Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.9.2021

Hushållens nettoförmögenhet ökade år 2020

Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 354,5 miljarder euro och övriga tillgångar till 520,1 miljarder euro i slutet av år 2020. Under året ökade de finansiella tillgångarna med 23,4 miljarder euro och övriga tillgångar med 16,2 miljarder euro. Av övriga tillgångar, dvs. av reala tillgångar, är bostadsbyggnader och mark de mest betydande. Hushållens skulder ökade också, med totalt 10,1 miljarder euro, så att skuldnivån steg till 193 miljarder euro. När man drar av skulderna från de finansiella tillgångarna och övriga tillgångar uppgår hushållens nettoförmögenhet till 681,6 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.

Hushållens finansiella förmögenhet 2000–2020, miljarder euro

Hushållens finansiella förmögenhet 2000–2020, miljarder euro

Hushållens nettotillgångar ökade ytterligare

Hushållens nettoförmögenhet har ökat oavbrutet efter svackan år 2008. År 2020 uppgick nettoförmögenheten till 681,6 miljarder euro. Nettoförmögenheten visade en ökning med 29,5 miljarder euro år 2020.

På utvecklingen har inverkat ökningen av såväl den finansiella förmögenheten som realförmögenheten. Också hushållens skuldbörda har ökat varje år, men ökningen av de finansiella och reala tillgångarna har varit snabbare än skuldsättningen.

Hushållens största enskilda finansiella placeringsinstrument är fortfarande insättningar. Trots låga räntor ökade hushållens insättningar med 9,2 miljarder euro år 2020. Hushållens finansiella tillgångar bestående av insättningar uppgick i slutet av år 2020 till 106,4 miljarder euro.

Det totala värdet av hushållens innehav av noterade aktier och fondandelar uppgick till 77,9 miljarder euro. Jämfört med slutet av föregående år var ökningen 9,7 miljarder euro, närmast till följd av kapitalvinster.

Hushållens skuldsättningsgrad steg med 5,4 procentenheter

Hushållens skuldsättningsgrad har på årsnivå stigit nästan oavbrutet fr.o.m. år 1997. Också år 2020 ökade hushållens skulder. Hushållens låneskulder uppgick till 162,5 miljarder euro i slutet av år 2020. Ökningen av låneskulderna gjorde att hushållens skuldsättningsgrad steg med 5,4 procentenheter under året till 133,3 procent. Låneskulderna jämförs i detta sammanhang inte med finansiella tillgångar eller totalförmögenhet utan med disponibla inkomster.

Hushållens skuldsättningsgrad 1977–2020, låneskuld i förhållande till de disponibla inkomsterna

Hushållens skuldsättningsgrad 1977–2020, låneskuld i förhållande till de disponibla inkomsterna

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki 029 551 2324, Roope Rahikka 029 551 3338, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (333,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 24.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2020/rtp_2020_2021-09-24_tie_001_sv.html