitus 2000 -käsikirja on ilmestynyt

Tilastokeskus on julkaissut Koulutusluokitus 2000 -käsikirjan. Kaikki koulutuskoodit ja niiden nimikkeet sisältävä Koulutusluokitus-käsikirja julkaistaan kolmen vuoden välein. Luokitusta käytetään tilastoinnissa koulutusjärjestelmän koulutustoiminnan sekä yksittäisten ihmisten, väestön, työvoiman, henkilökunnan yms. henkilöryhmien saaman koulutuksen luokittelemiseen.

28.5.2001

Kuorma-autoliikenteen suoritteet kasvoivat vuonna 2000

Kuorma-autoilla kuljetettiin vuonna 2000 tavaroita yhteensä 416 miljoonaa tonnia. Kuljetettu kokonaistavaramäärä kasvoi prosentin edellisvuodesta. Kuljetussuorite oli yhteensä 26 583 miljoonaa tonnikilometriä eli 4 prosenttia enemmän kuin vuonna 1999. Liikennesuorite kasvoi 3 prosenttia vuodesta 1999, 2 319 miljoonaan kilometriin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

25.5.2001

Palkkasumma kasvoi 7,9 prosenttia tammi-maaliskuussa

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2001 tammi-maaliskuussa 7,9 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kasvu nopeutui edellisvuodesta, jolloin vastaava muutos oli 6,8 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuukausittaisista palkkasummakuvaajista.

25.5.2001

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 9 prosenttia joulu-helmikuussa

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan helmikuussa 2001 päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 9  prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

23.5.2001

Teollisuusyritysten liikevaihdon kasvu hidastui joulu-helmikuussa 6 prosenttiin

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan joulu-helmikuussa 6 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Liikevaihdon kasvu hidastui tarkastelujakson aikana. Joulukuuta edeltäneiden 12 kuukauden aikana liikevaihdon kasvu oli keskimäärin 15 prosenttia. Liikevaihto kasvoi tarkastelujaksolla kuitenkin edelleen vuotta aiemmasta kaikilla muilla toimialoilla paitsi sähkö-, kaasu- ja vesihuollossa.

23.5.2001

Vähittäiskaupan myynti kasvoi maaliskuussa 7,4 prosenttia

Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä oli maaliskuussa 7,4 prosenttia suurempi kuin viime vuoden maaliskuussa. Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä kasvoi 5,0 prosenttia edellisvuodesta. Sen sijaan autokaupan myynti laski 2,8 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

22.5.2001

Kuorma-autojen kuljettama tavaramäärä kasvoi tammi-maaliskuussa

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 14 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Maa-aineskuljetukset lisääntyivät 27 prosenttia ja muiden tavaroiden kuljetukset 7 prosenttia. Kuorma-autoliikenteen kuljetustyön määrä tonnikilometreinä mitattuna kasvoi prosentin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

22.5.2001

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 14 prosenttia joulu-helmikuussa

Rakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan helmikuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 14 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Kasvu hidastui jonkin verran edellisvuotisesta. Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi joulu-helmikuussa 15 prosenttia ja maa- ja vesirakennusalan yritysten liikevaihto 11 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna.

22.5.2001

Työllisyys ja työttömyys huhtikuussa 2001

- Työllisiä 38 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 66,4 prosenttia
- Työttömyysaste 10,3 prosenttia, työttömänä 267 000 henkeä
- Työnvälityksessä 31 000 uutta avointa työpaikkaa

18.5.2001

Tuottajahinnat nousivat huhtikuussa

Tilastokeskuksen mukaan tuottajahintaindeksit nousivat maaliskuusta huhtikuuhun 0,4 - 1,0 prosenttia. Eniten kallistuivat tuontihinnat. Tuontihintaindeksin nousu johtui pääosin raakaöljyn ja autonosien kallistumisesta. Indeksin nousua hillitsi perusmetallien halpeneminen. Viime vuoden huhtikuusta tuontihinnat nousivat 1,7 prosenttia.

17.5.2001

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 12 prosenttia maaliskuussa

Matkailu Suomeen kasvoi edelleen maaliskuussa. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät 12 prosenttia viime vuoden maaliskuuhun verrattuna. Kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin 2 prosenttia viimevuotista enemmän. Yöpymisten kokonaismäärä kasvoi 4 prosenttia. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

15.5.2001

Matkapuhelimesta arjen työkalu

Matkapuhelin on onnistunut löytämään pysyvän paikan ihmisten arkipäivässä, mutta tietokoneen ja tietoverkkojen tie on ollut hidasteita täynnä. Matkapuhelin on saanut käyttömukavuudellaan käyttäjänsä hyväksymään tai unohtamaan kalliimman käyttöhinnan. Tietokoneelle ja -verkoille ei ole löytynyt luontevaa paikkaa ihmisten jokapäiväisessä toiminnassa läheskään yhtä yleisesti kuin matkapuhelimelle, joka toimii henkilökohtaisen vuorovaikutuksen välineenä. Tietoyhteiskunnallistumisen jatkon suhteen olennainen kysymys on, löytyykö tietoverkoista asioita, jotka motivoisivat ihmisiä niiden käyttöön.

14.5.2001

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 3,3 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2000 huhtikuusta vuoden 2001 huhtikuuhun 3,3 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 3,6 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 3,8 prosenttia ja muiden panosten hinnat 1,5 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

14.5.2001

Inflaatio huhtikuussa 3,0 prosenttia

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa 3,0 prosenttia. Inflaatio pysyi lähes ennallaan, sillä maaliskuussa se oli 2,9 prosenttia.

4.5.2001

Aikuiskoulutuksessa runsaat 1,7 miljoonaa henkilöä

Aikuiskoulutukseen osallistui vuonna 2000 yli puolet 18 - 64-vuotiaasta väestöstä eli runsaat 1,7 miljoonaa henkeä. Vuodesta 1995 aikuiskoulutukseen osallistuminen oli lisääntynyt 5 ja vuodesta 1980 yli 20 prosenttiyksikköä. Tiedot käyvät ilmi aikuiskoulutustutkimuksesta, jota varten Tilastokeskus haastatteli vuoden 2000 helmi-kesäkuussa 3 400 iältään 18 - 64-vuotiasta henkilöä.

3.5.2001

Innovatiiviset pienyritykset teollisuuden uudistajina

Tilastokeskuksen toteuttama tutkimus innovatiivisten pienyritysten roolista teollisuuden uudistajina on ilmestynyt. Tutkimus antaa perustietoa niistä teollisuuden, tietotekniikan, tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä teknisen palvelutoiminnan alle 50 hengen yrityksistä, jotka toivat 1990-luvulla markkinoille tuote- tai palveluinnovaatioita. Näitä yrityksiä verrataan suurempiin innovatiivisiin yrityksiin sekä muihin pienyrityksiin.

