Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2021, mars

Publicerad: 20.11.2014

Utländska turisters övernattningar minskade med 7,1 procent i september

I september 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 386 000 dygn övernattningar av utländska turister, vilket var 7,1 procent färre än året innan. De finländska turisterna övernattade drygt 1,1 miljoner dygn i inkvarteringsanläggningar, vilket var nästan lika mycket som i september 2013. Antalet övernattningar minskade med bara 0,3 procent från året innan. Det totala antalet övernattningar minskade med 2,2 procent från året innan. Totalt statistikfördes 1,5 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i september 2014. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i september 2014/2013, %

Förändring i övernattningar i september 2014/2013, %

Den branta nedgången av ryska övernattningar fortsatte i september och detta hade en betydande inverkan på den minskningen av alla utländska turisters övernattningar. För ryska turister bokfördes något under 68 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i Finland, vilket var 19,2 procent färre än året innan. De ryska turisterna var dock fortfarande den största gruppen av utländska turister i september 2014. Den näst största gruppen var svenskarna med 44 000 övernattningar, vilket var en minskning med 0,7 procent från året innan. För tyska turister bokfördes något under 31 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar, och de var den tredje största gruppen utländska turister. De tyska turisternas övernattningar minskade med 1,8 procent jämfört med september året innan. För britterna bokfördes närmare 22 000 övernattningsdygn, även om antalet minskade med 10,3 procent från året innan.

Amerikanernas och estländarnas övernattningar ökade i september med 14 procent vardera. För amerikanerna bokförde inkvarteringsanläggningarna 20 000 övernattningsdygn och för estländarna 16 500 dygn. För norrmännen bokfördes 13 000 övernattningsdygn, vilket var 10,6 procent fler än året innan. Däremot minskade japanernas övernattningar med 5,5 procent och för dem bokfördes 18 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i september mest i Egentliga Tavastland, med 9,6 procent. I Päijänne-Tavastland ökade övernattningarna med 6,9 procent och i Norra Österbotten med 5,5 procent. På Åland ökade övernattningarna med 5,0 procent. De största minskningarna av antalet övernattningar uppmättes i Södra Karelen, 11,8 procent, och i Satakunta, 11,6 procent. I Södra Savolax och Kymmenedalen minskade övernattningarna med något under 11 procent var. När det gäller hela landet minskade övernattningarna med 2,2 procent från året innan.

Förändring i övernattningar i september landskapsvis 2014/2013, %

Förändring i övernattningar i september landskapsvis 2014/2013, %

Övernattningarna på hotell minskade med 1,8 procent i september 2014

Det totala antalet hotellövernattningar uppgick till drygt 1,2 miljoner dygn i september 2014, vilket var en minskning med 1,8 procent från året innan. Övernattningarna av finländska turister minskade med 0,6 procent och uppgick till nästan 913 000 övernattningsdygn. Övernattningarna av utländska turister minskade mer, med 4,8 procent, och uppgick till nästan 322 000 övernattningsdygn på hotell.

I hela landet var kapacitetsutnyttjandet av hotellrum 54,3 procent i september. Året innan var det 53,4 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Nyland, 68,3 procent och Birkaland, 55,8 procent samt i Egentliga Finland, 54,7 procent. I Vanda steg kapacitetsutnyttjandet av hotellrum till 70,2 procent och i Tammerfors till 61,2 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet 75,1 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet var i september 90,90 euro per dygn. Året innan var det 91,87 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar minskade med 2,2 procent under januari–september

Antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland uppgick till totalt 15,8 miljoner under januari–september 2014. Detta var en minskning med 2,2 procent jämfört med motsvarande period året innan. Övernattningarna av finländska turister minskade med 2,4 procent och uppgick till 11,3 miljoner övernattningsdygn. De utländska turisterna övernattade 4,5 miljoner gånger, vilket var en minskning med 1,6 procent jämfört med januari–september 2013.

Under januari–september 2013 uppgick antalet övernattningar av ryska turister i inkvarteringsanläggningar i Finland till 1,1 miljoner dygn, vilket var 11,7 procent färre än under motsvarande period året innan. De ryska turisterna var fortfarande den överlägset största gruppen under januari–september, sedan kom svenskarna med 450 000 övernattningsdygn. Svenskarnas övernattningar ökade med en procent jämfört med motsvarande period året innan. Den tredje största gruppen var tyskarna med något under 422 000 övernattningar. Deras övernattningar i inkvarteringsanläggningar minskade med 1,1 procent från året innan.

Britternas övernattningar minskade med 4,9 procent från motsvarande period året innan. De övernattade nästan 270 000 gånger i inkvarteringsanläggningar. Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade amerikanernas övernattningar mest under januari–september, med 9,4 procent. För dem bokfördes nästan 170 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar. De estniska turisternas övernattningar ökade med 6,5 procent, medan de japanska turisternas övernattningar minskade lika mycket. Bägge grupperna hade 150 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar. Italienarnas och spanjorernas övernattningar ökade med 4,3 procent vardera.

Förändring i övernattningar i januari-september 2014/2013, %

Förändring i övernattningar i januari-september 2014/2013, %

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (385,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/09/matk_2014_09_2014-11-20_tie_001_sv.html