Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Sektorräkenskaper kvartalsvis 2012

2012
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer