Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.11.2010

Inventeringen av växthusgaser för år 2008 har granskats

En internationell expertgrupp har granskat Finlands uppgifter om utsläpp av växthusgaser rapporterade våren 2010. I samband med granskningen ändrades den totala utsläppsmängden för växthusgaser för år 2008 med 0,2 procent. Den reviderade utsläppsmängden motsvarar 70,3 miljoner ton koldioxid (miljoner t CO2–ekv.), då den tidigare uppskattningen var 70,1 miljoner ton. Ändringar gjordes i utsläpp från lantbruket och avfallshanteringen. Utsläppen ligger fortfarande under målnivån för Kyotoprotokollet, som är 71,0 miljoner ton.

Utvecklingen av Finlands växthusgasutsläpp efter sektor 1990-2008

Utvecklingen av Finlands växthusgasutsläpp efter sektor 1990-2008

Parterna för Kyotoprotokollet rapporterade våren 2010 om utsläppen av växthusgaser gällande det första året av nuvarande åtagandeperiod (2008). Dessa inventeringar av växthusgaser har granskats av internationella expertgrupper. I samband med granskningarna har expertgrupperna föreslagit förändringar i de flesta länders utsläpp.

När det gäller inventeringen av metan- och dikväveoxidutsläppen från lantbruket i Finland ändrades beräkningsmetoderna för utsläppen från svinens matsmältning och gödselhantering samt utsläppen från marken. Inom avfallssektorn korrigerades en felaktig parameter vid beräkningen av tillvaratagande av deponigaser.

Under åtagandeperioden ska parterna genomföra de ändringar som föreslagits vid granskningen, även små ändringar. Som alternativ är en förhöjd uppskattning som expertgruppen räknar ut. Gruppen fäster också uppmärksamhet vid det nationella inventeringssystemets och utsläppsregistrets verksamhet. För Finlands del konstaterades inga brister i dem. Också Finlands inventeringsrapport konstaterades uppfylla de krav som uppställts, vilket är en förutsättning för att delta i Kyotoprotokollets mekanismer (utsläppshandel och projektbaserade mekanismer).

De internationella granskningrapporterna publicerar i början av år 2011 på Klimatkonventionens webbplats: Inventory Review Reports 2010 .

Finlands växthusgasutsläpp exkl. Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) sektorn (se tabell nedan). Utsläpp angivna i motsvarande miljoner ton koldioxid

År Energi Industriprocesser Användning av lösningsmedel och övriga produkter Jordbruk Avfall Totalt
Energiindustri Tillverknings- industri och byggande Samfärdsel Övrig energi Industriprocesser (exkl. F-gaser) F-gaser
1990 19,19 13,36 12,79 9,18 4,98 0,09 0,18 6,70 3,97 70,44
1991 18,96 12,83 12,43 8,85 4,61 0,07 0,17 6,31 4,01 68,25
1992 18,73 12,30 12,35 8,97 4,35 0,04 0,16 5,90 4,03 66,83
1993 21,47 12,41 11,88 8,55 4,42 0,03 0,15 5,99 4,02 68,93
1994 26,40 12,70 12,23 8,22 4,60 0,04 0,15 6,02 3,97 74,32
1995 24,12 12,14 12,02 7,78 4,54 0,10 0,14 6,10 3,91 70,87
1996 29,83 12,00 12,00 7,92 4,71 0,15 0,14 6,09 3,82 76,66
1997 27,44 12,27 12,59 7,87 4,92 0,24 0,14 6,08 3,72 75,26
1998 24,18 11,93 12,74 8,14 4,85 0,30 0,14 5,93 3,55 71,77
1999 23,66 11,92 12,94 7,85 4,92 0,40 0,14 5,82 3,48 71,12
2000 22,12 11,94 12,84 7,49 4,94 0,57 0,12 5,89 3,27 69,18
2001 27,51 11,48 12,96 7,72 4,92 0,72 0,12 5,85 3,14 74,44
2002 30,26 11,17 13,14 7,66 4,86 0,53 0,11 5,90 2,92 76,56
2003 37,21 11,53 13,35 7,60 5,17 0,72 0,10 5,90 2,75 84,33
2004 32,97 11,63 13,69 7,28 5,45 0,74 0,11 5,83 2,61 80,30
2005 21,92 11,33 13,72 6,98 5,30 0,91 0,11 5,83 2,41 68,51
2006 32,88 11,62 13,90 6,80 5,35 0,80 0,10 5,82 2,46 79,73
2007 30,82 11,44 14,26 6,64 5,74 0,95 0,10 5,81 2,38 78,14
2008 24,28 10,78 13,63 6,28 5,99 1,05 0,09 5,92 2,27 70,28

Utsläpp och upptag inom LULUCF sektorn i Finland. Utsläpp och upptag i sänkor angivna i motsvarande miljoner ton koldioxid (utsläpp är positiva siffror, upptag negativa)

År Skogar Odlingsmarker Gräsområden Fält för torv- produktion Träprodukter Totalt
1990 -21,57 5,78 -0,26 1,01 -0,95 -15,99
1991 -35,77 5,15 -0,25 1,03 0,31 -29,53
1992 -28,21 4,93 -0,24 1,07 -0,22 -22,67
1993 -26,13 5,16 -0,23 1,09 -0,09 -20,21
1994 -18,01 5,12 -0,22 1,12 -0,76 -12,75
1995 -19,49 5,39 -0,22 1,14 -0,87 -14,06
1996 -29,28 5,39 -0,21 1,17 -1,05 -23,98
1997 -24,60 5,46 -0,21 1,20 -2,12 -20,27
1998 -23,06 5,36 -0,21 1,24 -1,77 -18,44
1999 -25,66 5,29 -0,19 1,26 -2,04 -21,34
2000 -27,67 5,24 -0,17 1,28 -1,27 -22,59
2001 -32,38 5,30 -0,16 1,28 -0,31 -26,27
2002 -32,89 5,33 -0,13 1,26 -0,44 -26,87
2003 -32,87 5,16 -0,11 1,27 -0,89 -27,44
2004 -34,55 5,21 -0,08 1,33 -0,83 -28,92
2005 -39,02 5,28 -0,05 1,31 -0,34 -32,82
2006 -44,08 5,39 -0,03 1,31 -0,45 -37,85
2007 -36,10 5,35 0,00 1,31 -1,21 -30,65
2008 -41,93 5,32 0,00 1,31 -0,09 -35,39

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Timo Kareinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (315,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 19.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. Internationelt granskade data 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2008/01/khki_2008_01_2010-11-19_tie_001_sv.html