Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.9.2021

Prisindexet för offentliga utgifter steg inom kommunalekonomin och inom staten

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg prisindexet för offentliga utgifter inom staten med 2,0 procent under andra kvartalet 2021 jämfört med förgående år. Prisindexet för kommunalekonomin steg med 3,3 procent under motsvarande period och prisindexet för den kommunala basservicen med 3,2 procent.

Prisindexet för offentliga utgifter 2015=100, 2:a kvartalet 2021

Index (2015=100) Indextal 1) Årsförändrings-%
2019–2020
Årsförändrings-%
II/2020–II/2021
1)
Statsekonomin 104,6 1,2 2,0
Kommunalekonomin 105,7 1,2 3,3
– Kommuner 105,1 1,2 3,3
– Samkommuner 105,7 1,2 3,1
– Prisindex för den kommunala basservicen 105,8 1,2 3,2
1) Preliminär

Prisindexet för statliga utgifter ökade i huvudsak på grund av att transfereringarna och övriga personalkostnader ökade. Ökningen av indexet för den kommunala ekonomin påverkades i huvudsak av att löner och arvoden samt finansieringsutgifter.


Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (209,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 2:a kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2021/02/jmhi_2021_02_2021-09-13_tie_001_sv.html