Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.1.2020

Antalet barn minskar mest i Södra Savolax

Enligt familjestatistiken 2018 växte sammanlagt 1 037 995 barn upp i barnfamiljer, vilket är 8 341 färre än året innan. Det finns nu 33 805 minderåriga barn som växer upp i familjer, vilket är tre procent färre än för tio år sedan. Den största förändringen i fråga om antalet minderåriga barn har skett i Södra Savolax, där antalet barn har minskat med 20 procent. I Kajanaland har antalet minderåriga barn minskat med 18 procent. Sett till antal finns det flest minderåriga barn i Nyland, 323 103, och antalet har ökat med fem procent från tio år tillbaka. Också i Birkaland och på Åland har förändringen i antalet minderåriga barn varit positiv.

I slutet av år 2018 fanns det totalt 151 291 barn under 3 år, vilket är 15 procent färre än år 2008. Minskningen av antalet barn under 3 år har varit störst i Egentliga Tavastland, Kajanaland och Södra Savolax. Minskningen av antalet barn under 3 år var också minst 20 procent i Kymmenedalen, Södra Karelen, Mellersta Finland, Norra Österbotten, Lappland och Satakunta. Däremot minskade antalet minst i Nyland, med 6 procent. Bara på Åland var antalet barn under tre år nästan oförändrat och andelen steg med 1 procent.

Relativt sett flest barn under tre år finns det i Nyland och Åland, där 16 procent av familjernas minderåriga barn är under tre år. Under treåringarnas andel är minst i Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Södra Savolax, Södra Karelen och Kajanaland, 13 procent. Under tio år har andelen barn under tre år av alla minderåriga barn minskat i alla landskap. Förändringen har varit störst i Norra Österbotten, där den relativa andelen barn under tre år har minskat med fyra procentenheter.

På förändringarna i fråga om antalet minderåriga barn inverkar fruktsamheten, flyttningsrörelsen och befolkningens åldersstruktur.

Förändring av antalet barn under 18 år i barnfamiljer landskapsvis från år 2008 till år 2018

Förändring av antalet barn under 18 år i barnfamiljer landskapsvis från år 2008 till år 2018

Förändring av antalet barn under 3 år i barnfamiljer landskapsvis från år 2008 till år 2018

Förändring av antalet barn under 3 år i barnfamiljer landskapsvis från år 2008 till år 2018

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (824,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 31.01.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. årsöversikt 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2018/02/perh_2018_02_2020-01-31_tie_001_sv.html