Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistik i bokstavsordning

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras på webbsidan Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. I avsnittet Statistik finns beskrivningar av ungefär 100 statistikgrenar som produceras av andra statistikproducenter. Beskrivningarna innehåller länkar till den statistik som publiceras i respektive organisations webbtjänst.

 A   B   C   D   E   F   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Å   Ä 

Klimatstatistik
Producent: Meteorologiska institutet
Kommersiellt fiske i havet
Producent: Naturresursinstitutet
Kommersiellt fiske i insjöar
Producent: Naturresursinstitutet
Kommunalval
Producent: Statistikcentralen
Kommunernas hälso- och socialvårdspersonal
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Konjunkturindikator för produktionen
Producent: Statistikcentralen
Konkurser och företagssaneringar
Producent: Statistikcentralen
Konsumenternas förtroende
Producent: Statistikcentralen
Konsumentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Kostnadsindex för fastighetsunderhåll
Producent: Statistikcentralen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Köpeskillingsstatistik över fastigheter
Producent: Lantmäteriverket
Köttproduktion
Producent: Naturresursinstitutet
 A   B   C   D   E   F   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Å   Ä