Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistik i bokstavsordning

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras på webbsidan Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. I avsnittet Statistik finns beskrivningar av ungefär 100 statistikgrenar som produceras av andra statistikproducenter. Beskrivningarna innehåller länkar till den statistik som publiceras i respektive organisations webbtjänst.

 A   B   C   D   E   F   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Å   Ä 

Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Timlöner inom den privata sektorn
Producent: Statistikcentralen
Tobaksstatistik
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Totala pensionsutgifterna
Producent: Pensionsskyddscentralen
Totalförbrukning av virke
Producent: Naturresursinstitutet
Trädgårdsstatistik
Producent: Naturresursinstitutet
Träpellets
Producent: Naturresursinstitutet
 A   B   C   D   E   F   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Å   Ä