Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.7.2016

Kesäkuun työttömyysaste 9,3 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2016 kesäkuussa 264 000, mikä oli 16 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 9,3 prosenttia, kun se edellisvuoden kesäkuussa oli 10,0 prosenttia. Työllisiä oli 33 000 enemmän kuin edellisvuoden kesäkuussa. Toisella vuosineljänneksellä (huhti-kesäkuussa) työttömyysaste oli 10,0 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 10,7 prosenttia.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2006/06–2016/06, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2006/06–2016/06, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2016 kesäkuussa 2 558 000 (virhemarginaali ±32 000), mikä oli 33 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 42 000 enemmän ja naisia 10 000 vähemmän kuin vuoden 2015 kesäkuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli kesäkuussa 72,0 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 71,0 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden kesäkuusta 2,5 prosenttiyksikköä 74,7 prosenttiin ja naisten työllisyysaste laski 0,5 prosenttiyksikköä 69,3 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,5 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2016 kesäkuussa 264 000 (virhemarginaali ±20 000), mikä oli 16 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 126 000 ja naisia 137 000.

Työttömyysaste oli kesäkuussa 9,3 prosenttia eli 0,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 8,5 ja naisten 10,2 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,9 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli kesäkuussa yhteensä 636 000. Heistä työllisiä oli 350 000 ja työttömiä 87 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin yhteensä, kuuluvien nuorten määrä oli 438 000 henkeä. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli kesäkuussa 20,0 prosenttia, mikä oli 2,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 20,3 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 13,7 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2016 kesäkuussa 1 286 000 henkeä eli 7 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 161 000, mikä oli 9 000 enemmän vuoden 2015 kesäkuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2015/06 – 2016/06 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2015/06 2016/06 2015/06 - 2016/06
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 099 4 108 0,2
Työvoima yhteensä 2 806 2 822 0,6
Työlliset 2 526 2 558 1,3
– palkansaajat 2 186 2 205 0,9
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 340 353 3,9
Työttömät 280 264 –5,8
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 293 1 286 –0,6
– piilotyöttömät  153 161 5,7
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 71,0 72,0 1,0
Työttömyysaste 10,0 9,3 –0,6
Työvoimaosuus 68,4 68,7 0,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2016 toisen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2016 toisella neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 477 000 henkeä, mikä oli 14 000 enemmän kuin vuoden 2015 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi eniten rakentamisen (F) toimialalla ja väheni ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (M) toimialalla.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2016 toisella neljänneksellä oli 5,6 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Työttömiä oli vuoden 2016 toisella neljänneksellä keskimäärin 275 000 henkeä, mikä oli 20 000 vähemmän kuin vuoden 2015 huhti-kesäkuussa. Vuoden 2016 toisella neljänneksen työttömyysaste oli 10,0 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 10,7 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella oli vuoden 2016 toisella neljänneksellä 1 357 000 henkeä, mikä oli 15 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 143 000, mikä oli 6 000 enemmän kuin vuoden 2015 vastaavana aikana.

Työllisyyden muutokset 2015/II – 2016/II Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos
2015/II 2016/II 2015/II- 2016/II
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 757 2 752 –0,2
Työlliset yhteensä 2 463 2 477 0,6
Työttömät yhteensä 295 275 –6,6
– miehet 159 145 –9,1
– naiset 136 131 –3,8
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 342 1 357 1,1
– piilotyöttömät  137 143 4,6
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli kesäkuun 2016 lopussa kaikkiaan 366 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 3 000 pienempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Työttömyys laski kesäkuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta yhdentoista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) alueella; eniten Kainuussa (–10 %), Hämeessä (–6 %), Pohjois-Pohjanmaalla (–5 %) ja Keski-Suomessa (–5 %). Kaikkien muiden ELY-keskusten alueilla työttömyys lisääntyi; eniten Pohjanmaalla (6 %), Pirkanmaalla (3 %) ja Uudellamaalla (2 %). Kesäkuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 21 000, mikä oli 2 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli kesäkuun lopussa yhteensä 108 000 henkilöä, mikä oli 1 000 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Palveluiden piirissä oli 3,8 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 54 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 2 000 pienempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin kesäkuussa 39 000 uutta avointa työpaikkaa eli 5 000 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Muutokset 2015/06–2016/06 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2015/06 2016/06 2015/06 - 2016/06
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 369 366 –0,8
– yli vuoden työttömänä olleet 110 127 15,0
Palveluissa yhteensä 107 108 0,9
– työllistetyt 30 24 –19,4
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 20 19 –6,0
– työ- ja koulutuskokeilussa 11 11 1,3
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 46 54 17,2
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 34 39 15,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Heikki Räisänen puh. 029 504 7118,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2016, kesäkuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomas Remes 029 551 3682, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (598,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 26.7.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2016/06/tyti_2016_06_2016-07-26_tie_001_fi.html