3.5.2001

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni edelleen huhtikuussa

Kansalaisten talousnäkemykset tiivistävä kuluttajien luottamusindikaattori laski huhtikuussa 4,8:aan maaliskuun 6,6:sta. Viime vuoden huhtikuussa luottamusindikaattori oli 13,5. Näkemykset Suomen taloudesta ovat edelleen synkentyneet. Sen sijaan omaan talouteensa ja säästämismahdollisuuksiinsa kuluttajat uskovat yhä lujasti. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2. - 20. huhtikuuta 1 615 Suomessa asuvaa henkilöä.

30.4.2001

Teollisuustuotanto kasvoi maaliskuussa 6,8 prosenttia edellisvuodesta

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan maaliskuussa 6,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

30.4.2001

Asuntojen hinnoissa vähäisiä muutoksia

Vuoden 2001 alussa vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat olivat keskimäärin koko maassa samalla tasolla kuin vuoden 2000 lopussa. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat puolisen prosenttia. Tiedot ovat Tilastokeskuksen laatimasta asuntojen hintatilastosta, joka perustuu kiinteistönvälittäjien aineistoon.

27.4.2001

Rakennuslupia helmikuussa 17 prosenttia edellisvuotista vähemmän

Rakennuslupia myönnettiin helmikuussa kaikkiaan 2,7 miljoonan kuutiometrin verran, mikä oli 17 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Asuntorakentamiseen myönnettyjen lupien kuutiomäärä väheni viidenneksen vuotta aiemmasta. Liike- ja toimistorakennusten lupakuutiot putosivat kolmannekseen viime vuoden helmikuusta. Teollisuus- ja varastorakentamiseen lupia sen sijaan myönnettiin selvästi enemmän kuin vuotta aiemmin. Luvut ovat Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotietoja.

27.4.2001

Kokonaistuotanto kasvoi 3,9 prosenttia helmikuussa

Kokonaistuotannon määrä oli vuoden 2001 helmikuussa 3,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Tammikuussa tuotanto kasvoi 5,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan päätoimialoista teollisuus piti yllä talouden ripeää kasvua helmikuussa.

26.4.2001

Tieliikenteessä kuoli maaliskuussa 28 ihmistä

Tieliikenteessä sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan maaliskuussa 387 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 28 ja loukkaantui 509 ihmistä. Kuolleita oli 13 enemmän ja loukkaantuneita 30 vähemmän kuin vuoden 2000 maaliskuussa.

26.4.2001

Palkkasumma kasvoi 7,3 prosenttia

Koko talouden palkkasumma oli Tilastokeskuksen mukaan helmikuussa 2001 päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 7,3 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kasvu on nopeampaa kuin vuotta aiemmin, sillä vastaava muutos edellisenä vuotena oli 5,6 prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuukausittaisiin palkkasummakuvaajiin.

26.4.2001

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 10 prosenttia marras-tammikuussa

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan tammikuussa 2001 päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 10  prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

25.4.2001

Itä-Suomen talouden kehitys heikointa EU-kaudella 1995-1999

Itä-Suomen suuralueen taloudellinen kehitys oli Suomen heikointa EU:n ensimmäisen ohjelmakauden aikana vuosina 1995-1999. Alueen keskeisten taloudellista toimintaa kuvaavien muuttujien - bruttokansantuotteen, investointien ja työllisyyden - kasvu oli hitaampaa kuin muilla suuralueilla. Investointien kasvu oli 3,0, tuotannon 2,4 ja työllisten 1,2 prosenttiyksikköä pienemmät kuin koko maassa keskimäärin. Kolmen muuttujan keskimääräinen poikkeama koko maan kehityksestä kuvaa alueen yleistä taloudellista kehitystä. Itä-Suomen kehitys on jäänyt koko maan kehityksestä runsaat 2 prosenttiyksikköä vuodessa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen uudistettuun aluetilinpitoon. Siinä alueellisen bruttokansantuotteen lisäksi tarkastellaan mm. investointien ja työllisyyden kehitystä.

25.4.2001

Suomalaisten lomasuunnitelmat ennätyskorkealla

Suomalaisista kotitalouksista 42 prosenttia aikoo tehdä ulkomaan lomamatkan ja 58 prosenttia kotimaan lomamatkan syksyyn mennessä. Tämä merkitsee noin miljoonaa lomamatkaa ulkomaille ja puoltatoista miljoonaa lomamatkaa kotimaahan huhti-syyskuussa 2001. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen maakunnittaisesta kuluttajabarometristä, jota varten haastateltiin tammi-maaliskuussa 4 840 suomalaista.

25.4.2001

Autokaupan myynti laski edelleen helmikuussa

Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä oli helmikuussa 5,9 prosenttia suurempi kuin helmikuussa 2000. Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä kasvoi 8,1 prosenttia edellisvuodesta. Sen sijaan autokaupan myynti laski 8,9 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

24.4.2001

Tilastokeskus tutkii kotitalouksien kulutusmenoja

Tilastokeskus on maaliskuussa 2001 käynnistänyt laajan tutkimuksen, jolla selvitetään kotitalouksien toimeentuloon liittyviä asioita, kuten kulutusta, velkaantumista, tuloja ja asuinoloja. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten kotitalouksien kulutustottumukset ja taloudelliset olosuhteet ovat muuttuneet, sekä miten ne eroavat eri väestöryhmissä ja eri puolilla Suomea. Painopisteinä ovat palveluiden kulutuksen muutokset sekä kotitalouksien välisen taloudellisen tuen merkitys. Vastaavia kulutustutkimuksia tehdään kaikissa EU-maissa.

24.4.2001

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi marras-tammikuussa 10 prosenttia

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan marras-tammikuussa 10 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Liikevaihdon kasvu hidastui tarkastelujakson kahden viimeisen kuukauden aikana. Liikevaihto kasvoi kuitenkin edelleen kaikilla muilla toimialoilla paitsi sähkö-, kaasu- ja vesihuollossa.

24.4.2001

Työllisyys ja työttömyys maaliskuussa 2001

Työllisiä oli maaliskuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 72 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Jatkuvaa kokoaikatyötä tekevien palkansaajien määrä kasvoi 70 000:lla. Määräaikaisia työsuhteita oli 16 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin maaliskuussa 35 000 uutta avointa työpaikkaa eli 1 000 enemmän kuin viime vuoden maaliskuussa.

24.4.2001

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 16 prosenttia marras-tammikuussa

Rakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan tammikuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 16 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Kasvu oli jonkin verran nopeampaa kuin edellisvuonna. Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi marras-tammikuussa 17 prosenttia ja maa- ja vesirakennusalan yritysten liikevaihto 13 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna.

