Uutiset

2013

30.12.2013  Ruutuvihosta se alkoi
Tilastokeskuksen pääjohtaja Marjo Bruun toteaa digitaalisen tiedon tuovan haasteita tilastoinnille. Kirjoitus päättää kansainvälisen tilastovuoden 2013 Tilastot elämässäni -artikkelisarjan.

20.12.2013  Tutustu uudistettuun julkistamiskalenteriin
Vuoden 2014 julkistamiskalenteri on nyt nähtävillä. Tutustu uudistettuun kalenteriin, josta löytyvät tiedot ensi vuonna julkaistavista tilastoista ja julkaisuista. Kalenterissa on uusia toiminnallisuuksia kuten erilaisia rajausmahdollisuuksia.

20.12.2013  Joulu numeroina
Kuinka paljon suomalaiset lähettävät joulukortteja? Paljonko käytetään rahaa joulukukkiin? Olemme koonneet suomalaisten joulunviettoon liittyviä tilastoja ja muuta jouluista tietoa

17.12.2013  Y-sukupolven työasenteita luonnehtii konservatiivisuus
Nykyisin suuri huoli kohdistuu nuorten pitkiin opiskeluaikoihin, työttömyyteen ja työasenteisiin. Nykynuoret eivät kuitenkaan poikkea arvoiltaan ja asenteiltaan merkittävästi vanhemmista ikäluokista. Esimerkiksi epäilys nuorten heikosta työorientaatiosta on aiheeton. (Tieto&trendit 8/2013)

17.12.2013  Maksutasetilastointi siirtyy Tilastokeskukseen vuoden vaihteessa
Suomen Pankki ja Tilastokeskus allekirjoittivat kesällä 2013 sopimuksen maksutasetilastoinnin siirtämisestä Suomen Pankista Tilastokeskukseen. Siirto on osa valtion vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaa, jossa yhdeksi tavoitteeksi on asetettu tilastoinnin keskittäminen Tilastokeskukseen

13.12.2013  Liikenteen tietopaketti on ilmestynyt
Kuinka paljon Suomessa on autoja? Entä paljonko matkapuhelinliittymiä? Tiedot löytyvät Tilastokeskuksen uudesta Liikennetilastollisesta vuosikirjasta.

12.12.2013  Nimitysuutinen: Leena Storgårds talous ja ympäristötilastot -yksikön tilastojohtajaksi
Leena Storgårds on nimitetty tilastojohtajaksi Tilastokeskuksen talous ja ympäristötilastot -yksikköön viisivuotiskaudeksi 1.12.2013–30.11.2018.

11.12.2013  Lapsiperheissä miesten ja naisten tuloerot suurimmat
Lapsiperheissä puolisoiden väliset tuloerot ovat suurimmillaan nuorimman lapsen ollessa alle 3-vuotias: isien ansiotaso on kolminkertainen äitien ansioihin verrattuna. Tilastokeskuksen uusi julkaisu Työ, talous ja tasa-arvo kuvaa naisten ja miesten asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa.

9.12.2013  Avioliitto suojaa miehiä ennenaikaiselta kuolemalta
Elinajan piteneminen vaikuttaa siihen, asutaanko elämän loppupuolella yksin vai toisen kanssa. Sekä naiset että miehet elävät entistä vanhemmiksi. Koska naiset elävät pitempään kuin miehet, vanhojen naisten liitot päätyvät hyvin usein leskeyteen ja yksin asumiseen elämän loppuvaiheessa. (Hyvinvointikatsaus 4/2013)

9.12.2013  Työ, talous ja tasa-arvo -julkaisun julkistamistilaisuus
Tilastokeskus järjestää keskiviikkona 11.12.2013 medialle tilaisuuden, jossa julkistetaan Tilastokeskuksen teemajulkaisu Työ, talous ja tasa-arvo.

5.12.2013  Elämää Suomessa vuonna 2012
Tilastokeskuksen juuri ilmestynyt Suomen tilastollinen vuosikirja 2013 kuvaa tarkasti suomalaista yhteiskuntaa ja sen kehitystä. Vuosikirjan tilastot kertovat esimerkiksi, millainen vuosi 2012 oli Suomessa.

4.12.2013  Vuoden 2013 Apps4Finland-kilpailu ratkennut
Vuoden 2013 Apps4Finland-kilpailun voittajat on valittu. Kilpailussa haettiin parhaita innovaatioita, jotka hyödyntävät suomalaista avointa dataa. Tilastokeskus osallistui kilpailuun kumppanina toista kertaa.

2.12.2013  Liiketoimintaa ympäristöstä
Tilastokeskus järjestää 10.12.2013 Kaisa-talossa kaikille avoimen asiakastilaisuuden, jossa aiheena on ympäristöön liittyvä liiketoiminta.

