Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2020, 3:e kvartalet

Publicerad: 7.7.2016

De inhemska bankernas finansnetto sjönk med 10 procent och rörelsevinsten med 20 procent under första kvartalet 2016

De inhemska bankernas finansnetto uppgick till 545 miljoner euro under första kvartalet 2016. Finansnettot minskade med 10 procent och rörelsevinsten med 20 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

Inhemska bankers finansnetto och rörelsevinst efter 1:a kvartal 2005-2016, milj. euro

Inhemska bankers finansnetto och rörelsevinst efter 1:a kvartal 2005-2016, milj. euro

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 029 551 3330, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (251,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 7.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 1:a kvartalet 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2016/01/llai_2016_01_2016-07-07_tie_001_sv.html