Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.8.2020

Löntagarnas förtjänster för ordinarie arbetstid steg under april-juni med 1,5 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg förtjänstnivåindexet, som beskriver ökningen av heltidsanställda löntagares nominella löner för ordinarie arbetstid, med 1,5 procent under april–juni 2020 jämfört med motsvarande period året innan. Reallönerna steg med 1,7 procent jämfört med andra kvartalet året innan, eftersom konsumentpriserna sjönk under andra kvartalet i år.

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2020/2, årsförändringar i procent

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2020/2, årsförändringar i procent

Heltidsanställda löntagarnas nominella löner steg enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter från april–juni 2019 till motsvarande period år 2020 med 1,6 procent inom den privata sektorn, med 1,1 procent inom staten och med 1,2 procent inom kommunsektorn.


Källa: Förtjänstnivåindex 2020, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (432,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 27.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2020/02/ati_2020_02_2020-08-27_tie_001_sv.html