Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistik i bokstavsordning

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras på webbsidan Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. I avsnittet Statistik finns beskrivningar av ungefär 100 statistikgrenar som produceras av andra statistikproducenter. Beskrivningarna innehåller länkar till den statistik som publiceras i respektive organisations webbtjänst.

 A   B   C   D   E   F   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Å   Ä 

FPA-rehabilitering
Producent: Folkpensionsanstalten
FPA:s handikappförmåner och -tjänster
Producent: Folkpensionsanstalten
Familjer
Producent: Statistikcentralen
Fastighetspriser
Producent: Statistikcentralen
Finansräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Finländarnas resor
Producent: Statistikcentralen
Finländska dotterbolag utomlands
Producent: Statistikcentralen
Fiskförädlingsproduktion
Producent: Naturresursinstitutet
Flyttningsrörelsen
Producent: Statistikcentralen
Forskning och utveckling
Producent: Statistikcentralen
Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten
Producent: Statistikcentralen
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Fritidsfiske
Producent: Naturresursinstitutet
Födda
Producent: Statistikcentralen
Företagshälsovård
Producent: Folkpensionsanstalten
Förhandsuppgifter om befolkningen
Producent: Statistikcentralen
Första registreringar av motorfordon
Producent: Statistikcentralen
Förtjänstnivåindex
Producent: Statistikcentralen
Föräldradagpenning
Producent: Folkpensionsanstalten
 A   B   C   D   E   F   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Å   Ä