Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.5.2014

Direktörer och läkare har de högsta lönerna inom kommunsektorn

Enligt Statistikcentralen var medellönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade löntagare inom kommunsektorn 2 980 euro i oktober 2013. Totallönen, som även omfattar oregelbundna tillägg och tillägg av engångsnatur och ersättningar, var i genomsnitt 3 072 euro i månaden. Direktörerna och läkarna hade de högsta medellönerna, men spridningen var också störst när det gäller lönerna i de här grupperna. Uppgifterna bygger på lönestatistiken inom kommunsektorn. Uppgifterna till statistiken insamlas årligen från kommunerna och samkommunerna gällande löner som betalats i oktober.

Totallöner för heltidsanställda löntagare inom kommunsektorn 1:a och 9:e decilen efter yrke 2013

Totallöner för heltidsanställda löntagare inom kommunsektorn 1:a och 9:e decilen efter yrke 2013

Direktörer och specialister hade de högsta medellönerna. Jämfört med andra yrkesgrupper var också lönespridningen klart större i dessa grupper. T.ex. bland kommundirektörer varierade lönerna från ungefär 3 000 euro till över 15 000 euro i månaden. Bland läkare, som hör till gruppen specialister, var variationen lika stor.

Figuren ovan visar inom vilka gränser 80 procent av lönerna för ordinarie arbetstid inom de olika yrkesgrupperna ligger. Gränsen mellan den orangea och den röda balken beskriver medianlönen och det som finns utanför balkarna de tio procent som har den lägsta lönen samt de tio procent som har den högsta lönen. När t.ex. 80 procent av kontors- och kundtjänstpersonal har en lön för ordinarie arbetstid mellan 2 000 och 2 700 euro är motsvarande variation bland direktörer ungefär 3 100–6 600 euro och bland specialister 2 600–5 000 euro i månaden.

Månadslönerna inom kommunsektorn beskrivs med hjälp av lön för ordinarie arbetstid och totallön. Lönen för ordinarie arbetstid innehåller utöver grundlönen t.ex. årsbundna tillägg, individuella tillägg, arbetstidstillägg och naturaförmåner. Totallönen innehåller dessutom t.ex. lön för övertids- och tilläggsarbete samt jour- och beredskapsersättning. I lönen för ordinarie arbetstid och i totallönen ingår inte löneposter av engångsnatur som semesterpenning och resultatpremier.

Yrkesgrupperna med de lägsta lönerna inom kommunsektorn tjänade under 2 000 euro i månaden

När det gäller yrkesgrupperna med de lägsta lönerna inom kommunsektorn var den genomsnittliga lönen bland heltidsanställda löntagare under 2 000 euro i månaden (tabell 1). Familjedagvårdare och kontorsstädare hade de lägsta medellönerna. Det fanns inga enskilda näringsgrenar eller yrken som hade synnerligen låga löner, utan det fanns lågavlönade inom många olika branscher och yrken.

Tabell 1. Yrkesgrupperna med de lägsta lönerna inom kommunsektorn 2013 (gruppen omfattar mer än 500 heltidsanställda löntagare)

Yrkesgrupp Lön för ordinarie arbetstid, € / mån. Totallön, € / mån. Antalet löntagare
Familjedagvårdare 1 938 1 957 6 985
Kontorsstädare 1 950 1 954 3 225
Personliga assistenter m.m. 2 027 2 034 771
Skolgångsbiträden 2 086 2 089 2 340
Köksbiträden 2 101 2 109 4 830
Instrumentvårdare 2 125 2 228 1 315
Kontorsvaktmästare 2 156 2 197 1 135
Sjukhus- och vårdbiträden 2 166 2 191 10 585

I genomsnitt hade direktörer och läkare de högsta månadslönerna. Tabell 2 visar åtta grupper med de högsta lönerna och mer än 500 löntagare år 2013. På första plats kommer överläkare som hade en lön på i genomsnitt 7 600 euro i månaden för ordinarie arbetstid. Jourersättningar och andra oregelbundna tillägg gjorde att överläkarnas totallön steg till i genomsnitt närmare 9 300 euro i månaden.

På följande plats kom direktörer inom distrikts- och lokalförvaltningen och högre tjänstemän, dit bl.a. kommundirektörerna hör. Deras månadslön var i genomsnitt nästan 6 900 euro. Verkställande direktörer hade högre löner än kommundirektörerna och deras månadslöner var i genomsnitt över 7 700 euro. Inom kommunsektorn fanns det dock bara färre än 150 verkställande direktörer, närmast inom ledningsuppgifter i stora samkommuner.

Tabell 2. Yrkesgrupperna med de högsta lönerna inom kommunsektorn 2013 (gruppen omfattar mer än 500 heltidsanställda löntagare)

Yrkesgrupp Lön för ordinarie arbetstid, € / mån. Totallön, € / mån. Antalet löntagare
Överläkare 7 589 9 267 2 233
Direktörer inom distrikts- och lokalförvaltningen, högre tjänstemän 6 852 6 868 534
Allmänläkare 6 109 6 499 2 333
Tandläkare 5 986 6 327 1 314
Chefer inom utbildning 5 241 5 250 2 466
Specialläkare 5 070 7 111 4 248
Forsknings- och utvecklingsdirektörer 4 943 4 958 519
Lektorer (YH) 4 766 4 896 1 178

Källa: Löner inom kommunsektorn 2013, Statikcentralen

Förfrågningar: Laura Hulkko 09 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (679,7 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 7.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2013/ksp_2013_2014-05-07_tie_001_sv.html