19.4.2001

Matkailu Suomessa kasvoi helmikuussa edelleen vahvasti

Yöpymisten suotuisa kehitys Suomen majoitusliikkeissä jatkui helmikuussa. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 20 prosenttia viime vuoden helmikuuhun verrattuna. Kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin 2 prosenttia viimevuotista enemmän. Yöpymisten kokonaismäärä kasvoi 6 prosenttia. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

18.4.2001

Tuottajahintaindeksit laskivat edelleen maaliskuussa

Tuottajahintaindeksit laskivat Tilastokeskuksen mukaan maaliskuussa jo neljäntenä kuukautena peräkkäin. Eniten laskivat tuonti- ja vientihinnat. Teollisuuden tuottajahinnat pysyivät ennallaan.

12.4.2001

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 3 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2000 maaliskuusta vuoden 2001 maaliskuuhun 3,0 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 1,7 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 4,2 prosenttia ja muiden panosten hinnat 2,0 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

12.04.2001

Inflaatio hidastui maaliskuussa 2,9 prosenttiin

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan maaliskuussa 2,9 prosenttia. Helmikuussa se oli 3,1 prosenttia. Inflaatiota hidasti ennen kaikkea bensiinin halpeneminen viime vuoden maaliskuusta.

6.4.2001

Oppilaitosten määrä väheni viime vuonna runsaalla sadalla

Suomessa oli Tilastokeskuksen oppilaitosrekisterin mukaan viime vuoden lopussa 5 364 oppilaitosta, joissa opiskeli yhteensä 1,8 miljoonaa opiskelijaa. Oppilaitoksia oli 119 vähemmän kuin edellisenä vuonna.

6.4.2001

Konkurssit vähenivät edelleen

Vuoden 2000 aikana pantiin vireille 2 908 konkurssia, mikä on 6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Konkurssien määrä väheni jo kahdeksantena perättäisenä vuonna. Konkurssit vähenivät päätoimialoista eniten maa-, metsä- ja kalataloudessa, lähes 30 prosenttia edellisvuotisesta. Muut palvelut -toimialalla konkurssit vähenivät 9 prosenttia, rakentamisessa 8 prosenttia ja teollisuudessa 5 prosenttia. Kaupan alalla sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa konkurssit lisääntyivät muutaman prosentin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen konkurssitilastosta.

4.4.2001

Kunta-alalla kuukausipalkkaisten keskiansio 11 900 markkaa

Kunta-alan kokoaikaisten työntekijöiden kokonaiskeskiansio oli viime vuoden lokakuussa 11 900 markkaa. Miehillä se oli 14 600 ja naisilla 11 200 markkaa. Säännöllisen työajan keskiansio oli 11 400 markkaa, miehillä 13 500 ja naisilla 10 800 markkaa.

3.4.2001

Maataloustuotteet ja maatalouden tuotantovälineet kallistuivat viime vuonna

Tilastokeskuksen mukaan maatalouden tuottajahinnat nousivat viime vuonna keskimäärin 5,1 prosenttia vuoteen 1999 verrattuna. Tuottajahintojen nousu johtui pääasiassa eläintuotteiden kallistumisesta. Eniten kallistuivat turkisnahkat, 68,1 prosenttia. Maito kallistui 1,4 prosenttia, sianliha 14,7 prosenttia ja kananmunat 9,1 prosenttia. Naudanlihan hinta laski 4,9 prosenttia. Kasvituotteiden hinnat laskivat 2,8 prosenttia, mikä johtui pääasiassa hedelmien ja marjojen sekä juurikasvien halpenemisesta.

3.4.2001

Kuluttajien näkemykset Suomen taloudesta synkkenivät maaliskuussa - omaan talouteen luotetaan edelleen vahvasti

Suomalaisten usko hyvään talouskehitykseen on heikentynyt. Kuluttajien luottamusindikaattori oli maaliskuussa 6,6, kun se vielä tammikuussa oli 12,7. Luottamusindikaattorin laskun on aiheuttanut Suomen taloutta koskevien näkemysten synkentyminen. Omaan talouteensa kuluttajat luottivat maaliskuussa edelleen vahvasti. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 5. - 21. maaliskuuta 1 620 Suomessa asuvaa henkilöä.

2.4.2001

Tutkimusmenot arviolta 25,9 miljardia markkaa vuonna 2000

Tutkimus- ja kehittämistoimintaan käytettiin Suomessa 23,1 miljardia markkaa vuonna 1999. Menot kasvoivat reaalisesti lähes 15 prosenttia edellisvuodesta. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen kasvu jatkui myös vuonna 2000, jolloin niiden määräksi arvioidaan 25,9 miljardia markkaa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisusta Tutkimus- ja kehittämistoiminta 1999.

30.3.2001

Tilinpäätöstilasto 1999 ilmestynyt

Tilastokeskuksen julkaisema Tilinpäätöstilasto 1999 on jälleen ilmestynyt. Siihen on koottu toimialoittaiset tilinpäätöstiedot teollisuudesta, rakentamisesta, kaupasta sekä liikenteen ja liike-elämän palveluiden aloilta. Julkaisu sisältää tuloslaskelman ja taseen tietoja sekä tunnuslukuja yhteensä 59 toimialalta.

30.3.2001

Rakennuslupia tammikuussa kymmenes edellisvuotista enemmän

Rakennuslupia myönnettiin tammikuussa kaikkiaan 1,7 miljoonan kuutiometrin verran, mikä oli 10 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Liike- ja toimistorakennuksille sekä teollisuus- ja varastorakennuksille lupia myönnettiin selvästi enemmän kuin tammikuussa vuotta aiemmin. Asuntorakentamiseen myönnettyjen lupien kuutiomäärä väheni sen sijaan noin kolmanneksen edellisvuodesta. Luvut ovat Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotietoja.

30.3.2001

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 8 prosenttia vuonna 2000

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan 8 prosenttia suurempi vuonna 2000 kuin vuonna 1999. Kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana liikevaihto kohosi keskimäärin 7 prosentin vuosivauhdilla. Vuoden loppupuolella kasvu nopeutui niin, että viimeisellä neljänneksellä palvelualojen liikevaihto oli 11 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

30.3.2001

Teollisuustuotanto kasvoi helmikuussa 7,1 prosenttia edellisvuodesta

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan helmikuussa 7,1 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

30.3.2001

Kokonaistuotanto kasvoi 5,2 prosenttia tammikuussa

Kokonaistuotannon määrä oli tammikuussa 5,2 prosenttia suurempi kuin vuoden 2000 tammikuussa. Vuoden 2000 joulukuussa tuotanto kasvoi 3,2 prosenttia edellisestä vuodesta. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto lisääntyi tammikuussa kansantalouden kaikilla päätoimialoilla.

