Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.4.2015

Työllisyys heikkeni hieman vuonna 2014, samalla naisten ja miesten työllisyysasteet lähenivät

Työllisyysaste laski hieman vuonna 2014 ja työttömyys lisääntyi. Työllisyyden heikkeni erityisesti miehillä niin, että naisten ja miesten työllisyysasteessa ei ollut enää juurikaan eroa. Palkansaajien määrä laski, mutta yrittäjien lukumäärä nousi. Uusien, alle vuoden kestäneiden työsuhteiden määrä väheni, ja osa-aikatyö yleistyi. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen vuosikatsauksesta “Työllisyys ja työttömyys vuonna 2014”.

Työllisyysasteet sukupuolen mukaan 1990–2014, 15–64-vuotiaat, %

Työllisyysasteet sukupuolen mukaan 1990–2014, 15–64-vuotiaat, %

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaita työllisiä oli 2 447 000 henkeä, mikä oli 9 000 vähemmän kuin vuonna 2013. Työllisyyden heikkeneminen koski erityisesti miehiä.

Työllisyysaste laski hieman. Työllisyysaste 15–64-vuotiailla oli 68,3 prosenttia eli 0,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2013. Miesten työllisyysaste laski 0,5 prosenttiyksikköä edellisvuodesta, mutta naisten työllisyysaste pysyi lähes ennallaan. Miesten työllisyysaste oli 68,7 prosenttia ja naisten työllisyysaste 67,9 prosenttia vuonna 2014. Sukupuolten välinen ero työllisyysasteissa ei ole ollut vuositasolla näin pieni koskaan aiemmin. Työllisyysaste laski kaikissa muissa ikäluokissa paitsi yli 55-vuotiailla, joiden työllisyys parantui.

Uusia, alle vuoden kestäneitä työsuhteita oli 406 000, mikä on 11 000 vähemmän kuin 2013. Määräaikaisten työsuhteiden määrä pysyi lähes ennallaan, 329 000:ssa vuonna 2014, mutta osa-aikatyö lisääntyi jonkin verran. Osa-aikatyötä tekeviä 15–74-vuotiaita työllisiä oli 377 000 vuonna 2014. Vuonna 2014 kokoaikatyön puutteesta tuli 15–64-vuotiailla yhtä yleinen syy osa-aikatyön tekoon kuin opiskelusta.

Työllisyys heikkeni vuodesta 2013 vuoteen 2014 15–74-vuotiailla palkansaajilla. Vuonna 2014 palkansaajia oli 2 105 000 eli 22 000 henkeä vähemmän kuin vuonna 2013. Yrittäjien ja yrittäjäperheenjäsenten lukumäärä sen sijaan kasvoi 12 000 hengellä, ja oli 343 000 vuonna 2014.

Työttömiä oli 232 000 vuonna 2014 eli 13 000 henkeä enemmän kuin edellisvuonna. Työttömyysaste nousi 8,7 prosenttiin eli 0,5 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin vuonna 2013. Miesten työttömyysaste nousi 9,3 prosenttiin ja naisten työttömyysaste 8,0 prosenttiin.

Myös nuorisotyöttömyysaste kasvoi. Ainoastaan puolet nuorista kuuluu työvoimaan, joten 20,5 prosentin nuorisotyöttömyys vuonna 2014 ei kuitenkaan tarkoita sitä, että joka viides nuori olisi työtön. Työttömien osuus 15–24-vuotiaiden ikäluokasta oli 10,4 prosenttia vuonna 2014. Toisin sanoen noin joka kymmenes nuori oli työtön vuonna 2014.

Piilotyöttömien määrä kasvoi 14 000 hengellä vuodesta 2013 eli suunnilleen saman verran kuin työttömien määrä. Piilotyöttömiksi kutsutaan työvoiman ulkopuolella olevia henkilöitä, jotka olisivat halunneet ja voineet ottaa vastaan työtä, mutta eivät olleet sitä etsineet. Piilotyöttömiä oli 138 000 vuonna 2014.

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukoiden sisältöä on laajennettu: http://pxweb1.stat.fi/database/StatFin/tym/tyti/tyti_fi.asp .

Tietokantataulukot ovat saatavilla myös ruotsin- ja englanninkielellä.

Työvoimatutkimuksen tuorein kuukausijulkaisu


Lähde: Työvoimatutkimus 2014. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (1,1 Mt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2014/13/tyti_2014_13_2015-04-28_tie_001_fi.html