Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.10.2014

Utländska turisters övernattningar ökade med 0,6 procent i augusti

I augusti 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 700 000 dygn övernattningar av utländska turister, vilket var 0,6 procent fler än året innan. Inhemska turisters övernattningar i inkvarteringsanläggningarna uppgick till något under 1,5 miljoner dygn. Detta var en minskning med 2,0 procent jämfört med augusti 2013. Det totala antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar minskade med 1,2 procent och totalt statistikfördes drygt 2,1 miljoner övernattningsdygn i augusti 2014. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i augusti 2014/2013, %

Förändring i övernattningar i augusti 2014/2013, %

Den kraftiga nedgången av ryska övernattningar fortsatte i augusti. För ryska turister bokfördes 156 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i Finland, vilket var 13,5 procent färre än året innan. För ryska turister statistikfördes både i juli och augusti drygt 20 000 övernattningsdygn färre än under motsvarande månader året innan. I juni var nedgången måttligare. De ryska turisterna var dock den största gruppen av utländska turister i augusti 2014. Den näst största gruppen var de tyska turisterna med närmare 79 000 övernattningar, vilket var en ökning med 10 procent från året innan. För svenska turister bokfördes något under 76 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar, och de var den tredje största gruppen utländska turister. Svenskarnas övernattningar ökade med 6,5 procent jämfört med augusti i fjol. Britternas övernattningar steg till 30 000 övernattningsdygn, även om antalet minskade med 2,3 procent.

Både italienarnas och amerikanernas övernattningar ökade med 7 procent och för dem bokfördes 27 000–28 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar. Spanjorernas övernattningar vände uppåt i april och ökningen fortsätter alltjämt. I augusti uppgick spanjorernas övernattningar till drygt 19 000 dygn, vilket var 16,6 procent fler än året innan. Också de holländska och estländska grupperna visade en ökning på mer än tio procent. De japanska turisternas övernattningar minskade däremot med 12,6 procent jämfört med augusti i fjol.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i augusti mest i Mellersta Finland, med 11,6 procent. I Mellersta Österbotten ökade övernattningarna med 9,5 procent. I både Nyland och Norra Savolax var ökningen 4,2 procent. De största minskningarna av antalet övernattningar uppmättes i Södra Karelen, 14,1 procent, och i Österbotten, 10,9 procent. I Kajanaland bokfördes 10,0 procent färre övernattningar än året innan. I Södra Österbotten och Birkaland minskade övernattningarna med 8–9 procent. När det gäller hela landet minskade övernattningarna med 1,2 procent från året innan.

Förändring i övernattningar i augusti landskapsvis 2014/2013, %

Förändring i övernattningar i augusti landskapsvis 2014/2013, %

Övernattningarna på hotell minskade med 0,9 procent i augusti 2014

Det totala antalet hotellövernattningar uppgick till något under 1,6 miljoner dygn i augusti 2014, vilket var en minskning med 0,9 procent från året innan. Övernattningarna av finländska turister minskade med 1,9 procent och uppgick till drygt en miljon övernattningsdygn. Övernattningarna av utländska turister ökade däremot med en procent och uppgick till nästan 530 000 övernattningsdygn på hotell.

I hela landet var kapacitetsutnyttjandet av hotellrum 57,4 procent i augusti. Året innan var det 56,1 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Nyland, 74,1 procent, i Södra Karelen, 69,2 procent och i Egentliga Finland, 63,9 procent. I Vanda och Åbo steg kapacitetsutnyttjandet av hotellrum till över 70 procent och i Villmanstrand till 80,0 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet 80,5 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet var i augusti 92,20 euro per dygn. Året innan var det 88,10 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar minskade med 2,1 procent under januari–augusti 2014

Antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland uppgick till totalt 14,3 miljoner under januari–augusti 2014. Detta var en minskning med 2,1 procent jämfört med motsvarande period året innan. Övernattningarna av finländska turister minskade med 2,6 procent och uppgick till 10,1 miljoner övernattningsdygn. De utländska turisterna övernattade nästan 4,2 miljoner gånger, vilket var en minskning med 0,9 procent jämfört med januari–augusti 2013.

De ryska turisternas övernattningsdygn översteg en miljon under januari–augusti, även om det bokfördes 11,1 procent färre övernattningar i inkvarteringsanläggningar för dem än under motsvarande period året innan. De ryska turisterna var fortfarande den överlägset största gruppen under januari–augusti, sedan kom svenskarna med 410 000 övernattningsdygn. Svenskarnas övernattningar ökade med 2,1 procent jämfört med motsvarande period året innan. Den tredje största gruppen var tyskarna med nästan 391 000 övernattningar. Deras övernattningar i inkvarteringsanläggningar minskade med 1,1 procent från året innan.

De estniska, kinesiska och spanska turisternas övernattningar ökade alla med 6 procent, medan de japanska turisternas övernattningar minskade lika mycket. Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade dock amerikanernas övernattningar mest under januari–augusti, med 9,0 procent. För dem bokfördes nästan 150 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar.

Förändring i övernattningar i januari-augusti 2014/2013, %

Förändring i övernattningar i januari-augusti 2014/2013, %

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (384,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/08/matk_2014_08_2014-10-23_tie_001_sv.html