Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistik i bokstavsordning

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras på webbsidan Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. I avsnittet Statistik finns beskrivningar av ungefär 100 statistikgrenar som produceras av andra statistikproducenter. Beskrivningarna innehåller länkar till den statistik som publiceras i respektive organisations webbtjänst.

 A   B   C   D   E   F   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Å   Ä 

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket
Producent: Statistikcentralen
Industrins orderingång
Producent: Statistikcentralen
Industriproduktion
Producent: Statistikcentralen
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Inkvarteringsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Innovationsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Input-output
Producent: Statistikcentralen
Inrikes sjötrafik
Producent: Statistikcentralen
Institutionsvård och boendeservice inom socialvården
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Internationell prisjämförelse
Producent: Statistikcentralen
 A   B   C   D   E   F   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Å   Ä