Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 7.5.2020

Työllisyyden kasvu jatkui vuonna 2019

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15–64-vuotiaiden työllisyysaste oli 72,6 prosenttia vuonna 2019. Miesten työllisyysaste oli 73,3 prosenttia ja naisten 71,8 prosenttia. Miesten työllisyysaste kasvoi 0,6 ja naisten 1,2 prosenttiyksikköä vuoteen 2018 verrattuna. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen vuosikatsauksesta Työvoimatutkimus 2019, aikasarjatiedot 2010–2019.

Työllisyysasteet sukupuolen mukaan vuosina 1995–2019, 15–64-vuotiaat, %

Työllisyysasteet sukupuolen mukaan vuosina 1995–2019, 15–64-vuotiaat, %

Työllisyyden kasvu jatkui edellisvuotta vaimeampana. Vuonna 2019 Suomessa oli 15–74-vuotiaita työllisiä keskimäärin 2 566 000, mikä oli 26 000 enemmän kuin vuonna 2018. Työllisten määrä kasvoi neljättä vuotta peräkkäin. Työllisiä miehiä oli 10 000 ja naisia 16 000 enemmän kuin vuonna 2018. Palkansaajien määrä kasvoi 16 000 henkilöllä ja yrittäjien määrä 11 000 henkilöllä. Työllisyysaste kasvoi kaikissa ikäryhmissä.

Vuonna 2019 kokoaikatyötä tekeviä palkansaajia oli lähes saman verran ja osa-aikatyötä tekeviä palkansaajia 12 000 enemmän kuin vuonna 2018. Osa-aikatyötä tekevien palkansaajien osuus oli suurin vähittäiskaupassa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa). Toimialan kaikista palkansaajista 44 prosenttia teki osa-aikatyötä.

Työttömiä oli vuonna 2019 keskimäärin 184 000, mikä oli 18 000 vähemmän kuin edellisvuonna. 15–74-vuotiaiden työttömyysaste oli vuonna 2019 keskimäärin 6,7 prosenttia, kun se vuonna 2018 oli 7,4 prosenttia. Miesten työttömyysaste laski 7,2 prosenttiin ja naisten 6,2 prosenttiin.

Piilotyöttömien määrä väheni 14 000 henkilöllä vuodesta 2018. Vuonna 2019 työikäisten 15–74-vuotiaiden joukossa oli 114 000 piilotyöttömäksi luokiteltua, jotka olisivat halunneet ja voineet ottaa vastaan työtä, mutta eivät olleet sitä aktiivisesti etsineet.

Työttömät ja piilotyöttömät vuosina 2005–2019, 15–74-vuotiaat

Työttömät ja piilotyöttömät vuosina 2005–2019, 15–74-vuotiaat

Vuonna 2019 työvoiman ulkopuolella oli yhteensä 1 378 000 henkilöä eli 33 prosenttia 15–74-vuotiaasta väestöstä. Määrä oli 4 000 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2018. Työvoiman ulkopuolella olevien määrä väheni eniten 55–64-vuotiaiden ikäryhmässä, 9 000 henkilöllä.

Linkit

 

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Työvoimatutkimuksen tuorein kuukausijulkaisu.


Lähde: Työvoimatutkimus 2019. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (1,1 Mt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 7.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2019/13/tyti_2019_13_2020-05-07_tie_001_fi.html