29.3.2001

Teollisuuden ja rakentamisen rakennetilasto valmistunut

Tilastokeskus julkaisee teollisuuden ja rakentamisen rakennetilaston vuoden 1999 tiedot Internetissä. Tilasto kattaa koko maan toimialoittaiset tiedot kaivostoiminnasta, teollisuudesta, energia- ja vesihuollosta sekä rakentamisesta toimialaluokituksen tarkimmalla tasolla. Se sisältää toimialoittaisia tietoja teollisuudesta ja rakentamisesta maakunnittain ja seutukunnittain sekä teollisuudesta kunnittain. Tilastosta löytyy myös alueellisia ja toimialoittaisia tietoja henkilöstöstä, tuotannosta, tuotantopanoksista, viennistä ja investoinneista.

29.3.2001

Palkkasumma kasvoi 6,6 prosenttia vuonna 2000

Koko talouden palkkasumma oli vuonna 2000 edelliseen vuoteen verrattuna 6,6 prosenttia suurempi. Palkkasumman kasvu vuotta aiemmin oli 4,8 prosenttia. Viime vuoden kasvu oli toissavuotista nopeampaa lähes kaikilla päätoimialoilla ja julkisella sektorilla. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen toimialoittaisiin ja kuukausittaisiin palkkasummakuvaajiin.

29.3.2001

Vuonna 2000 teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi 13 prosenttia

Vuonna 2000 teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan 13 prosenttia suurempi kuin vuonna 1999. Eniten liikevaihto kasvoi vientiteollisuudessa. Liikevaihto kasvoi vuotta aiemmasta kaikilla muilla toimialoilla paitsi sähkö-, kaasu- ja vesihuollossa.

29.3.2001

Autokauppa laski tammikuussa

Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä oli tammikuussa 3,2 prosenttia suurempi kuin tammikuussa 2000. Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä kasvoi 1,7 prosenttia edellisvuodesta. Sen sijaan autokaupan myynti laski 12,6 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

28.3.2001

Tieliikenteessä kuoli helmikuussa 29 ihmistä

Tieliikenteessä sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan helmikuussa 333 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 29 ja loukkaantui 467 ihmistä. Kuolleita oli 3 enemmän ja loukkaantuneita 141 vähemmän kuin vuoden 2000 helmikuussa.

28.3.2001

Tiede ja teknologia 2000 ilmestynyt

Tilastokeskuksen laaja kokoomajulkaisu Tiede ja teknologia 2000 on ilmestynyt. Julkaisu kuvaa Suomen tieteen ja teknologian edellytyksiä, panostuksia, niiden tuloksia ja vaikutuksia sekä luotaa osaamiseen perustuvaa yhteiskuntaa ja suomalaisen innovaatiojärjestelmän toimintaa kansainvälisestä näkökulmasta. Julkaisussa käsiteltävät tiede- ja teknologiaindikaattorit kuvaavat ilmiöitä, jotka ovat keskeisiä uuden talouden moottorina.

27.3.2001

Rakentamisen liikevaihdon kasvu nopeutui vuonna 2000

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna 15 prosenttia. Talonrakentamisen liikevaihto lisääntyi 17 prosenttia ja maa- ja vesirakentamisen 8 prosenttia. Varsinkin talonrakentamisen liikevaihto kasvoi huomattavasti edellisvuotista nopeammin.

22.3.2001

Vuosi 2001 alkoi Suomen majoitusliikkeissä upeasti

Matkailijat yöpyivät tammikuussa Suomen majoitusliikkeissä 956 000 kertaa, mikä oli 17 prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammikuussa. Ulkomaalaisten yöpymisiä kirjattiin peräti 28 prosenttia ja kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä 12 prosenttia viimevuotista enemmän. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

21.3.2001

Kuntien talousarviot hieman viimevuotista optimistisempia

Talousarvioiden mukaan kuntatalouden kehitys jatkuu suotuisana tänäkin vuonna. Verotulojen ja valtionosuuksien lisäys ylittää käyttötalouden lisärahoitustarpeen. Vuosikatteiden koheneminen näkyy investointien kasvuna. Talouden elpyminen ei kuitenkaan koske kaikkia kuntia. Joka viides kunta odottaa vuosikatteensa jäävän negatiiviseksi. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen laatimasta kuntien talousarviotilastosta.

20.3.2001

Työllisyys ja työttömyys helmikuussa 2001

- Työllisiä 53 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 65,6 prosenttia
- Työttömyysaste 9,8 prosenttia, työttömänä 248 000 henkeä
- Työnvälityksessä 30 000 uutta avointa työpaikkaa

19.3.2001

Hiilidioksidipäästöt vähenivät Kioton tavoitteeseen

Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen hiilidioksidipäästöt olivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan viime vuonna 54 miljoonaa tonnia eli noin 3 miljoonaa tonnia pienemmät kuin vuotta aiemmin. Päästöt olivat samalla tasolla kuin vuonna 1990, joka on Kioton ilmastosopimuksen perusvuosi.

19.3.2001

Tuontihinnat laskivat helmikuussa

Tuontihinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan tammikuusta helmikuuhun 0,7 prosenttia. Tuontihintojen lasku johtui pääosin sähköteknisten tuotteiden, öljytuotteiden, peruskemikaalien ja maataloustuotteiden halpenemisesta.

14.3.2001

Inflaatio helmikuussa 3,1 prosenttia

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan helmikuussa 3,1 prosenttia. Inflaatio hidastui, sillä tammikuussa se oli 3,3 prosenttia.

12.3.2001

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 3,4 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2000 helmikuusta vuoden 2001 helmikuuhun 3,4 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 2,2 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 4,5 prosenttia ja muiden panosten hinnat 2,2 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen uudistamasta rakennuskustannusindeksistä, jonka uusi perusvuosi on 2000.

9.3.2001

Toimitilarakentaminen vilkastui viime vuonna

Uudisrakennustöitä aloitettiin viime vuonna kaikkiaan lähes 39 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä oli 2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Teollisuusrakennusten kuutiot kasvoivat neljänneksen edellisvuotisesta. Myös liike- ja toimistorakennuksia alettiin rakentaa enemmän kuin vuoden 1999 aikana. Aloitettujen asuinrakennusten kuutiomäärä sen sijaan väheni 7 prosenttia. Luvut ovat Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilaston ennakkotietoja.

