Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.9.2014

Övernattningarna i inkvarteringsanläggningarna i Finland minskade med 3,3 procent i juli

Det totala antalet övernattningar minskade med 3,3 procent i juli 2014 och sammanlagt statistikfördes 2,9 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningarna i Finland. Övernattningarna av utländska turister minskade lika mycket och uppgick till nästan 722 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningarna. Inhemska turisters övernattningar i inkvarteringsanläggningarna uppgick till drygt 2,2 miljoner dygn. Detta var en minskning med 3,2 procent jämfört med juli 2013. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i juli 2014/2013, %

Förändring i övernattningar i juli 2014/2013, %

Juli medförde ingen lindring av den branta nedgången av ryska övernattningar. För ryska turister bokfördes 146 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i Finland, vilket var 13,9 procent färre än året innan. De ryska turisterna var dock den största gruppen av utländska turister i juli 2014. Den näst största gruppen var svenskarna med 121 000 övernattningar, vilket var nästan lika mycket som året innan. För tyskarna bokfördes 77 500 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningarna och de var den tredje största gruppen av utländska turister, även om övernattningarna minskade med 7,1 procent från året innan. Norrmännens övernattningar minskade nästan lika mycket, dvs. med 6,9 procent, och deras övernattningar uppgick till 36 000 dygn. Övernattningarna av japanska turister i inkvarteringsanläggningarna minskade med 11,1 procent och de övernattade något under 21 000 gånger i juli.

För både britterna och amerikanerna bokfördes ungefär 27 000 övernattningar i inkvarteringsanläggningar, vilket var drygt en procent fler än året innan. Övernattningarna av både franska och spanska turister ökade med 5 procent, men fransmännens övernattningsdygn uppgick till drygt 19 000, medan motsvarande siffra för spanjorerna var 11 000 i juli 2014. Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade de kinesiska turisternas övernattningar dock mest. De övernattade 19 000 gånger i inkvarteringsanläggningar, vilket var 11,7 procent fler än året innan.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i juli mest i Norra Österbotten, med 14,7 procent. I Mellersta Finland ökade övernattningarna med 5,1 procent och i Kymmenedalen med 2,9 procent. I både Egentliga Finland och på Åland var ökningen 1,2 procent. De största minskningarna av antalet övernattningar uppmättes i Österbotten, 13,3 procent, och i Birkaland, 12,7 procent. Både i Norra Karelen och i Päijänne-Tavastland bokfördes omkring 12 procent färre övernattningar än året innan. I Södra Savolax och Kajanaland minskade övernattningarna med 9–10 procent. När det gäller hela landet minskade övernattningarna med 3,3 procent från året innan.

Förändring i övernattningar i juli landskapsvis 2014/2013, %

Förändring i övernattningar i juli landskapsvis 2014/2013, %

Övernattningarna på hotell minskade med 3,9 procent i juli 2014

Det totala antalet hotellövernattningar uppgick till något under 1,9 miljoner dygn i juli 2014, vilket var en minskning med 3,9 procent från året innan. Övernattningarna av finländska turister minskade lika mycket och uppgick till 1,4 miljoner övernattningsdygn. Övernattningarna av utländska turister minskade med 3,8 procent och uppgick till något under 501 000 övernattningsdygn på hotell.

I hela landet var kapacitetsutnyttjandet av hotellrum 59,0 procent i juli. Året innan var det 59,4 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum på Åland, 78,8 procent, i Egentliga Finland, 73,6 procent och i Södra Karelen 73,5 procent. I Mariehamn steg kapacitetsutnyttjandet av hotellrum till 91,6 procent och i Villmanstrand till 84,4 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet 69,7 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet uppgick i juli 2014 till 84,90 euro per dygn. Året innan var det 84,39 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar minskade med 2,2 procent under januari–juli 2014

Antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland uppgick till totalt 12,2 miljoner under januari–juli 2014. Detta var en minskning med 2,2 procent jämfört med motsvarande period året innan. Övernattningarna av finländska turister minskade med 2,7 procent och uppgick till 8,7 miljoner övernattningsdygn. De utländska turisterna övernattade nästan 3,5 miljoner gånger, vilket var en minskning med 1,2 procent jämfört med januari–juli 2013.

De ryska turisternas övernattningar har minskat under hela innevarande år och under januari–juli var antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningarna 10,8 procent färre än under motsvarande period året innan. De ryska turisterna var fortfarande den överlägset största gruppen under januari–juli med nästan 888 000 övernattningsdygn, sedan kom svenskarna med 335 000 övernattningsdygn. Svenskarnas övernattningar ökade med 1,2 procent jämfört med motsvarande period året innan. Den tredje största gruppen var tyskarna med 313 000 övernattningar. Deras övernattningar i inkvarteringsanläggningar minskade med 3,3 procent från året innan.

Den kraftiga ökningen av estländarnas övernattningar i maj var inte lika kraftig i juni, men gjorde att förändringen av deras övernattningar ändå blev positiv. Ännu under januari–juli var deras övernattningar 5,1 procent fler och steg till 112 000 dygn. Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade dock amerikanernas övernattningar mest under januari–juli, med 9,5 procent. För dem bokfördes totalt 122 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar.

Förändring i övernattningar i januari-juli 2014/2013, %

Förändring i övernattningar i januari-juli 2014/2013, %

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (384,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/07/matk_2014_07_2014-09-18_tie_001_sv.html