28.11.2013  Julkishallinnon tietovarannot tulossa sujuvammin tutkimuskäyttöön
Suomen Akatemia on myöntänyt Kansallisarkiston ja Tilastokeskuksen hankkeelle "Kansallinen rekisteri- ja mikroaineistojen tutkijapalvelu" käynnistysrahaa vuodelle 2014 yhteensä 700 000 euroa. Valmistuttuaan palvelu helpottaa merkittävästi julkishallinnon rekisteritietojen ja tilastollisten mikroaineistojen käyttöä tutkimukseen.
Arkistolaitoksen lehdistötiedote

27.11.2013  Suomessa Pohjoismaista vähiten osa-aikaisia työntekijöitä
Vain noin 14 prosenttia suomalaisista 15–64-vuotiaista työllisistä tekee osa-aikatyötä. Muissa Pohjoismaissa osuus on 20 ja 30 prosentin välillä. Tämä ja monet muut tilastotiedot käyvät ilmi Pohjoismaiden tilastollisesta vuosikirjasta.
Pohjoismaiden ministerineuvoston tiedote

14.11.2013  Vain palvelualat sinnittelivät lievässä kasvussa
Tilastokeskuksen tuoreimpien suhdannetietojen valossa liikevaihto laski kesä-elokuussa kaikilla päätoimialoilla muita palveluita lukuun ottamatta. Muiden palveluiden toimialalla kasvu jäi 0,7 prosenttiin.

13.11.2013  Tilastotiedot yhteiskunnan muutosten kuvaajana
Tilastokeskus järjestää 27.11.2013 Kuopiossa seminaarin, jonka aiheita ovat mm. tilastotietojen hyödyntäminen toimintaympäristön analysoinnissa ja aluetiedon uudet visualisointimahdollisuudet.

7.11.2013  Palkankorotukset eivät yksin selitä keskiansioiden nousua
Koulutustason noustessa myös ammattirakenteessa tapahtuu muutosta, joka vaikuttaa keskiansioihin. Etenkin julkisella sektorilla ammattirakenteen muutos on vuosina 2010–2012 nostanut keskiansioita 0,2-0,3 prosenttia vuosittain. (Tieto&trendit-lehden verkkoartikkeli)

6.11.2013  Yhteiskunnallisen tiedon lähteillä
Yhteiskuntatieteiden kirjastojen verkoston järjestämässä tilaisuudessa esitellään palasia eri kirjastojen tietotarjonnasta. Tervetuloa Kaisa-talon kirjastoon ke 13.11. kaikille avoimeen asiakastilaisuuteen kuuntelemaan ja kysymään lisää.

5.11.2013  Tilastot korjaavat vääriä käsityksiä
Tilastovuoden marraskuun henkilö Mikko Mäkelä uskoo, että tilastot korjaavat vääriä käsityksiä. Mikko Mäkelä on Vantaan kaupunginvaltuuston varajäsen ja kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen. Hän käyttää tilastoja myös työssään varhaiskasvatuksen suunnittelijana.

4.11.2013  Suomen maaraportti ilmastosopimuksen toimeenpanosta kommentoitavissa
Suomen kuudes maaraportti YK:n ilmastosopimukselle on valmisteilla. Maaraportti kertoo YK:n ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan toimeenpanosta Suomessa. Raporttiluonnosta koskevia kommentteja on mahdollista esittää 18.11.2013 asti.

28.10.2013  Tilastokeskus mukana Paikkatietomarkkinoilla
Tilastokeskus osallistuu 5.-6.11.2013 Helsingin Messukeskuksessa järjestettäville Paikkatietomarkkinoille. Tilastokeskus esittelee tapahtumassa mm. rajapintapalveluita ja työmatkalaskentaa.

24.10.2013  Eläköitymisikä ylittänyt reilusti tavoitetason
Eläkeikää lähestyvien työllisyysaste on parempi mittari työurien todellisen pidentymisen tarkasteluun kuin 25-vuotiaalle laskettu eläkkeellesiirtymisiän odote. 55–64-vuotiaiden työllisyys onkin kasvanut 1990-luvun lamasta lähtien lähes 30 prosenttiyksikköä, kirjoittaa tutkimuspäällikkö Anna-Maija Lehto Tieto&trendit-lehdessä (7/2013).

23.10.2013  Hakukone poissa käytöstä
Tilastokeskuksen verkkopalvelun ja hakukone on väliaikaisesti poissa käytöstä teknisen vian takia.

23.10.2013  Tilastokoulu perehdyttää kansantalouden tilinpitoon
Mitä tarkoitetaan kansantaloudella? Mitä bruttokansantuote kuvaa? Tilastokoulun uusi kurssi esittelee kansantalouden tilinpidon käyttöä, määritelmiä ja laskennan yleisperiaatteita.

17.10.2013  Mitä on tilastojen luku- ja käyttötaito?
Tilastokeskus, Suomen Tilastoseura ja Helsingin kaupungin tietokeskus järjestävät 5.11.2013 seminaarin, jossa esitellään mm. tilastojen lukutaidon edistämistä maailmanlaajuisesti sekä Lasten tilastollinen vuosikirja -hanketta. Ohjelma

15.10.2013  Kestävän kehityksen indikaattorit Findikaattorissa
Findikaattori-palveluun on lisätty uusi kokonaisuus kestävän kehityksen indikaattoreista. Indikaattorit kuvaavat monipuolisesti kestävän kehityksen tilaa kuten esimerkiksi energian kulutusta, julkista velkaa, tuloeroja ja uhanalaisia lajeja.