2.3.2001

Liike- ja toimistorakennuksien luvat lähes kaksinkertaistuivat joulukuussa

Rakennuslupia myönnettiin viime vuoden joulukuussa kaikkiaan 2,4 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä oli 4 prosenttia edellisvuotista enemmän. Liike- ja toimistorakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli lähes kaksinkertainen vuoden 1999 joulukuuhun verrattuna. Asuinrakentamiseen lupia sen sijaan myönnettiin viidennes vähemmän kuin joulukuussa vuotta aiemmin. Myös teollisuus- ja varastorakennusten lupakuutiot vähenivät. Luvut ovat Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotietoja.

2.3.2001

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni hieman helmikuussa

Kuluttajien luottamus talouteen on hieman heikentynyt, mutta on edelleen vahva. Kuluttajien luottamusindikaattori oli helmikuussa 10,1, kun se tammikuussa oli 12,7 ja vuosi sitten 17,6. Näkemykset varsinkin Suomen taloudesta ja kestotavaroiden ostamisen edullisuudesta heikkenivät helmikuussa. Kuluttajilla oli kuitenkin runsaasti erilaisia kulutusaikeita. Lisäksi lainanoton kannattavuus on kuluttajien mielestä parantunut selvästi syksystä. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 5. - 23. helmikuuta 1 555 Suomessa asuvaa henkilöä.

1.3.2001

Kulttuuri työllistää yhä useampia suomalaisia

Kulttuurin toimialoilla työskenteli vuonna 1998 noin 85 600 henkilöä, kun vuonna 1995 määrä oli 75 500. Vuonna 1998 kulttuurin toimialojen osuus työllisestä työvoimasta oli 4 prosenttia. Kulttuuritoimialoista eniten työllistivät sanoma- ja aikakauslehdet, 34 prosenttia. Seuraavaksi eniten työntekijöitä oli radio- ja televisiotoiminnassa sekä kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Kulttuurityövoima Suomessa 1970 - 1999 -julkaisusta.

28.2.2000

Tammikuun tieliikenteessä kuoli 32 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammikuussa kaikkiaan 462. Onnettomuuksissa kuoli 32 ja loukkaantui 604 ihmistä. Kuolleita oli 6 ja loukkaantuneita 72 enemmän kuin vuoden 2000 tammikuussa.

28.2.2001

Euroopan unionin yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi uudistuu

Euroopan unionin yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kattavuutta on lisätty tammikuussa 2001. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin lisättiin sairaalamaksu ja vanhainkotimaksu. Kattavuuden lisäämisen jälkeen pääryhmillä terveydenhoito sekä muut tavarat ja palvelut on aiempaa suurempi paino yhdenmukaistetussa indeksissä.

28.2.2001

Bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 5,7 prosenttia

Bruttokansantuotteen määrä kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 5,7 prosenttia vuonna 2000. Viime vuosi oli seitsemäs perättäinen kasvun vuosi. Viimeisellä vuosineljänneksellä bruttokansantuote lisääntyi 5,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

28.2.2001

Teollisuustuotanto kasvoi tammikuussa 6,6 prosenttia edellisvuodesta

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan tammikuussa 6,6 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

28.2.2001

Kokonaistuotannon kasvu hidastui joulukuussa

Kokonaistuotannon määrä oli viime vuoden joulukuussa 3,4 prosenttia suurempi kuin vuoden 1999 joulukuussa. Vuoden 2000 marraskuussa tuotanto kasvoi 7,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto lisääntyi joulukuussa maa- ja metsätaloutta sekä liikennettä lukuun ottamatta kansantalouden kaikilla päätoimialoilla.

23.2.2001

Vähittäiskaupan myynti kasvoi joulukuussa 6,1 prosenttia edellisvuodesta

Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä oli viime joulukuussa 6,1 prosenttia suurempi kuin joulukuussa 1999. Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä kasvoi 4,5 prosenttia edellisvuodesta. Autokaupan myynti kasvoi 2,8 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

22.2.2001

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 11 prosenttia syys-marraskuussa

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan marraskuussa 2000 päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 11 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Liikevaihdon kasvu nopeutui syksyllä selvästi alkuvuoden tasaisesta 8 prosentin vauhdista. Palvelualojen palkkasumma kasvoi syys-marraskuussa 8 prosenttia vuodesta 1999.

22.2.2001

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi syys-marraskuussa 18 prosenttia

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan syys-marraskuussa 18 prosenttia suurempi kuin vuoden 1999 vastaavana ajanjaksona. Eniten liikevaihto kasvoi vientiteollisuudessa. Tarkastellulla kolmen kuukauden ajanjaksolla liikevaihto kasvoi vuotta aiemmasta kaikilla muilla toimialoilla paitsi sähkö-, kaasu- ja vesihuollossa.

21.2.2001

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 14 prosenttia syys-marraskuussa

Rakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan marraskuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 14 prosenttia suurempi kuin vuoden 1999 vastaavana ajanjaksona. Kasvu oli huomattavasti nopeampaa kuin edellisvuonna. Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi syys-marraskuussa 16 prosenttia ja maa- ja vesirakennusalan yritysten liikevaihto 9 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna.

20.2.2001

Työllisyys ja työttömyys tammikuussa 2001

- Työllisiä 32 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 65,1 prosenttia
- Työttömyysaste 9,9 prosenttia, työttömänä 248 000 henkeä
- Työnvälityksessä 29 000 uutta avointa työpaikkaa

19.2.2001

Tuontihinnat laskivat tammikuussa 1,2 prosenttia

Tuontihinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden joulukuusta tämän vuoden tammikuuhun 1,2 prosenttia. Hintojen laskun syynä oli erityisesti öljytuotteiden, perusmetallien, kulkuneuvojen ja metallimalmien halpeneminen.

16.2.2001

Koulutustasossa suuria eroja alueittain

Yli puolet 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista (59 %) on suorittanut peruskoulun jälkeen tutkinnon lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa tai korkeakouluissa. Tilastokeskuksen tuoreen koulutusrakennetilaston mukaan tutkinnon suorittaneita oli vuoden 1999 loppuun mennessä 2,5 miljoonaa. Ainoastaan peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun käyneitä on 1,8 miljoonaa ihmistä. Pelkän peruskoulun käyneiden osuus väheni vuoteen 1998 verrattuna runsaan prosentin.

15.2.2001

Yöpymisten kokonaismäärä nousi viime vuonna 15,9 miljoonaan

Matkailijat yöpyivät viime vuonna Suomen majoitusliikkeissä 15,9 miljoonaa kertaa, mikä oli 3 prosenttia enemmän kuin vuonna 1999. Ulkomaalaisten yöpymisiä kirjattiin 8 prosenttia ja kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä prosentti edellisvuotista enemmän. Ulkomaisten matkailijoiden osuus yöpymisten kokonaismäärästä kasvoi prosentin ja oli 25 prosenttia. Tiedot ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

15.2.2001

Teollisuustuotanto kasvoi joulukuussa 7 prosenttia edellisvuodesta

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan joulukuussa 7,0 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

14.2.2001

Inflaatio hidastui tammikuussa 3,3 prosenttiin

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan tammikuussa 3,3 prosenttia. Joulukuussa se oli 3,5 prosenttia. Inflaatiota hidasti ennen kaikkea polttonesteiden ja asuntojen halpeneminen.

