Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistik i bokstavsordning

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras på webbsidan Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. I avsnittet Statistik finns beskrivningar av ungefär 100 statistikgrenar som produceras av andra statistikproducenter. Beskrivningarna innehåller länkar till den statistik som publiceras i respektive organisations webbtjänst.

 A   B   C   D   E   F   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Å   Ä 

Satelliträkenskaper för kultur
Producent: Statistikcentralen
Sektorräkenskaper kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Servicebranschens varustatistik
Producent: Statistikcentralen
Sjukdagpenning
Producent: Folkpensionsanstalten
Sjukhusens produktivitet
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Sjukvårdsersättningar
Producent: Folkpensionsanstalten
Skatter och avgifter av skattenatur
Producent: Statistikcentralen
Skogen som investeringsobjekt
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsindustrins utrikeshandel
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsindustrins virkesförbrukning
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsräkenskaper
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsskydd
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten
Producent: Naturresursinstitutet
Skolresestöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Skuldsaneringar
Producent: Statistikcentralen
Skördestatistik
Producent: Naturresursinstitutet
Statistik om mjölk och mjölkprodukter
Producent: Naturresursinstitutet
Statistik över arbetskonflikter
Producent: Statistikcentralen
Statistik över företagsstöd
Producent: Statistikcentralen
Statistik över grundläggande utkomststöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Statistik över industrins energianvändning
Producent: Statistikcentralen
Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål
Producent: Naturresursinstitutet
Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Statistik över levnadsförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Statistik över pensionstagarna i Finland
Producent: Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten
Statistik över regional företagsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Statistik över skuldsättning
Producent: Statistikcentralen
Statistik över vägtrafikolyckor
Producent: Statistikcentralen
Stenkolsförbrukning
Producent: Statistikcentralen
Steriliseringar
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Struktur i jordbruks- och trädsgårdsföretagen
Producent: Naturresursinstitutet
Struktur- och bokslutsstatistik över företag
Producent: Statistikcentralen
Studerande och examina
Producent: Statistikcentralen
Studiernas gång
Producent: Statistikcentralen
Studiestöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Stöd för lärande
Producent: Statistikcentralen
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Sökande till utbildning
Producent: Statistikcentralen
 A   B   C   D   E   F   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Å   Ä