Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.5.2013

Producentpriserna för industrin sjönk med 0,5 procent i april

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin med i genomsnitt 0,5 procent från april 2012 till april 2013. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden steg med 0,5 procent, medan producentpriserna på exportprodukter sjönk med 1,8 procent.

Producentprisindex för industrin 2010=100, 2010:01–2013:04

Producentprisindex för industrin 2010=100, 2010:01–2013:04
Exportprisindexet sjönk med 1,7 procent på årsnivå och Importprisindexet med 2,7 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror steg med 0,1 procent. Årsförändringen av Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter var 0,9 procent.

Nedgången i producentpriserna för industrin påverkades speciellt av att oljeprodukter, metallframställning och elektroniska produkter blev billigare jämfört med april föregående år. Nedgången i priserna dämpades i synnerhet av dyrare el, fjärrvärme, livsmedel samt maskiner och apparater.

Producentpriserna för industrin sjönk från mars till april med 0,6 procent. Nedgången berodde främst på att oljeprodukter och metallframställning blev billigare.

Producentprisindex 2010=100

  Indextal 2013:04 2013:03 - 2013:04, % 2012:04 - 2013:04, %
Producentprisindex för industrin, totalt 106,9 -0,6 -0,5
- Producentprisindex för industrin, inhemska varor 109,5 -0,6 0,5
- Producentprisindex för industrin, exporterade varor 103,8 -0,7 -1,8
Exportprisindex 104,1 -0,6 -1,7
Importprisindex 109,0 -1,4 -2,7
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 110,0 -0,8 0,1
Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inkl. skatter 112,3 -0,8 0,9

Producentprisindex 1949=100

  Indextal 2013:04 2013:03 - 2013:04, % 2012:04 - 2013:04, %
Produktionsprisindex 1971 -0,6 -0,5
Exportprisindex (fob) 1700 -0,6 -1,7
Importprisindex (cif) 1627 -1,4 -2,7
Partiprisindex 2259 -0,8 0,9

Källa: Producentprisindex 2013, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Anni Huuskonen 09 1734 2992, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (349,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2013/04/thi_2013_04_2013-05-24_tie_001_sv.html