Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.5.2015

Producentpriserna för industrin sjönk med 0,3 procent från april året innan

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin med i genomsnitt 0,3 procent från april 2014 till april 2015. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden sjönk med 0,9 procent, medan producentpriserna på exportprodukter steg med 0,5 procent.

Producentprisindex för industrin 2010=100, 1/2010–4/2015

Producentprisindex för industrin 2010=100, 1/2010–4/2015
Till nedgången av producentpriserna för industrin bidrog särskilt billigare oljeprodukter och livsmedel jämfört med april året innan. Nedgången av producentpriserna dämpades i synnerhet av att pappers- och papptillverkning blev dyrare.

Exportprisindexet steg med 0,6 procent på årsnivå medan importprisindexet sjönk med 3,6 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror sjönk med 1,9 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter sjönk med 1,4 procent.

Exportpriserna steg i synnerhet på grund av att pappers- och papptillverkningen samt metallframställningen blev dyrare jämfört med april året innan. Prisstegringen dämpades i synnerhet av att oljeprodukter blev billigare. Nedgången i importpriserna påverkades för sin del särskilt av att oljeprodukter blev billigare från april i fjol. Nedgången av priserna dämpades i synnerhet av att elektroniska apparater blev dyrare.

Producentpriserna för industrin steg från mars till april med 0,5 procent. Prisstegringen berodde främst på att oljeprodukter blev dyrare jämfört med föregående månad.

Producentprisindex 2010=100, april 2015

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Producentprisindex för industrin, totalt 105,1 0,5 -0,3
- Producentprisindex för industrin, inhemska varor 107,0 0,2 -0,9
- Producentprisindex för industrin, exporterade varor 102,7 0,9 0,5
Exportprisindex 102,9 0,9 0,6
Importprisindex 103,0 1,1 -3,6
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 106,5 0,4 -1,9
Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inkl. skatter 109,5 0,4 -1,4

Producentprisindex 1949=100, april 2015

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Produktionsprisindex 1937 0,5 -0,3
Exportprisindex 1679 0,9 0,6
Importprisindex 1538 1,1 -3,6
Partiprisindex 2203 0,4 -1,4

Källa: Producentprisindex 2015, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 25.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2015/04/thi_2015_04_2015-05-25_tie_001_sv.html