Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistik i bokstavsordning

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras på webbsidan Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. I avsnittet Statistik finns beskrivningar av ungefär 100 statistikgrenar som produceras av andra statistikproducenter. Beskrivningarna innehåller länkar till den statistik som publiceras i respektive organisations webbtjänst.

 A   B   C   D   E   F   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Å   Ä 

Barnavårdsstöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Barnbidrag
Producent: Folkpensionsanstalten
Barnskydd
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik
Producent: Statistikcentralen
Befolkningens utbildningsstruktur
Producent: Statistikcentralen
Befolkningsprognos
Producent: Statistikcentralen
Befolkningsstruktur
Producent: Statistikcentralen
Befruktningsbehandlingar
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Bostadsaktiebolagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Bostadsbidrag för pensionstagare
Producent: Folkpensionsanstalten
Bostadshyror
Producent: Statistikcentralen
Bostäder och boendeförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Brott och tvångsmedel
Producent: Statistikcentralen
Byggnader och fritidshus
Producent: Statistikcentralen
Byggnads- och bostadsproduktion
Producent: Statistikcentralen
Byggnadskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
 A   B   C   D   E   F   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Å   Ä