Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.6.2014

Utländska turisters övernattningar ökade med 1,5 procent i april 2014

I april 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 300 000 dygn övernattningar av utländska turister, vilket var 1,5 procent fler än året innan. De finländska turisterna övernattade drygt en miljon dygn i inkvarteringsanläggningar, vilket var nästan lika mycket som i april 2013. Det totala antalet övernattningar var också på samma nivå som året innan och totalt statistikfördes i april 2014 drygt 1,3 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningarna. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i april 2014/2013, %

Förändring i övernattningar i april 2014/2013, %

Den branta nedgången av ryska övernattningar fortsatte i april och de uppgick till 58 000 dygn i inkvarteringsanläggningar i Finland, vilket var en femtedel färre än året innan. De ryska turisterna var dock den största gruppen av utländska turister i april 2014. Den näst största gruppen var svenskarna med något under 33 000 övernattningar och för dem statistikfördes 4,4 procent fler övernattningar än ett år tidigare. För både brittiska och tyska turister bokfördes över 23 000 övernattningar. Britternas övernattningar ökade med 10,6 procent från året innan, medan tyskarnas minskade med 1,9 procent. Spanjorernas och schweizarnas övernattningar ökade kraftigt, men de uppgick bara till 6 000–7 000 dygn i april 2014. Spanjorernas övernattningar ökade med 37,6 procent och schweizarnas med 25,7 procent. De norska turisterna övernattade något under 16 000 gånger i inkvarteringsanläggningar, vilket var 11,4 procent fler än året innan. Både estländarnas och amerikanernas övernattningar ökade med omkring 10 procent och uppgick till 12 000–13 000 dygn i april 2014.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i april mest i Södra Österbotten, med 13,3 procent. I Egentliga Finland ökade övernattningarna med 11,0 procent och i Päijänne-Tavastland med 8,6 procent. I Lappland ökade övernattningarna med 4,5 procent från året innan. De största minskningarna av antalet övernattningar uppmättes i Norra Savolax, Mellersta Finland och Satakunta, där övernattningarna minskade med 8–9 procent från året innan. I Norra Karelen och på Åland bokfördes omkring 6 procent färre övernattningar än året innan. Sett till hela landet var övernattningarna på samma nivå som året innan.

Förändring i övernattningar i april landskapsvis 2014/2013, %

Förändring i övernattningar i april landskapsvis 2014/2013, %

Övernattningarna på hotell minskade med 1,5 procent i april 2014

Det totala antalet hotellövernattningar uppgick till 1,1 miljoner dygn i april 2014, vilket var 1,5 procent färre än året innan. För finländska turister statistikfördes 852 000 övernattningsdygn, vilket var 2,5 procent färre än i april 2013. Övernattningarna av utländska turister ökade däremot med 1,6 procent och uppgick till 270 000 övernattningsdygn på hotell.

I hela landet var kapacitetsutnyttjandet av hotellrum 45,7 procent i april. Året innan var det 46,9 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Södra Karelen, 55,2 procent, och i Nyland, 53,0 procent. I Villmanstrand var kapacitetsutnyttjandet av hotellrum 65,4 procent och i Vanda steg kapacitetsutnyttjandet till 64,9 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet 56,0 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet uppgick i april 2014 till 89,56 euro per dygn. Året innan var det 90,74 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar minskade med 2 procent under januari–april 2014

Under januari–april 2014 uppgick antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland till något under 5,8 miljoner, vilket var 2 procent färre än under motsvarande period året innan. Övernattningarna av finländska turister minskade med 2,4 procent och uppgick till 4 miljoner övernattningsdygn. De utländska turisterna övernattade nästan 1,8 miljoner gånger, vilket var en minskning med 1,1 procent jämfört med januari–april 2013.

För ryska turister statistikfördes nästan 550 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i Finland och de var den överlägset största turistgruppen under januari–april 2014. Ökningen av antalet ryska övernattningar i inkvarteringsanläggningarna i Finland bröts i januari och de har minskat under hela innevarande år. För ryska turister bokfördes under januari–april 7,7 procent färre övernattningar i inkvarteringsanläggningar än under motsvarande period året innan. Den näst största gruppen var britterna. De övernattade nästan 139 000 gånger, vilket var 8,1 procent färre än under januari–april 2013. Den tredje största gruppen var tyskarna med drygt 136 000 övernattningar. Deras övernattningar i inkvarteringsanläggningar minskade med 1,5 procent från året innan. Japanernas övernattningar minskade kraftigt under januari–april och deras övernattningar var 12,3 procent färre än under motsvarande period året innan. För japanska turister statistikfördes något under 59 000 övernattningar under januari–april 2014. Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade kinesernas övernattningar mest under januari–april, med 15,2 procent.

Förändring i övernattningar i januari-april 2014/2013, %

Förändring i övernattningar i januari-april 2014/2013, %

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (379,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 12.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/04/matk_2014_04_2014-06-12_tie_001_sv.html