Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

Tilastot aakkosittain

Tilastokeskus tuottaa noin 160 tilastoa, joiden tiedot julkaistaan Tilastot-sivustolla. Tilastoista tehdään vuosittain yli 600 uutta julkistusta.

Suomen virallisen tilaston piiriin kuuluvia tilastoja tuottaa Tilastokeskuksen lisäksi myös 13 muuta julkisen hallinnon organisaatiota. Muiden tilastotuottajien tuottamista noin 100 tilastosta on Tilastot-sivustolla kuvaus, joka on linkitetty kunkin tuottajaorganisaation verkkopalvelussa julkaistuihin tilaston tietoihin.

 A   C   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Ä 

Kalajalosteiden tuotanto
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Kalan tuottajahinta
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Kalan ulkomaankauppa
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Kananmunien tuotanto
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Kansainvälinen hintavertailu
Tuottaja: Tilastokeskus
Kansantalouden materiaalivirrat
Tuottaja: Tilastokeskus
Kansantalouden tilinpito
Tuottaja: Tilastokeskus
Kantorahatulot
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Kasvihuonekaasut
Tuottaja: Tilastokeskus
Kaupallinen kalastus merellä
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Kaupallinen kalastus sisävesillä
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Kaupan liikevaihtokuvaaja
Tuottaja: Tilastokeskus
Kauppalaivasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Kelan eläkkeet
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Kelan kuntoutus
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Kelan työttömyysturva
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Kelan vammaisetuudet ja -palvelut
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Kiinteistöjen hinnat
Tuottaja: Tilastokeskus
Kiinteistöjen kauppahintatilasto
Tuottaja: Maanmittauslaitos
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Kivihiilen kulutus
Tuottaja: Tilastokeskus
Kokonaiseläkemenot
Tuottaja: Eläketurvakeskus
Konkurssit ja yrityssaneeraukset
Tuottaja: Tilastokeskus
Korjausrakentaminen
Tuottaja: Tilastokeskus
Korvatut reseptit
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Kotieläinten lukumäärä
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Kotimaan vesiliikenne
Tuottaja: Tilastokeskus
Kotitalouksien kulutus
Tuottaja: Tilastokeskus
Kotitalouksien varallisuus
Tuottaja: Tilastokeskus
Kotitaloustuotannon arvo
Tuottaja: Tilastokeskus
Koulumatkatuki
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Koulutukseen hakeutuminen
Tuottaja: Tilastokeskus
Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset
Tuottaja: Tilastokeskus
Koulutuksen keskeyttäminen
Tuottaja: Tilastokeskus
Koulutuksen talous
Tuottaja: Tilastokeskus
Kulttuuri
Tuottaja: Tilastokeskus
Kulttuurin satelliittitilinpito
Tuottaja: Tilastokeskus
Kuluttajahintaindeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Kuluttajien luottamus
Tuottaja: Tilastokeskus
Kunnallisvaalit
Tuottaja: Tilastokeskus
Kuntasektorin palkat
Tuottaja: Tilastokeskus
Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Kuolemansyyt
Tuottaja: Tilastokeskus
Kuolleet
Tuottaja: Tilastokeskus
Käytössä oleva maatalousmaa
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
 A   C   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Ä