Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.5.2020

Medianlönen för månadsavlönade inom kommunsektorn 2 910 euro år 2019

Statistikuppgifterna har korrigerats och statistiken har publicerats på nytt 26.5.2020. De korrigerade lönerna är högre än de uppgifter som publicerats tidigare: granskat på allmän nivå är skillnaden högst tio euro. Skillnaderna i uppgifterna på en mer detaljerad nivå, t.ex. i de yrkesspecifika uppgifterna, är i regel några tiotals euro jämfört med de uppgifter som publicerats tidigare. Dessutom är antalet hel- och deltidsanställda löntagare i statistiken något mindre efter korrigeringen.

Enligt Statistikcentralen var medianlönen för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda månadsavlönade som fick full lön 2 910 euro i månaden inom kommunsektorn år 2019. De totala medianlönerna inom kommunsektorn exkl. resultatpremier var 2 950 euro i månaden. Av de månadsavlönade löntagarna inom kommunsektorn var 81 procent kvinnor. Medianlönerna för ordinarie arbetstid för kvinnor var 2 850 euro i månaden och för män 3 313 euro.

Lönefördelning för ordinarie arbetstid inom kommunsektorn totalt samt i de vanligaste yrkesgrupperna år 2019 (lönerna för heltidsanställda och månadsavlönade)

Lönefördelning för ordinarie arbetstid inom kommunsektorn totalt samt i de vanligaste yrkesgrupperna år 2019 (lönerna för heltidsanställda och månadsavlönade)

Källa: Löner inom kommunsektorn 2019, Statikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd (kuukausipalkat) 029 551 3522, Terhi Öberg (tuntipalkat) 029 551 3566, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (517,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 26.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2019/ksp_2019_2020-05-26_tie_001_sv.html