12.2.2001

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 2,8 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2000 tammikuusta vuoden 2001 tammikuuhun 2,8 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 1,2 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 4,2 prosenttia ja muiden panosten hinnat 1,7 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen uudistamasta rakennuskustannusindeksistä, jonka uusi perusvuosi on 2000.

9.2.2000

Palkansaajien ansiot nousivat loka-joulukuussa 4,1 prosenttia

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan palkansaajien nimelliset ansiot kohosivat vuoden 1999 loka-joulukuusta viime vuoden loka-joulukuuhun 4,1 prosenttia. Sopimuskorotusten osuus ansioiden noususta oli 3,2 prosenttiyksikköä. Lisäksi ansioita lisäsivät palkkaliukumat ja palkansaajien rakenteessa tapahtuneet muutokset. Kuluttajahintojen nopeutuneen nousun takia reaaliansioiden vuosikasvu jäi neljännellä neljänneksellä 0,2 prosenttiin.

8.2.2001

Vastavalmistuneiden työllisyys parani edelleen kaikilla koulutusasteilla

Vastavalmistuneiden työllisyys oli noin 2 prosenttiyksikköä parempi vuoden 1999 lopussa kuin vuotta aiemmin. Eniten parani Tilastokeskuksen sijoittumistilaston mukaan opistoasteen, toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisyys.

8.2.2001

Raiskausrikosten tekijä uhrille tuntematon neljäsosassa tapauksista

Neljäsosassa vuonna 1998 poliisin tietoon tulleista raiskaustapauksista tekijä oli ollut uhrille tuntematon. Toinen neljännes tapauksista oli tapahtunut tutustumistilanteissa, joissa uhri oli ollut vapaaehtoisesti tekijän seurassa. Osapuolet olivat esimerkiksi lähteneet yhdessä jatkoille ravintolaillan jälkeen jommankumman kotiin. Viidesosassa tapauksista tekijä ja uhri olivat olleet tuttavia: tekijät olivat olleet esimerkiksi puolison tai sukulaisten ystäviä, työtovereita tai naapureita. 14 prosentissa tapauksista tekijä ja uhri olivat olleet entisiä tai nykyisiä avo- tai aviopuolisoita, seurustelukumppaneita ja muutamissa tapauksissa lähisukulaisia. 11 prosentissa selosteista tekijän ja uhrin välinen suhde ei käynyt ilmi.

7.2.2001

Kuorma-autojen kuljettama tavaramäärä ennallaan loka-joulukuussa

Kuorma-autoilla kuljetettiin vuoden viimeisellä neljänneksellä tavaroita 114 miljoonaa tonnia eli saman verran kuin vuoden 1999 vastaavana aikana. Maa-aineskuljetukset vähenivät prosentin ja muiden tavaroiden kuljetukset puolestaan lisääntyivät prosentin. Kuorma-autoliikenteen kuljetustyön määrä tonnikilometreinä mitattuna väheni loka-joulukuussa 5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

7.2.2001

Kuntatalous elpyi edelleen viime vuonna

Kuntasektorin talouden arvioidaan hienokseltaan kohentuneen viime vuonna. Tilastokeskuksen kokoamien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate nousi viime vuonna 10 miljardiin markkaan. Vuonna 1999 vuosikatetta kertyi 9,3 miljardia ja vuonna 1998 noin 8,8 miljardia markkaa.

6.2.2001

Tilastokeskus esittelee uudistuneen ALTIKA-palvelun TIETO 2001:ssä

Tilastokeskus esittelee TIETO 2001 -tapahtumassa 7. ja 8. helmikuuta uudistuneen ALTIKA-aluetietokannan, joka muuttuu 1.4.2001 alkaen Internet-palveluksi. ALTIKA sisältää alueittaista tietoa kunnista, lääneistä ja maakunnista. Palvelussa on esimerkiksi noin 200 000 tietoa jokaisesta Suomen kunnasta tuoreimpina tilastotietoina ja pitkinä aikasarjoina. Internet-käyttöliittymän avulla aluetietokannasta on mahdollista muodostaa omien rajausten mukaisia taulukoita ja siirtää ne omaan sovellukseen. Lisäksi suurten taulukoiden jatkokäsittelyä varten palvelusta voidaan ladata ilmainen PC-Axis -taulukko-ohjelma.

1.2.2001

Kuluttajat: Kestokulutustavaroiden ostaminen edullista tammikuussa

Kuluttajien luottamus talouteen on edelleen hieman vahvistunut. Kuluttajien luottamusindikaattori oli tammikuussa 12,7, kun se viime syksynä oli alimmillaan 6,9. Vuosi sitten luottamus oli kuitenkin vielä vahvempaa. Näkemykset varsinkin kestotavaroiden ostamisen ja lainanoton kannattavuudesta paranivat tammikuussa. Lisäksi omaan talouteen ja säästämismahdollisuuksiin uskottiin lujasti. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 8. - 23. tammikuuta 1 667 Suomessa asuvaa henkilöä.

31.1.2001

Viime vuoden tieliikenteessä kuoli 389 ihmistä

Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli viime vuonna Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 389 ja loukkaantui 8 484 ihmistä. Kuolleiden määrä oli pienempi viimeksi vuonna 1952, jolloin kuoli 373 ihmistä. Viime vuonna kuolleita oli 38 ja loukkaantuneita 583 vähemmän vuoden 1999 ennakkotietoihin verrattuna. Lopullinen kuolleiden määrä noussee vielä muutamalla ennakkotietojen tarkistuksessa.

31.1.2001

Asuntojen hinnat laskivat hieman viime vuoden lopussa

Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat laskivat vuoden 2000 loka-joulukuussa edellisestä neljänneksestä 1,2 prosenttia koko maassa ja 0,6 prosenttia pääkaupunkiseudulla. Hintataso oli lähes sama kuin vuotta aikaisemmin vastaavalla ajanjaksolla. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta asuntojen hintatilastosta, joka perustuu kiinteistönvälittäjien aineistoon.

31.1.2001

Teollisuustuotanto kasvoi viime vuonna voimakkaasti

Vuonna 2000 teollisuustuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan 11 prosenttia. Edellisen kerran teollisuustuotanto kasvoi yhtä voimakkaasti vuonna 1994, jota tosin edelsi 90-luvun alun lama. Vuodesta 1994 teollisuustuotanto on kasvanut määrällisesti 50 prosenttia. Viime vuoden joulukuussa teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli 6,9 prosenttia suurempi kuin vuoden 1999 joulukuussa. Tämä ennakkotieto perustuu Tilastokeskuksella 30. tammikuuta käytettävissä olleisiin tietoihin.

