Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.1.2022

Työllisiä joulukuussa selvästi enemmän vuoden takaiseen verrattuna

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2021 joulukuussa 128 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli joulukuussa puolestaan 16 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työllisyysasteen trendiluku oli joulukuussa 73,5 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 7,0 prosenttia.

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2011/12–2021/12, 15–64-vuotiaat

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2011/12–2021/12, 15–64-vuotiaat

Työllisyys ja työttömyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon, ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia, ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Vuoden 2020 keväällä tapahtunut työllisyyden pudotus on tulkittu kausitasoitusmallissa tasomuutokseksi. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue lisää trendistä tästä .

Työvoimatutkimuksen tietosisältö, tiedonkeruu ja estimointimenetelmä uudistuivat vuoden 2021 alussa. Tärkeimmät tunnusluvut korjatuista aikasarjoista on julkaistu StatFin-tietokantapalvelussa.

Työllisiä oli vuoden 2021 joulukuussa 2 595 000 (virhemarginaali ±32 000), mikä oli 128 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 65 000 enemmän ja naisia 63 000 enemmän kuin vuoden 2020 joulukuussa.

15–64-vuotiaiden työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli joulukuussa 73,3 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 70,0 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste nousi viime vuoden joulukuusta 3,2 prosenttiyksikköä 73,7 prosenttiin ja naisten työllisyysaste nousi 3,5 prosenttiyksikköä 73,0 prosenttiin. 20–69-vuotiaiden työllisyysaste oli 71,5 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 68,4 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2021 joulukuussa 187 000 (virhemarginaali ±22 000), mikä oli 16 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 105 000 ja naisia 82 000.

Työttömyysaste eli työttömien osuus työvoimasta, oli joulukuussa 6,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,6 prosenttia. Miesten työttömyysaste laski viime vuoden joulukuusta 1,3 prosenttiyksikköä 7,2 prosenttiin ja naisten työttömyysaste laski 0,4 prosenttiyksikköä 6,2 prosenttiin.

15–24-vuotiaiden työttömyysaste oli joulukuussa 10,5 prosenttia, mikä oli 8,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendiluku oli 15,1 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus saman ikäisestä väestöstä oli 5,0 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia 15–74-vuotiaita oli vuoden 2021 joulukuussa 1 340 000, mikä oli 118 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisyyden muutokset 2020/12 – 2021/12 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

Vuosi/Kuukausi Muutos
2020/12 2021/12 2020/12 - 2021/12
1000 henkilöä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 129 4 123 –0,1
Työvoima yhteensä 2 671 2 782 4,2
Työlliset 2 467 2 595 5,2
– palkansaajat 2 099 2 222 5,9
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 369 373 1,1
Työttömät 203 187 –7,9
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 458 1 340 –8,1
Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 70,0 73,3 3,3
Työllisyysaste, 20–69-vuotiaat 68,4 71,5 3,1
Työttömyysaste 7,6 6,7 –0,9
Työvoimaosuus 64,7 67,5 2,8
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2021 neljännen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä (loka-joulukuussa) työllisiä oli keskimäärin 2 577 000, mikä oli 87 000 enemmän kuin vuoden 2020 vastaavana aikana. Työllisten määrä kasvoi eniten tukku- ja vähittäiskaupan (G) alalla.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä oli 1053,6 miljoonaa tuntia, mikä oli 1,8 prosenttia enemmän vuoden takaiseen verrattuna.

Työttömiä oli vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä keskimäärin 173 000, mikä oli 25 000 vähemmän kuin vuoden 2020 loka-joulukuussa. Vuoden 2021 neljännen neljänneksen työttömyysaste oli 6,3 prosenttia, mikä oli 1,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työvoiman ulkopuolella oli vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä 1 372 000 henkilöä, mikä oli 70 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisyyden muutokset 2020/IV – 2021/IV Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

Vuosi/Neljännes Muutos
2020/IV 2021/IV 2020/IV - 2021/IV
1000 henkilöä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 688 2 750 2,3
Työlliset yhteensä 2 490 2 577 3,5
Työttömät yhteensä 198 173 –12,6
– miehet 112 98 –12,2
– naiset 86 75 –13,2
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 442 1 372 –4,9
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2021 vuosikeskiarvot

Työllisiä oli vuonna 2021 keskimäärin 2 555 000, mikä oli 60 000 enemmän kuin vuonna 2020. Vuoden 2021 työllisyysaste oli 72,3 prosenttia, kun se vuonna 2020 oli 70,7 prosenttia.

Työttömyysaste oli vuonna 2021 keskimäärin 7,7 prosenttia eli sama kuin vuonna 2020. Työttömiä oli vuonna 2021 keskimäärin 212 000 henkilöä.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuonna 2021 oli 1,8 prosenttia suurempi kuin vuonna 2020.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen vuotta 2021 koskevia vuosikeskiarvoja julkaistaan tämän julkaisun liitetaulukoissa sekä työvoimatutkimuksen tietokantataulukoissa .

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa sekä kuntakokeiluissa oli joulukuun 2021 lopussa kaikkiaan 275 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 82 000 pienempi kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Työttömyys laski joulukuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Pohjanmaalla (–37 %), Etelä-Pohjanmaalla (–29 %), Pirkanmaalla (–28 %), Varsinais-Suomessa (–27 %) ja Satakunnassa (–26 %). Vähiten työttömien työnhakijoiden määrä laski Kainuussa (–13 %), Keski-Suomessa (–18 %), Pohjois-Karjalassa (–18 %), Hämeessä (–19 %) ja Etelä-Savossa (–19 %). Joulukuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 25 000, mikä oli 52 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli joulukuun lopussa yhteensä 104 000 henkilöä, mikä oli 3 000 vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Palveluiden piirissä oli 3,7 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina oli 31 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 13 000 pienempi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Joulukuussa ilmoitettiin 91 000 uutta avointa työpaikkaa eli 40 000 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Muutokset 2020/12–2021/12 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

Vuosi/Kuukausi Muutos
2020/12 2021/12 2020/12 - 2021/12
1000 henkilöä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 357 275 –23,0
– yli vuoden työttömänä olleet 92 107 16,7
Palveluissa yhteensä 108 104 –3,2
– työllistetyt 23 28 22,6
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 24 20 –15,5
– työ- ja koulutuskokeilussa 5 5 –3,9
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 56 51 –8,4
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 50 91 79,7
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Avoimet työpaikat

Uusimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) sekä
uusimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät
Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Työvoimatutkimus 2021, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (679,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 25.1.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2021/12/tyti_2021_12_2022-01-25_tie_001_fi.html