Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.11.2012

Barnen har i genomsnitt 2,9 mor- och farföräldrar

I slutet av år 2011 hade Finlands 1,1 miljoner barn i genomsnitt 2,9 mor- och farföräldrar i befolkningen. År 2005 hade barnen i genomsnitt 2,8 mor- och farföräldrar. Den ökade livslängden är den största orsaken till ökningen av antalet. Barnen kan dessutom ha "bonus" mor- och farföräldrar efter en ombildning av familjen. Dessa ingår emellertid inte i statistiken liksom inte heller mor- och farföräldrar som bor utomlands. Antalet mor- och farfäder till barn under 18 år uppgick i slutet av år 2011 till 468 000 och antalet mor- och farmödrar till 597 000, vilket är något färre än det totala antalet barn.

Barn efter ålder och antalet mor- och farföräldrar i Finlands befolkning 2011, %

Barn efter ålder och antalet mor- och farföräldrar i Finlands befolkning 2011, %
.

Totalt 39 procent av de minderåriga barnen hade alla fyra mor- och farföräldrar i livet, medan 29 procent av barnen hade tre mor- och farföräldrar och 19 procent två. Åtta procent av barnen hade bara en mor- eller farförälder.

Sex procent av barnen hade inte en enda mor- eller farförälder i befolkningen. Man bör givetvis beakta att statistiken bara omfattar mor- och farföräldrarna i Finlands befolkning, dvs. de som bor utomlands ingår inte i den här granskningen. Eftersom omkring tio procent av barnen har minst en förälder som är född utomlands, kan man anta att det finns utlandsbosatta mor- och föräldrar i livet.

Vid tidpunkten för granskningen hade 58 procent av barnen under ett år alla fyra mor- och farföräldrar i livet, medan bara 17 procent av 17-åringarna hade alla fyra mor- och farföräldrar i befolkningen. På motsvarande sätt hade fyra procent av spädbarnen och 11 procent av 17-åringarna ingen mor- eller farförälder i befolkningen.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (749,4 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 9.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2011/02/perh_2011_02_2012-11-09_tie_001_sv.html