Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.8.2013

Finländska turisters övernattningar ökade med 2,4 procent i juni 2013

I juni 2013 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 1,6 miljoner övernattningsdygn av finländska turister, vilket var 2,4 procent fler än i juni 2012. De utländska turisternas övernattningar minskade däremot med 2 procent och de övernattade nästan 544 000 dygn i inkvarteringsanläggningar. Det totala antalet övernattningar ökade med 1,2 procent från året innan och totalt statistikfördes något under 2,2 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i juni 2013. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i juni 2013/2012, %

Förändring i övernattningar i juni 2013/2012, %

De ryska turisternas övernattningar i inkvarteringsanläggningarna i Finland ökade med 6,4 procent i juni 2013 och de var som vanligt den största gruppen av utländska turister med 107 000 övernattningsdygn. Den näst största gruppen var tyskarna med 65 000 övernattningar, även om deras övernattningar minskade med 14,6 procent från året innan. Den tredje största gruppen var svenskarna och för dem statistikfördes nästan 58 000 övernattningar i inkvarteringsanläggningar, vilket var en procent fler än i juni 2012. För både de brittiska och de amerikanska grupperna statistikfördes nästan 28 000 dygn var i inkvarteringsanläggningar. Britternas övernattningar ökade med 11,6 procent och amerikanarnas med 4,9 procent från året innan. Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade de kinesiska turisternas övernattningar dock mest. För dem bokfördes drygt 19 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i Finland i juni 2013, vilket var rentav 40,9 procent fler än året innan. Däremot minskade estländarnas övernattningar med 27,3 procent. Också övernattningarna av italienska, franska och holländska turister minskade kraftigt, med 11–14 procent från året innan.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar i juni mest i Södra Savolax, med 39,9 procent, och i Norra Österbotten, med 13,6 procent. I Päijänne-Tavastland ökade övernattningarna med 11,9 procent och i Satakunta med 10,8 procent. Övernattningarna minskade mest i Lappland, med 11,3 procent, och i Egentliga Tavastland, med 6,7 procent. När det gäller hela landet bokfördes i juni 1,2 procent fler övernattningar i inkvarteringsanläggningar än året innan.

Förändring i övernattningar i juni landskapsvis 2013/2012, %

Förändring i övernattningar i juni landskapsvis 2013/2012, %

Finländska turisters hotellövernattningar ökade med 0,5 procent i juni 2013

De finländska turisternas övernattningar på hotell uppgick till drygt en miljon dygn i juni 2013. Detta var nästan lika många som i juni 2012. Övernattningarna av utländska turister minskade däremot med 4,6 procent och uppgick till något under 439 000 övernattningsdygn på hotell. Det totala antalet hotellövernattningar var nästan 1,5 miljoner dygn i juni 2013, vilket var en minskning med en procent från året innan.

Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 55,7 procent i juni. Året innan var det 57,0 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Nyland, 71,5 procent, och på Åland, 62,5 procent. I Vanda var kapacitetsutnyttjandet 70,3 procent och i Mariehamn 76,0 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet 78,9 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet uppgick i juni 2013 till 90,33 euro per dygn. Året innan var priset nästan detsamma, dvs. 90,26 euro

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar minskade med 0,7 procent under januari–juni 2013

Under januari–juni 2013 uppgick antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland till 9,4 miljoner, vilket var 0,7 procent färre än under motsvarande period året innan. Övernattningarna av finländska turister minskade med 0,9 procent och uppgick till något under 6,7 miljoner övernattningsdygn. De utländska turisterna övernattade drygt 2,7 miljoner gånger, vilket var nästan lika många gånger som under januari–juni 2012.

För ryska turister statistikfördes 824 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i Finland och de var som väntat den största turistgruppen under januari–juni 2013. De ryska turisternas övernattningar ökade med 6,4 procent jämfört med motsvarande period året innan. Den näst största gruppen var tyskarna. För dem bokfördes nästan 239 000 övernattningsdygn, även om antalet minskade med 6 procent från året innan. Den tredje största gruppen var svenskarna med drygt 208 000 övernattningar. Också svenskarnas övernattningsdygn har minskat och för svenskarna bokfördes 4,8 procent färre övernattningar än under januari–juni 2012. Däremot har britternas övernattningar ökat kraftigt under hela innevarande år och under januari–juni ökade deras övernattningar till 201 000 dygn, vilket var 11,4 procent fler än under motsvarande period året innan. Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade de kinesiska och japanska turisternas övernattningar mest. De kinesiska turisternas övernattningar ökade med 17,4 procent och de japanska turisternas med 15,4 procent. Däremot minskade estländarnas övernattningar kraftigt och under januari–juni 2013 uppgick deras övernattningar i inkvarteringsanläggningar till 86 500 dygn, vilket var 26,3 procent färre än under motsvarande period året innan.

Förändring i övernattningar i januari-juni 2013/2012, %

Förändring i övernattningar i januari-juni 2013/2012, %

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (381,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 22.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/06/matk_2013_06_2013-08-22_tie_001_sv.html