Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistik i bokstavsordning

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras på webbsidan Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. I avsnittet Statistik finns beskrivningar av ungefär 100 statistikgrenar som produceras av andra statistikproducenter. Beskrivningarna innehåller länkar till den statistik som publiceras i respektive organisations webbtjänst.

 A   B   C   D   E   F   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Å   Ä 

Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA)
Producent: Statistikcentralen
El- och värmeproduktion
Producent: Statistikcentralen
Energianskaffning och -förbrukning
Producent: Statistikcentralen
Energianvändningen av trä
Producent: Naturresursinstitutet
Energiförbrukning inom boende
Producent: Statistikcentralen
Energipriser
Producent: Statistikcentralen
Energiräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandeln med varor
Producent: Tull
Erhållande av finskt medborgarskap
Producent: Statistikcentralen
Europaparlamentsval
Producent: Statistikcentralen
 A   B   C   D   E   F   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Å   Ä