31.1.2001

Kokonaistuotanto kasvoi edelleen ripeästi marraskuussa

Kokonaistuotannon määrä oli viime vuoden marraskuussa 7,1 prosenttia suurempi kuin vuoden 1999 marraskuussa. Lokakuussa tuotanto kasvoi 8,2 prosenttia edellisestä vuodesta. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto lisääntyi marraskuussa maa- ja metsätaloutta lukuun ottamatta kansantalouden kaikilla päätoimialoilla.

26.1.2001

Rakennuslupia marraskuussa 15 prosenttia edellisvuotista enemmän

Rakennuslupia myönnettiin viime vuoden marraskuussa kaikkiaan 2,7 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä oli 15 prosenttia edellisvuotista enemmän. Teollisuus- ja varastorakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli lähes kaksinkertainen vuoden 1999 marraskuuhun verrattuna. Asuntorakentamiseen lupia myönnettiin marraskuussa suunnilleen saman verran kuin vuotta aiemmin. Liike- ja toimistorakennusten lupakuutiot sitä vastoin vähenivät noin kolmanneksen vuoden 1999 marraskuusta. Luvut ovat Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotietoja.

26.1.2001

Kaupan kasvu jatkui marraskuussa

Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä oli viime marraskuussa 3,8 prosenttia suurempi kuin marraskuussa 1999. Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä kasvoi 2,9 prosenttia edellisvuodesta. Autokaupan myynti väheni 0,7 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

25.1.2001

Suomessa 219 500 liikeyritystä vuonna 1999

Vuonna 1999 Suomessa toimi 219 500 liikeyritystä. Yritykset työllistivät 1 268 000 henkeä, ja niiden liikevaihto oli 1 339 miljardia markkaa. Yritysten liikevaihto lisääntyi 6 prosenttia ja henkilöstön määrä 3 prosenttia edellisvuodesta. Maatilat eivät sisälly näihin lukuihin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen yritysrekisteriin.

25.1.2001

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 10 prosenttia elo-lokakuussa

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa 2000 päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 10  prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kasvu oli hieman nopeampaa kuin touko-heinäkuussa, jolloin liikevaihto kohosi 7 prosenttia vuotta aiemmasta. Palvelualojen palkkasumma kasvoi elo-lokakuussa 8 prosenttia vuodesta 1999.

25.1.2001

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi elo-lokakuussa 19 prosenttia

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan elo-lokakuussa 19 prosenttia suurempi kuin vuoden 1999 vastaavana ajanjaksona. Eniten liikevaihto kasvoi vientiteollisuudessa. Tarkastellulla kolmen kuukauden ajanjaksolla liikevaihto kasvoi vuotta aiemmasta kaikilla muilla toimialoilla paitsi mineraalien kaivussa sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuollossa.

24.1.2001

Korkeakouluihin hakeneista reilut 40 prosenttia sai opiskelupaikan viime vuonna

Korkeakouluissa syksyllä 2000 alkaneeseen koulutukseen haki yhteensä 121 500 henkilöä, joista 52 800 hyväksyttiin ja otti opiskelupaikan vastaan. Hakeneista 21 prosenttia eli 25 300 haki sekä yliopistoihin että ammattikorkeakouluihin. Pelkästään yliopistoihin haki 39 000 ja pelkästään ammattikorkeakouluihin 57 200 henkilöä. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen julkaisusta Korkeakouluihin hakeneet ja hyväksytyt 2000.

24.1.2001

Pohjanmaalla satelliittivälitteisten tv-ohjelmien seuraaminen yleisintä

Suomalaisista kotitalouksista 44 prosentilla on kotonaan käytössä kaapeli-tv tai satelliittiantenni ja 30 prosentilla Internet-yhteys. Alueelliset erot satelliittivälitteisten tv-ohjelmien katselumahdollisuuksissa ovat suuret. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen maakunnittaisesta kuluttajabarometristä, jota varten haastateltiin helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa 6 370 suomalaista.

23.1.2001

Joka viides nainen ja kahdeksas mies on määräaikaisessa työsuhteessa

Määräaikaisten työntekijöiden osuus työllisistä palkansaajista kasvoi aina vuoteen 1997 asti, mutta vuosikymmenen lopulla määräaikaisten osuus laski hieman. Vuonna 2000 naisista 20 prosenttia ja miehistä 13 prosenttia työskenteli määräaikaisessa työsuhteessa. Pätkätyöläisyydessä tapahtuneita muutoksia on analysoitu Tilastokeskuksen julkaisemassa tutkimusraportissa Pätkätyöt Suomessa 1990-luvulla. Tutkimus perustuu koko palkansaajaväestöä kuvaaviin rekisteri- ja haastattelututkimusaineistoihin.

23.1.2001

Työpaikan johdolla avaimet jaksamiseen

Suomalaisten palkansaajien työoloissa ovat 90-luvulla korostuneet työpaineet, kiire ja työsuhteiden epävarmuus. Ne ovat heijastumaa talouden muutoksista, työvoiman rakennemuutoksista ja töiden organisointitavasta. Tilastokeskuksen uudessa julkaisussa "Jaksaen ja joustaen. Artikkeleita työolotutkimuksesta" useat suomalaiset tutkijat analysoivat tämän hetken työelämän keskeisiä kysymyksiä kuten sitä, mitä työ vaatii tekijöiltään ja millaisin keinoin on mahdollista pärjätä työelämässä. Tutkimusartikkelit osoittavat, että itse työorganisaatiot - eivät niinkään yksittäiset työntekijät - ovat avainasemassa, kun pyritään löytämään keinoja työhyvinvointiin ja esimerkiksi varhaisen eläköitymisen vähentämiseen. Tutkimusartikkeleiden aineistona on ollut Tilastokeskuksen koko palkansaajakuntaa edustava työolotutkimus.

23.1.2001

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 17 prosenttia elo-lokakuussa

Rakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 17 prosenttia suurempi kuin vuoden 1999 vastaavana ajanjaksona. Kasvu oli huomattavasti nopeampaa kuin edellisvuonna. Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi elo-lokakuussa 19 prosenttia ja maa- ja vesirakennusalan yritysten liikevaihto 9 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna.

