Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.3.2019

Producentpriserna för industrin steg med 3,0 procent från februari året innan

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin med i genomsnitt 3,0 procent från februari 2018 till februari 2019. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden steg med 3,2 procent, medan producentpriserna på exportprodukter steg med 2,8 procent.

Producentprisindex för industrin 2015=100, 1/2015–2/2019

Producentprisindex för industrin 2015=100, 1/2015–2/2019
Till ökningen av producentpriserna för industrin bidrog särskilt att massa, papper, kartong och papp, el samt oljeprodukter blev dyrare jämfört med februari föregående år.

Exportprisindexet steg med 2,7 procent på årsnivå och importprisindexet med 1,9 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror steg med 3,0 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter steg med 3,1 procent.

Exportpriserna steg i synnerhet på grund av att massa, papper, kartong och papp samt kemikalier och kemiska produkter blev dyrare jämfört med februari året innan. Ökningen av importpriserna påverkades i sin tur särskilt av att oljeprodukter, kemikalier och kemiska produkter samt el blev dyrare jämfört med februari i fjol.

Producentpriserna för industrin steg från januari till februari med 0,1 procent. Prisstegringen berodde främst på att oljeprodukter blev dyrare jämfört med föregående månad.

Producentprisindex 2015=100, februari 2019

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Producentprisindex för industrin, totalt 106,3 0,1 3,0
- Producentprisindex för industrin, inhemska varor 106,1 0,2 3,2
- Producentprisindex för industrin, exporterade varor 106,6 0,0 2,8
Exportprisindex 106,4 0,1 2,7
Importprisindex 108,4 0,6 1,9
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 107,6 0,3 3,0
Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inkl. skatter 107,6 0,2 3,1

Producentprisindex 1949=100, februari 2019

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Produktionsprisindex 2046 0,1 3,0
Exportprisindex 1766 0,1 2,7
Importprisindex 1661 0,6 1,9
Partiprisindex 2382 0,2 3,1

Beräkningen av producentprisindexen förnyas

Beräkningen av producentprisindexen förnyas fr.o.m. indexet för januari 2019 på så sätt att indexen blir årliga kedjeindex.

I praktiken innebär övergången till kedjeindexmetoden att producentprisindexens viktstruktur i fortsättningen uppdateras årligen. Den nya viktstrukturen träder i kraft fr.o.m. indexen för januari varje år. Utöver viktstrukturen kan också produktklasser och företagsurval vid behov uppdateras årligen. Basåret för indexet är oförändrat (2015=100).

I fortsättningen sker indexberäkningen på så sätt att varje indexserie länkas framåt genom kedjning utifrån ändringar i indexet som beräknats enligt den nya viktstrukturen. En mer detaljerad beskrivning av beräkningsmetoden finns i den uppdaterade användarhandboken för producentprisindexen för industrin och tjänster 2015=100 som publiceras i vår (på finska och engelska).

Ändringarna förbättrar indexets kvalitet, eftersom man med hjälp av dem i fortsättningen snabbare kan beakta strukturella ändringar i produktionen, exporten och importen.


Källa: Producentprisindex 2019, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (344,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 25.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/02/thi_2019_02_2019-03-25_tie_001_sv.html