Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.1.2014

Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2013 joulukuussa 205 000, mikä oli 26 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,9 prosenttia, kun se edellisvuoden joulukuussa oli 6,9 prosenttia. Työllisiä oli lähes saman verran kuin edellisvuoden joulukuussa. Neljännellä vuosineljänneksellä (loka-joulukuussa) työttömyysaste oli 7,7 prosenttia, mikä oli 0,7 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuoden 2012 vastaavalla ajanjaksolla. Vuoden 2013 työttömyysaste oli 8,2 prosenttia, kun se vuonna 2012 oli 7,7 prosenttia.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2013/12

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2013/12

Työllisiä oli vuoden 2013 joulukuussa 2 409 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli 3 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 24 000 vähemmän ja naisia 20 000 enemmän kuin vuoden 2012 joulukuussa. Työllisten määrä kasvoi julkisella sektorilla ja väheni yksityisellä sektorilla edellisvuoden joulukuuhun verrattuna.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli joulukuussa 66,9 prosenttia, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste laski edellisen vuoden joulukuusta 1,8 prosenttiyksikköä 67,2 prosenttiin. Naisten työllisyysaste nousi 1,1 prosenttiyksikköä 66,6 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,2 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2013 joulukuussa 205 000 (virhemarginaali ±18 000), mikä oli 26 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 112 000 ja naisia 93 000 henkeä.

Työttömyysaste oli joulukuussa 7,9 prosenttia eli 0,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 8,4 ja naisten 7,3 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,6 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli joulukuussa yhteensä 655 000. Heistä työllisiä oli 234 000 ja työttömiä 47 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 280 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli joulukuussa 16,6 prosenttia, mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 19,3 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 7,1 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 2012/12 – 2013/12 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2012/12 2013/12 2012/12 - 2013/12
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 082 4 091 0,2
Työvoima yhteensä 2 593 2 615 0,9
Työlliset 2 413 2 409 –0,1
– palkansaajat 2 079 2 084 0,2
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 334 325 –2,5
Työttömät 180 205 14,2
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 489 1 477 –0,8
– piilotyöttömät  137 151 10,0
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 67,3 66,9 –0,4
Työttömyysaste 6,9 7,9 0,9
Työvoimaosuus 63,5 63,9 0,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2013 neljännen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 422 000 henkeä, mikä oli 25 000 vähemmän kuin vuoden 2012 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi eniten ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla ja väheni tukku- ja vähittäiskaupassa.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä oli 1,8 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Työttömiä oli vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä keskimäärin 203 000 henkeä, mikä oli 18 000 henkeä enemmän kuin vuoden 2012 loka-joulukuussa. Vuoden 2013 neljännen neljänneksen työttömyysaste oli 7,7 prosenttia, mikä oli 0,7 prosenttiyksikköä suurempi vuoden 2012 vastaavaan aikaan verrattuna.

Työvoiman ulkopuolella oli vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä 1 466 000 henkeä, mikä oli 18 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 137 000, mikä oli 10 000 enemmän kuin vuoden 2012 vastaavana aikana.

Työllisyyden muutokset 2012/IV – 2013/IV Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos
2012/IV 2013/IV 2012/IV - 2013/IV
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 633 2 625 –0,3
Työlliset yhteensä 2 448 2 422 –1,0
Työttömät yhteensä 185 203 9,6
– miehet 105 110 4,0
– naiset 80 93 17,0
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 447 1 466 1,3
– piilotyöttömät  127 137 8,0
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2013 vuosikeskiarvot

Työllisiä oli vuonna 2013 keskimäärin 2 457 000, mikä oli 27 000 vähemmän kuin vuonna 2012. Vuoden 2013 työllisyysaste oli 68,5 prosenttia, kun se vuonna 2012 oli 69,0 prosenttia.

Vuoden 2013 työttömyysaste oli 8,2 prosenttia. Vuoden 2012 työttömyysaste oli 7,7 prosenttia ja vuonna 2011 se oli 7,8 prosenttia. Työttömiä oli vuonna 2013 keskimäärin 219 000 henkeä, mikä oli 12 000 enemmän kuin vuonna 2012.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuonna 2013 oli 1,9 prosenttia pienempi kuin vuonna 2012. Myös työpanoksen määrä työllistä kohti väheni hieman.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen vuotta 2013 koskevia vuosikeskiarvoja julkaistaan tämän julkaisun liitetaulukoissa sekä työvoimatutkimuksen tietokantataulukoissa: http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/Tym/tyti/tyti_fi.asp . Yleiskatsaus vuoden 2013 vuositiedoista sekä aikasarjatiedoista vuosilta 2004–2013 julkaistaan 1.4.2014.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli joulukuun 2013 lopussa kaikkiaan 330 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 48 000 suurempi kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden joulukuusta kaikkien ELY-keskusten alueella; eniten Uudellamaalla (25 %), Kainuussa (24 %) ja Pirkanmaalla (22 %). Joulukuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 33 000, mikä oli 10 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli joulukuun lopussa yhteensä 111 000 henkilöä, mikä oli 9 000 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Palveluiden piirissä oli 4,3 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 44 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 9 000 suurempi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin joulukuussa 27 000 uutta avointa työpaikkaa eli 2 000 vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Muutokset 2012/12 – 2013/12 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2012/12 2013/12 2012/12 - 2013/12
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 1) 282 330 16,9
– yli vuoden työttömänä olleet 66 83 25,3
Palveluissa yhteensä 102 111 9,2
– työllistetyt 28 34 24,0
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 27 27 –0,8
– työharjoittelussa, työ- ja koulutuskokeilussa 13 10 –24,4
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 35 41 17,7
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 29 27 –6,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
1) Vuoden 2013 alusta voimaan tullut lakimuutos sekä 1.7. tapahtunut lomautusmenettelyn muutos lisäävät jonkin verran työttömien työnhakijoiden lukumäärää.

Linkit: Lakimuutos 1.1.2013
Lomautusmenettelyn muutos 1.7.2013

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat


Lähde: Työvoimatutkimus 2013, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (717,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 21.1.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2013/12/tyti_2013_12_2014-01-21_tie_001_fi.html