Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.9.2019

Hushållens nettoförmögenhet ökade med 21 miljarder euro år 2018

Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 304 miljarder euro och övriga tillgångar till 482 miljarder euro i slutet av år 2018. Under året ökade de finansiella tillgångarna med 1,5 miljarder euro och övriga tillgångar med 26 miljarder euro. Av övriga tillgångar, dvs. av reala tillgångar, är byggnader och mark de mest betydande. Hushållens skulder ökade också, med totalt sex miljarder euro, så att skuldnivån steg till 164 miljarder euro. När man drar av skulderna från de finansiella tillgångarna och övriga tillgångar uppgår hushållens nettoförmögenhet till 622 miljarder euro. Jämfört med året innan ökade hushållens nettoförmögenhet med 21 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.

Hushållens finansiella tillgångar och skulder, övriga tillgångar samt nettotillgångar 2007–2018, miljarder euro

Hushållens finansiella tillgångar och skulder, övriga tillgångar samt nettotillgångar 2007–2018, miljarder euro

Hushållens nettotillgångar har ökat tio år i följd

Hushållens nettoförmögenhet har ökat oavbrutet efter svackan år 2008. Nettoförmögenheten, som uppgick till 622 miljarder euro år 2018, är 184 miljarder euro högre än år 2008. År 2018 ökade nettoförmögenheten med 21 miljarder euro.

På utvecklingen har inverkat ökningen av såväl den finansiella förmögenheten som realförmögenheten. Också hushållens skuldbörda har ökat varje år, men ökningen av de finansiella och reala tillgångarna har varit snabbare än skuldsättningen.

Hushållens största enskilda finansiella placeringsinstrument är fortfarande insättningar. Trots låga räntor ökade hushållens insättningar under år 2018 med nästan sex miljarder euro. Hushållens finansiella tillgångar bestående av insättningar uppgick i slutet av år 2018 till 92 miljarder euro. Liksom under tidigare år drog hushållen tillbaka sina tillgångar från tidsbundna insättningar samtidigt som de överförbara insättningarna visade en ökning.

Det totala värdet av hushållens innehav av noterade aktier och fondandelar uppgick till 56 miljarder euro. Jämfört med slutet av föregående år var minskningen sex miljarder euro närmast till följd av kapitalförluster.

Hushållens skuldsättningsgrad steg med 1,5 procentenheter

Hushållens skuldsättningsgrad har på årsnivå stigit nästan oavbrutet fr.o.m. år 1997. Också år 2018 ökade skuldsättningsgraden. Hushållens låneskulder uppgick till 150 miljarder euro i slutet av år 2018. Ökningen av låneskulderna gjorde att hushållens skuldsättningsgrad steg med 1,5 procentenheter under året till 127,2 procent. Hushållens skuldsättningsgrad beräknas genom att hushållens låneskulder i slutet av året sätts i relation till den sammanlagda disponibla inkomsten under hela året.

Hushållens skuldsättningsgrad 1977–2018, låneskuld i förhållande till de disponibla inkomsterna

Hushållens skuldsättningsgrad 1977–2018, låneskuld i förhållande till de disponibla inkomsterna

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Koivisto 029 551 3329, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (331,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2018/rtp_2018_2019-09-27_tie_001_sv.html