Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.9.2021

Konsumenternas förtroende nästan starkast någonsin i september

Konsumenternas förtroendeindikator var i september 6,0, då den i augusti var 4,0 och i juli 4,4. Förtroendet för ekonomin har under mäthistorien 1995–2021 varit något starkare (6,8) bara i december 2017. I september i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -5,9. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,7. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–19 september av 1 015 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Alla de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator var i september på en mycket stark nivå. Synen på konsumenternas egen ekonomiska situation i nuläget var den ljusaste i hela mäthistorien 1995–2021.

Jämfört med augusti förbättrades förväntningarna på Finlands ekonomiska utveckling i september. Övriga delfaktorer, dvs. förväntningarna på konsumenternas egen ekonomi och ekonomin i nuläget samt planerna på att köpa varaktiga konsumtionsvaror, var ungefär oförändrade. Jämfört med september i fjol var alla fyra delfaktorerna nu på en betydligt bättre nivå, särskilt förväntningarna på Finlands ekonomi.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Också konsumenternas förväntningar på utvecklingen av den allmänna arbetslöshetssituationen i Finland blev mycket ljus i september. Detsamma gällde de sysselsattas, dvs. löntagarnas och företagarnas, syn på risken för att själva råka ut för arbetslöshet eller permittering vid tidpunkten för enkäten. I september var konsumenternas uppfattning om stegringen av konsumentpriserna, dvs. inflationen, om ett år på samma nivå som långtidsmedelvärdet.

Liksom under de föregående månaderna uppskattade konsumenterna att den egna penningsituationen var utmärkt i september. Konsumenterna ansåg att tidpunkten var ytterst gynnsam för att spara, bra också för att ta lån och relativt bra för att köpa kapitalvaror. Man förutspådde att det fortsättningsvis uppstår rätt så många möjligheter att spara under de kommande månaderna.

I september hade konsumenterna rekordmånga planer på att köpa bostad inom ett år. Det fanns också många planer på grundläggande renovering av hemmet. Dessutom funderade väldigt många på att köpa bil under det följande året. Liksom under de senaste månaderna var intresset för att ta lån mycket vanligt i september.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I september var förtroendet för ekonomin, liksom tidigare, starkast i huvudstadsregionen (förtroendeindikatorn 11,3) och svagast i Östra Finland (1,6). Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän de mest optimistiska (13,1). I september var arbetslösa (-3,1) och pensionärer (-2,3) pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen.

Förtroendet för ekonomin minskar vanligen med personens ålder, och på motsvarande sätt ökar förtroendet vanligen i takt med inkomsterna. Män tenderar att ha större förtroende för ekonomin än kvinnor. Närmare information finns i databastabellerna .

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) forskningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: Pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumenternas förtroende 2021, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (413,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. september 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2021/09/kbar_2021_09_2021-09-27_tie_001_sv.html