23.1.2001

Työllisyys ja työttömyys joulukuussa 2000

- Työllisiä 33 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 66,4 prosenttia
- Työttömyysaste 8,3 prosenttia, työttömänä 210 000 henkeä
- Työnvälityksessä 15 000 uutta avointa työpaikkaa

18.1.2001

Kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat 6 prosenttia

Ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat Tilastokeskuksen mukaan 6 prosenttia vuoden 1999 joulukuusta viime vuoden joulukuuhun. Nousuun vaikutti eniten polttoaineiden kallistuminen, mikä lisäsi kustannuksia 2,3 prosenttiyksikköä.

18.1.2001

Ulkomaalaisten yöpymiset vähenivät marraskuussa 3 prosenttia

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät marraskuussa 2 prosenttia vuoden 1999 marraskuuhun verrattuna, kun taas ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 3 prosenttia. Yöpymisten kokonaismäärä kasvoi prosentin. Tiedot ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

18.1.2001

Suomalaisyritykset Pohjoismaiden kärkeä Internetin käytössä

Suomalaisilla yrityksillä on pohjoismaisista yrityksistä useimmin käytössään Internet. Vuonna 1999 suomalaisista yli 10 hengen yrityksistä 85 prosenttia ilmoitti käyttävänsä Internetiä ja lähes kaikki aikoivat ottaa Internetin käyttöönsä vuoden 2000 aikana. Ruotsissa ja Tanskassa Internet-yhteys oli lähes 80 prosentilla ja Norjassa lähes 70 prosentilla yrityksistä. Tiedot käyvät ilmi Pohjoismaiden tilastovirastojen yhteishankkeena julkaisemasta raportista Use of ICT in Nordic enterprises 1999/2000.

18.1.2001

Tuottajahintaindeksit laskivat joulukuussa

Tilastokeskuksen mukaan tuottajahintaindeksit laskivat marraskuusta joulukuuhun 4,4 - 0,7 prosenttia. Eniten laskivat tuontihinnat eli 4,4 prosenttia. Tuontihintojen lasku johtui pääasiassa raakaöljyn, öljytuotteiden sekä kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden hintojen alenemisesta. Vuoden 1999 joulukuusta tuontihinnat nousivat 6,5 prosenttia. Eniten indeksin vuosinousuun vaikutti öljytuotteiden, kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden, raakaöljyn ja luonnonkaasun sekä kulkuneuvojen ja perusmetallien kallistuminen. Tuontihintaindeksin vuosikeskiarvo nousi vuodesta 1999 viime vuoteen 13,1 prosenttia.

16.1.2001

Huumausainerikokset lisääntyivät viime vuonna

Poliisin tietoon tuli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan viime vuonna kaikkiaan 770 000 rikosta, mikä on 3 prosenttia enemmän kuin vuonna 1999. Erityisesti huumausainerikokset lisääntyivät. Vuonna 2000 poliisi kirjasi 13 900 huumausainerikosta, 1 900 tapausta enemmän kuin edellisvuonna. Törkeiden huumausainerikosten määrä kuitenkin väheni. Niitä tuli ilmi 721, viidennes edellisvuotta vähemmän.

15.1.2001

Teollisuustuotanto kasvoi marraskuussa 17,3 prosenttia edellisvuodesta

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan marraskuussa 17,3 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Tammi-marraskuussa tuotanto kasvoi 11,4 prosenttia vuoden takaisesta. Vuoden 2000 toukokuusta alkaen teollisuustuotanto on lisääntynyt kaksinumeroisin prosenttiluvuin. Suomen teollisuustuotannon kasvuvauhti on ollut viime kuukausina huomattavasti nopeampaa kuin muissa Euroopan unionin maissa.

15.1.2001

Inflaatio hidastui joulukuussa 3,5 prosenttiin

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan joulukuussa 3,5 prosenttia. Marraskuussa se oli 4,0 prosenttia. Inflaatiota hidasti ennen kaikkea polttonesteiden halpeneminen. Vuoden 2000 keskimääräinen inflaatio oli 3,4 prosenttia.

12.1.2001

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 3,2 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 1999 joulukuusta vuoden 2000 joulukuuhun 3,2 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 3,8 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 3,5 prosenttia ja muiden panosten hinnat 1,7 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

10.1.2001

Työn tuottavuus kasvoi 1,8 prosenttia vuonna 1999

Työn tuottavuus kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 1999 koko kansantaloudessa 1,8 prosenttia. Tuottavuuden kasvu hidastui, sillä vuonna 1998 kasvu oli 3,4 prosenttia. Nopeinta työn tuottavuuden kasvu oli vuonna 1999 sähkötekniikan tuotannossa, 19,8 prosenttia. Vuosina 1975-1999 työn tuottavuuden keskikasvu oli koko kansantaloudessa 2,9 prosenttia. Tilastokeskus on laskenut kansantalouden tilinpitoon perustuvat tilastotiedot työn, pääoman ja kokonaistuottavuuden kehityksestä toimialoittain vuosilta 1998 ja 1999.

9.1.2001

Kattava tilasto jätteistä

Tilastokeskus on julkaissut teoksen Tuotannon ja kulutuksen jätteet, johon on koottu laajasti jätteisiin liittyvää tilastotietoa Suomesta. Julkaisu sisältää tilastoja kaikkien päätoimialojen jätteistä sekä yksityiskohtaisempia tietoja teollisuuden ja rakentamisen jätteistä. Tilastojulkaisu tarjoaa uuden näkökulman tuotanto- ja kulutusjätteisiin. Suurin osa jätteistä on luokiteltu uuden jäteluokituksen mukaan. Eri aihealueilta esitetään myös kansainvälisiä vertailuja sekä aikasarjoja.

9.1.2001

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui edelleen joulukuussa

Kuluttajien luottamus talouteen on vahvistunut viime syksyn notkahduksen jälkeen. Kuluttajien luottamusindikaattori oli joulukuussa 11 eli noin 4 yksikköä suurempi kuin alimmillaan lokakuussa. Näkemykset varsinkin Suomen taloudesta paranivat joulukuussa. Lisäksi säästämistä pidettiin yhä kannattavampana. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 4. - 20. joulukuuta 1 687 Suomessa asuvaa henkilöä.

4.1.2001

Palvelualojen liikevaihto ja palkkasumma kasvoivat 8 prosenttia heinä-syyskuussa

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan 8 prosenttia suurempi vuoden 1999 kolmannella neljänneksellä kuin edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Myös palvelualojen palkkasumma kasvoi heinä-syyskuussa 8 prosenttia vuodesta 1999.

2.1.2001

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 17 prosenttia

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan heinä-syyskuussa 17 prosenttia suurempi kuin vuoden 1999 vastaavana ajanjaksona. Eniten liikevaihto kasvoi vientiteollisuudessa. Tarkastellulla kolmen kuukauden ajanjaksolla liikevaihto kasvoi vuotta aiemmasta kaikilla muilla toimialoilla paitsi sähkö-, kaasu- ja vesihuollossa.