Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.10.2010

Syyskuun työttömyysaste 7,0 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan syyskuussa työllisyys ja työttömyys olivat lähellä vuoden takaista tasoa. Työllisiä oli 6 000 vähemmän kuin edellisvuoden syyskuussa. Työttömyysaste pieneni 0,3 prosenttiyksikköä 7,0 prosenttiin. Kolmannella vuosineljänneksellä (heinä-syyskuussa) työllisten määrä oli 14 000 suurempi kuin vuotta aiemmin. Kolmannen neljänneksen työtuntien määrä oli lähes sama kuin vuosi sitten.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2010/09

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2010/09

Työllisiä oli vuoden 2010 syyskuussa 2 430 000, mikä oli 6 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Muutos mahtuu työllisten lukumäärän virhemarginaaliin (± 30 000). Työllisiä miehiä oli 13 000 enemmän ja naisia 19 000 vähemmän kuin syyskuussa 2009. Työllisten määrä lisääntyi Itä-Suomen ja väheni Etelä- ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastojen (AVI) alueella.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli syyskuussa 67,3 prosenttia, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 67,8 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden syyskuusta 0,6 prosenttiyksikköä 68,9 prosenttiin, kun taas naisten työllisyysaste laski 1,3 prosenttiyksikköä 65,7 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2010 syyskuussa 183 000, mikä oli 9 000 vähemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Muutos mahtuu työttömien lukumäärän virhemarginaaliin (± 16 000) Työttömien naisten määrä väheni, ja työttömien miesten määrä pysyi viime vuoden tasolla.

Työttömyysaste oli syyskuussa 7,0 prosenttia, mikä oli 0,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi oli syyskuussa 8,1 prosenttia. Naisten työttömyysaste oli 6,5 ja miesten 7,4 prosenttia.15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli syyskuussa 16,2 prosenttia, mikä oli 0,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 20,3 prosenttia. Työttömyysaste oli pienin Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella, 6,6 prosenttia, ja suurin Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella, 9,0 prosenttia.

Työvoimaan kuulumattomien 15–74-vuotiaiden naisten määrä kasvoi 36 000:lla. Työvoimaan kuulumattomien miesten määrä pysyi lähes ennallaan.

Työllisyyden muutokset 2010/09 – 2009/09 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/09 2009/09 2010/09 - 2009/09
1000 henkeä Prosenttia (%)
15–74-vuotias väestö 4 047 4 029 0,4
Työvoima yhteensä 2 613 2 628 –0,6
Työlliset yhteensä 2 430 2 436 –0,2
– palkansaajat 2 102 2 094 0,4
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 328 342 –4,1
Työttömät 183 192 –4,8
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 434 1 401 2,3
  Prosenttia (%) Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste (15–64–vuotiaat), % 67,3 67,6 –0,4
Työttömyysaste, % 7,0 7,3 –0,3
Työvoimaosuus, % 64,6 65,2 –0,7
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 490 000 henkeä eli 14 000 enemmän kuin vuoden 2009 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi talonrakentamisessa, kaupassa, koulutuksessa sekä ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa. Työllisyys väheni teollisuudessa sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa.

Työttömiä oli vuoden kolmannella neljänneksellä keskimäärin 195 000 henkeä, mikä oli 7 000 vähemmän kuin vuoden 2009 heinä-syyskuussa. Vuoden kolmannen neljänneksen työttömyysaste oli 7,3 prosenttia, mikä oli 0,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2009 vastaavalla ajanjaksolla.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä väheni noin 4 miljoonaa tuntia eli 0,4 prosenttia verrattaessa vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon.

Työllisyyden muutokset 2010/III – 2009/III Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan

  Vuosi/Neljännes Muutos
2010/III 2009/III 2010/III - 2009/III
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 686 2 679 0,3
Työlliset yhteensä 2 490 2 476 0,6
Työttömät, yhteensä 195 202 –3,3
– miehet 106 106 –0,4
– naiset 89 96 –6,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli syyskuun 2010 lopussa kaikkiaan 243 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 23  000 pienempi kuin viime vuoden syyskuussa.

Työttömyys väheni edellisestä vuodesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä väheni Etelä-Pohjanmaalla (-23 %), Pohjanmaalla (-17 %) ja Pohjois-Karjalassa (-14 %). Syyskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 14 000, mikä oli 16 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli syyskuun lopussa yhteensä 90 000, mikä oli 11 000 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,4 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 29 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 5 000 pienempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin syyskuussa 40 000 uutta avointa työpaikkaa eli 10 000 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa.

Muutokset 2010/09 – 2009/09 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/09 2009/09 2010/09 - 2009/09
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työttömät työnhakijat 243 266 –8,5
– yli vuoden työttömänä olleet 57 42 35,4
Toimenpiteillä yhteensä 90 79 13,8
– tukitoimenpitein työllistetyt 37 33 13,2
– työvoimakoulutuksessa 35 29 17,9
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 19 17 7,7
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 40 30 33,0
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen päivitetyt taulukot: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Perheet ja työ vuonna 2009 http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2009/16/index.html

Työllisyys ja työttömyys vuonna 2009
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_kat_001_fi.html

Menetelmäseloste lomautetuista: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html

Kausitasoitetusta trendistä: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2010-06-18_men_003.html

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index.html


Lähde: Työvoimatutkimus 2010, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (573,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 26.10.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2010/09/tyti_2010_09_2010-10-26_tie_001_fi.html