Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.12.2012

Utländska turisters övernattningar ökade med 3,6 procent i oktober 2012

I oktober 2012 uppgick de utländska turisternas övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland till nästan 325 000 dygn, vilket var 3,6 procent fler än året innan. Däremot minskade övernattningarna av finländska turister med 1,3 procent och de övernattade något under 1,1 miljoner gånger i inkvarteringsanläggningar i oktober 2012. Det totala antalet övernattningar var nästan samma som året innan och totalt statistikfördes 1,4 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar, vilket var 0,2 procent färre än i oktober 2011. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i oktober 2012/2011, %

Förändring i övernattningar i oktober 2012/2011, %

De ryska turisterna var som vanligt den största gruppen av utländska turister i oktober 2012. För dem bokfördes nästan 73 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i Finland, vilket var 11,2 procent fler än året innan. Följande i ordningen var tyskarna och svenskarna, även om båda gruppernas övernattningar minskade från året innan. Svenskarna övernattade 33 000 gånger och minskningen från oktober 2011 var 7,6 procent. Övernattningarna av tyskar uppgick till drygt 25 000 övernattningsdygn, vilket var 0,7 procent färre än året innan. Däremot ökade britternas övernattningar med 5,9 procent från året innan och uppgick till nästan 18 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar. Den största ökningen visade dock japanernas övernattningar, 50,9 procent. Deras övernattningar i inkvarteringsanläggningar uppgick till drygt 13 000 dygn. Holländarnas övernattningar ökade med 15,0 procent och norrmännens med 13,5 procent. I oktober minskade spanjorernas övernattningar mest, med 29,3 procent från året innan.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar i oktober mest i Södra Karelen, med 28,8 procent. I Satakunta var ökningen av övernattningar 11,3 procent, i Mellersta Finland 10,9 procent och i Norra Karelen 10,6 procent. I Södra Savolax bokfördes 8,1 procent fler övernattningar än i oktober 2011. Övernattningarna minskade mest på Åland, med 11,6 procent, och i Mellersta Österbotten, med 11,3 procent. När det gäller hela landet minskade övernattningarna med 0,2 procent från året innan.

Förändring i övernattningar i oktober landskapsvis 2012/2011, %

Förändring i övernattningar i oktober landskapsvis 2012/2011, %

Övernattningarna på hotell minskade med 0,8 procent i oktober 2012

Det totala antalet hotellövernattningar uppgick till drygt 1,2 miljoner dygn i oktober 2012, vilket var 0,8 procent färre än året innan. Övernattningarna av utländska turister ökade med 1,4 procent och uppgick till nästan 295 000 övernattningsdygn på hotell. De finländska turisternas hotellövernattningar uppgick till 945 000 dygn. Detta var 1,5 procent färre än i oktober 2011.

Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 51,4 procent i oktober. Året innan var det 51,9 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Nyland, 65,9 procent, och i Södra Karelen, 56,8 procent. I Vanda var kapacitetsutnyttjandet 71,8 procent och i Villmanstrand 71,1 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet 72,3 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet var i oktober 91,15 euro per dygn. Året innan var det 89,40 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar ökade med 1,6 procent under januari–oktober 2012

Antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland uppgick till nästan 17,7 miljoner under januari–oktober 2012, dvs. 1,6 procent fler än under motsvarande period året innan. Övernattningarna av utländska turister ökade med 5,6 procent och uppgick till totalt 4,9 miljoner dygn. De finländska turisterna övernattade 12,7 miljoner gånger, vilket var nästan lika mycket som under januari–oktober 2011.

För ryska turister statistikfördes drygt 1,2 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i Finland under januari–oktober, vilket var 18,3 procent fler än under motsvarande period året innan. Följande i ordningen var tyskarna och svenskarna. För bägge grupper bokfördes drygt 483 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar. Svenskarnas övernattningar minskade med 3,2 procent och tyskarnas med 1,3 procent jämfört med motsvarande period året innan. Britternas övernattningar ökade däremot och uppgick till nästan 273 000 dygn, vilket var 1,8 procent fler än under januari–oktober 2011. Estländarnas övernattningar uppgick till 200 000 dygn, dvs. en ökning med 5,9 procent från året innan. De franska turisternas övernattningar ökade till 185 000 dygn, vilket var 3,8 procent fler än under januari–oktober 2011. Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade japanernas övernattningar mest, med 23,6 procent. Deras övernattningar i inkvarteringsanläggningar uppgick till 146 000 dygn. Under januari–oktober hänförde sig de största minskningarna av antalet övernattningar till turister från Spanien, 28,0 procent, och Italien, 17,1 procent.

Förändring i övernattningar i januari-oktober 2012/2011, %

Förändring i övernattningar i januari-oktober 2012/2011, %

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (332,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 13.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/10/matk_2012_10_2012-12-13_tie_001_sv.html