Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.9.2020

Hushållens nettoförmögenhet ökade år 2019

Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 331,5 miljarder euro och övriga tillgångar till 506,3 miljarder euro i slutet av år 2019. Under året ökade de finansiella tillgångarna med 27,2 miljarder euro och övriga tillgångar med 17,7 miljarder euro. Av övriga tillgångar, dvs. av reala tillgångar, är bostadsbyggnader och mark de mest betydande. Hushållens skulder ökade också, med totalt 10,1 miljarder euro, så att skuldnivån steg till 184,1 miljarder euro. När man drar av skulderna från de finansiella tillgångarna och övriga tillgångar uppgår hushållens nettoförmögenhet till 653,7 miljarder euro. Jämfört med året innan ökade hushållens nettoförmögenhet med 34,9 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.

Hushållens finansiella förmögenhet 2000–2019, miljarder euro

Hushållens finansiella förmögenhet 2000–2019, miljarder euro

Hushållens nettotillgångar ökade ytterligare

Hushållens nettoförmögenhet har ökat oavbrutet efter svackan år 2008. Nettoförmögenheten uppgick till 653,7 miljarder euro år 2019. År 2019 ökade nettoförmögenheten med 34,9 miljarder euro.

På utvecklingen har inverkat ökningen av såväl den finansiella förmögenheten som realförmögenheten. Också hushållens skuldbörda har ökat varje år, men ökningen av de finansiella och reala tillgångarna har varit snabbare än skuldsättningen.

Hushållens största enskilda finansiella placeringsinstrument är fortfarande insättningar. Trots låga räntor ökade hushållens insättningar under år 2019 med 5,5 miljarder euro. Hushållens finansiella tillgångar bestående av insättningar uppgick i slutet av år 2019 till 97,3 miljarder euro. Liksom under tidigare år drog hushållen tillbaka sina tillgångar från tidsbundna insättningar samtidigt som de överförbara insättningarna visade en ökning.

Det totala värdet av hushållens innehav av noterade aktier och fondandelar uppgick till 67,1 miljarder euro. Ökningen jämfört med slutet av föregående år var 11,2 miljarder euro. Nästan allt av ökningen utgjordes av kapitalvinst.

Hushållens skuldsättningsgrad steg med 1,8 procentenheter

Hushållens skuldsättningsgrad har på årsnivå stigit nästan oavbrutet fr.o.m. år 1997. Också år 2019 var ökningen av hushållens skulder nästan oförändrad. Hushållens låneskulder uppgick till 156,7 miljarder euro i slutet av år 2019. Ökningen av låneskulderna gjorde att hushållens skuldsättningsgrad steg med 1,8 procentenheter under året till 128,9 procent. Låneskulderna jämförs i detta sammanhang inte med finansiella tillgångar eller totalförmögenhet utan med disponibla inkomster.

Hushållens skuldsättningsgrad 1977–2019, låneskuld i förhållande till de disponibla inkomsterna

Hushållens skuldsättningsgrad 1977–2019, låneskuld i förhållande till de disponibla inkomsterna

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki 029 551 2324, Roope Rahikka 029 551 3338, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (332,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 25.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2019/rtp_2019_2020-09-25_tie_001_sv.html