Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistik i bokstavsordning

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras på webbsidan Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. I avsnittet Statistik finns beskrivningar av ungefär 100 statistikgrenar som produceras av andra statistikproducenter. Beskrivningarna innehåller länkar till den statistik som publiceras i respektive organisations webbtjänst.

 A   B   C   D   E   F   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Å   Ä 

Pensioner från FPA
Producent: Folkpensionsanstalten
Perinatalstatistik – föderskor, förlossningar och nyfödda
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Personalen inom social- och hälsovården
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Placering efter utbildning
Producent: Statistikcentralen
Presidentval
Producent: Statistikcentralen
Prisindex för offentliga utgifter
Producent: Statistikcentralen
Prisutveckling för alkoholdrycker
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Privatskogsbrukets rörelseresultat
Producent: Naturresursinstitutet
Producentpriset på fisk
Producent: Naturresursinstitutet
Producentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex för lantbruk
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex för tjänster
Producent: Statistikcentralen
Produktionen av ägg
Producent: Naturresursinstitutet
 A   B   C   D   E   F   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Å   Ä