Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistik i bokstavsordning

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras på webbsidan Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. I avsnittet Statistik finns beskrivningar av ungefär 100 statistikgrenar som produceras av andra statistikproducenter. Beskrivningarna innehåller länkar till den statistik som publiceras i respektive organisations webbtjänst.

 A   B   C   D   E   F   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Å   Ä 

Massmediestatistik
Producent: Statistikcentralen
Materialflöden i samhällsekonomin
Producent: Statistikcentralen
Medfödda missbildningar
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Medling i brott- och tvistemål
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Militärunderstöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Miljöaffärsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Miljöskatter
Producent: Statistikcentralen
Miljöskyddsutgifter
Producent: Statistikcentralen
Moderskapsunderstöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Motorfordonsbeståndet
Producent: Statistikcentralen
Månadslöner inom den privata sektorn
Producent: Statistikcentralen
Månadslöner inom staten
Producent: Statistikcentralen
 A   B   C   D   E   F   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Å   Ä