Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.2.2018

Prisindexet för offentliga utgifter sjönk inom kommunalekonomin och staten

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk prisindexet för offentliga utgifter inom staten med 0,7 procent under fjärde kvartalet 2017 jämfört med förgående år. Prisindexet för kommunalekonomin sjönk med 1,5 procent under motsvarande period.

Prisindexet för offentliga utgifter 2010=100, 4:e kvartalet 2017

Index (2010=100) Indextal 1) Årsförändrings-%
2016–2017
1)
Årsförändrings-%
IV/2016–IV/2017
1)
Statsekonomin 109,5 -0,7 -0,7
Kommunalekonomin 107,8 -1,5 -1,5
– Kommuner 107,4 -1,5 -1,5
– Samkommuner 109,6 -1,2 -1,3
1) Preliminär

Minskningen av prisindexet för statliga utgifter berodde främst på att transfereringsuppgifterna samt löner och andra personalkostnader sjönk. Minskningen av prisindexet för utgifter inom kommunekonomin påverkades av att personalkostnaderna sjönk och de köpta tjänsterna blev billigare.


Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Mäkinen 029 551 2955, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (209,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 4:e kvartalet 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2017/04/jmhi_2017_04_2018-02-13_tie_001_sv.html