Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, maj

Arbetskraftsundersökning 2012, november

2012
november
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar