Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2020, 3:e kvartalet

Publicerad: 31.8.2015

De inhemska bankernas finansnetto minskade under första kvartalet 2015 jämfört med året innan

De inhemska bankernas finansnetto uppgick till 607 miljoner euro under första kvartalet 2015. Finansnettot minskade med nästan 8 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade finansnettot med 7 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

Inhemska bankers finansnetto och rörelsevinst efter 1:a kvartal 2005–2015, milj. euro

Inhemska bankers finansnetto och rörelsevinst efter 1:a kvartal 2005–2015, milj. euro

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Tarja Husso 029 551 3534, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (253,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 31.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 1:a kvartalet 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2015/01/llai_2015_01_2015-08-31_tie_001_sv.html