Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.5.2013

Löntagarnas förtjänster steg under januari-mars med 2,2 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella förtjänster under januari-mars med 2,2 procent jämfört med januari-mars året innan. Reallönerna steg med 0,5 procent jämfört med första kvartalet året innan, eftersom ökningen av förtjänstnivån var snabbare än ökningen av konsumentpriserna.

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2013/1, årsförändringar i procent

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2013/1, årsförändringar i procent

Löntagarnas nominella löner steg från januari-mars 2012 till motsvarande period år 2013 med 2,5 procent inom den privata sektorn, med 2,1 procent inom staten och med 1,2 procent i kommuner.

Löntagarnas ordinarie förtjänster steg under januari-mars med 2,6 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas ordinarie förtjänster under januari-mars med 2,6 procent jämfört med januari-mars året innan. Löntagarnas ordinarie förtjänster steg från januari–mars 2012 till motsvarande period år 2013 med 2,9 procent inom den privata sektorn, med 2,5 procent inom staten och med 1,7 procent i kommuner.

Med löntagarnas ordinarie förtjänster avses förtjänst för ordinarie arbetstid utan resultatpremier och andra engångsbeloppen.

Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänster är slutliga till år 2011

Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänster är slutliga till år 2011. De baserar sig på den förverkligades löneutveckling. Indextalen för åren 2012 och 2013 är ännu preliminära. Största delen av indextalen för år 2012 baserar sig på den förverkligades löneutveckling. Indextalen för år 2013 baserar sig på uppskattningar av avtalseffekter och löneglidningar.


Källa: Förtjänstnivåindex 2013, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Nummila 09 1734 3235, Anu Uuttu 09 1734 2322, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (449,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 30.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2013/01/ati_2013_01_2013-05-30_tie_001_sv.html