Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.4.2020

Producentpriserna för industrin sjönk med 5,6 procent från mars året innan

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin med i genomsnitt 5,6 procent från mars 2019 till mars 2020. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden sjönk med 5,0 procent, medan producentpriserna på exportprodukter sjönk med 6,3 procent.

Producentprisindex för industrin 2015=100, 1/2015–03/2020

Producentprisindex för industrin 2015=100, 1/2015–03/2020
Nedgången i producentpriserna för industrin påverkades särskilt av att oljeprodukter, massa, papper, kartong och papp samt el blev billigare jämfört med mars föregående år.

Exportprisindexet sjönk med 6,4 procent och importprisindexet med 7,0 procent på årsnivå. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror sjönk med 3,9 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter sjönk med 3,9 procent.

Nedgången i exportprisindexet påverkades särskilt av att oljeprodukter samt massa, papper, kartong och papp blev billigare jämfört med mars föregående år. Nedgången i importprisindexet påverkades i sin tur särskilt av att oljeprodukter och el blev billigare.

Producentpriserna för industrin sjönk från februari till mars med 3,0 procent. Producentpriserna sjönk i synnerhet på grund av att oljeprodukter blev billigare jämfört med föregående månad.

Producentprisindex 2015=100, mars 2020

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Producentprisindex för industrin, totalt 100,3 -3,0 -5,6
- Producentprisindex för industrin, inhemska varor 100,6 -2,0 -5,0
- Producentprisindex för industrin, exporterade varor 100,1 -3,9 -6,3
Exportprisindex 99,8 -4,0 -6,4
Importprisindex 101,0 -5,0 -7,0
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 103,4 -2,4 -3,9
Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inkl. skatter 103,4 -2,3 -3,9

Producentprisindex 1949=100, mars 2020

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Produktionsprisindex 1930 -2,9 -5,6
Exportprisindex 1657 -4,0 -6,4
Importprisindex 1549 -5,0 -7,0
Partiprisindex 2288 -2,3 -3,9

Viktstrukturerna i producentprisindexen har uppdaterats i januari

Producentprisindexen är årliga kedjeindex, dvs. indexens viktstrukturer uppdateras årligen alltid i januari varje år. Vid utarbetande av viktstrukturer används de senaste uppgifterna som finns att tillgå från nationalräkenskaperna, industriproduktionsstatistiken och Tullens utrikeshandelsstatistik. Nationalräkenskapernas senaste uppgifter i tillgångs- och användningstabellerna gällde år 2015. Dessa uppgifter höjdes med 2017 års uppgifter på 2-siffernivå från nationalräkenskaperna när det gäller produktion, import och export. Den mest detaljerade nivåns produktgrupps- och företagsvikter baserar sig på uppgifter för år 2018 i Tullens utrikeshandelsstatistik och i industriproduktionsstatistiken. Utöver viktstrukturen har också produktklasser och företagsurval uppdaterats.

Uppdateringen av viktstrukturen och urvalet förbättrar indexens kvalitet, eftersom man med hjälp av dem i fortsättningen snabbare kan beakta strukturella förändringar i produktionen, exporten och importen.


Källa: Producentprisindex 2020, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala

Publikationen i pdf-format (346,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. mars 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/03/thi_2020_03_2020-04-24_tie_001_sv.html