10.10.2013  Tilastojulkistukset myöhässä 10.10.2013
Teknisten ongelmien takia tämän päivän tilastojulkistukset ovat myöhässä. Pyrimme julkaisemaan ne mahdollisimman pian.

8.10.2013  Suomalaisten aikuisten perustaidot OECD-maiden parhaimmistoa
Kansainvälisen aikuistutkimuksen (PIAAC) mukaan suomalaisten aikuisten keskimääräinen lukutaito ja numerotaito ovat kansainvälisessä vertailussa erinomaisia. Myös tietotekniikkaa soveltavassa ongelmanratkaisutaidossa suomalaiset ovat kärkimaiden joukossa. Tutkimuksen tiedonkeruun on toteuttanut Suomessa Tilastokeskus. OKM:n tiedote

7.10.2013  Tieto&trendit-blogi: Korkea eläkeikä ei takaa pitkiä työuria Euroopassa
Työllisyystilastojen perusteella useimmissa EU-maissa yli 60-vuotiaat ovat paljon harvemmin töissä kuin suomalaiset – korkeasta eläkeiästä riippumatta, kirjoittaa tutkimuspäällikkö Anna-Maija Lehto Tieto&trendit-blogissa.

3.10.2013  Tilastot tiiviinä osana työtä ja arkea
Tilastovuoden artikkelisarjan lokakuun jutussa Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n toimitusjohtaja Minna Sillanpää kertoo, miksi tilastot antavat yrittäjälle hyvän taustan liiketoimintaidean arviointiin ja kehityksen seuraamiseen.

30.9.2013  Aikuiskoulutustutkimuksen aineisto saatavana tutkimuskäyttöön
Aikuiskoulutustutkimus 2012 -aineisto on nyt saatavana tutkimuskäyttöön. Tutkimusaineisto on yliopisto- ja korkeakoulututkijoille maksuton.

26.9.2013  Uusi Working Papers –julkaisusarja
Tilastokeskus on perustanut uuden Working Papers -julkaisusarjan. Sarjassa julkaistaan muun muassa tilastointiin ja tilastojen laatuun, käsitteisiin ja menetelmiin liittyviä selvityksiä, tutkimuksia ja raportteja.

25.9.2013  Tieto&trendit-blogi: Epävarmuus ruokkii piilotyöttömyyttä
Piilotyöttömien pääryhminä erottuvat nuoret ja yli 55-vuotiaat. Nuorista suurin osa ei ole etsinyt työtä opintojensa vuoksi, vaikka haluaisivatkin esimerkiksi osa-aikaista työtä, kirjoittaa työmarkkinatilastojen asiantuntija Liisa Larja Tieto&trendit-blogissa.

23.9.2013  Suomessa on tilastoitu 400 sateenkaariperhettä
Vuonna 2012 Suomessa oli noin 400 sellaista sateenkaariperhettä, joissa vanhemmat ovat rekisteröineet parisuhteensa. Merkittävä osa seksuaalivähemmistöjen perheistä jää kuitenkin perhetilastojen ulkopuolelle. (Hyvinvointikatsaus 3/2013)

19.9.2013  Palkansaajien työoloista kerätään uutta tietoa
Tilastokeskus on käynnistänyt syyskuun alussa seitsemännen valtakunnallisen palkansaajien työoloja koskevan tutkimuksen. Työolotutkimuksessa 2013 haastatellaan vuoden loppuun mennessä lähes 5 000 henkilöä.

17.9.2013  Ulkomaalaistaustaisia perheitä yhä enemmän
Yhä useammassa Suomessa asuvassa perheessä toinen tai molemmat vanhemmista tai ainoa vanhempi on syntynyt muualla kuin Suomessa. Suomen vajaasta puolestatoista miljoonasta perheestä noin kahdeksan prosenttia oli ulkomaalaistaustaisia.

16.9.2013  Tietoa ympäristöstä verkkopalvelusta
Ympäristö-verkkopalvelu sisältää tilastotietoja luonnon ja ihmisen välisestä vuorovaikutuksesta useista eri näkökulmista sekä tietoja yhteiskunnan toimenpiteistä ympäristön suojelemiseksi.

13.9.2013  Verot selittävät ruuan kalleuden Suomessa
Ruoka on Suomessa reilun kymmenyksen kalliimpaa kuin vanhoissa EU-maissa keskimäärin. Kun hinnoista poistetaan arvonlisäveron vaikutus, ero pienenee neljään prosenttiin. (Tieto&trendit 6/2013)

12.9.2013  Tilastokeskus lakkauttaa aluetoimipaikkansa vuoden 2014 aikana
Tilastokeskuksen Seinäjoen, Tampereen, Turun ja Oulun toimipaikat sulkevat ovensa vuoden 2014 loppuun mennessä.

12.9.2013  Tilastot käyttöön ja tutuksi
Maailma tuottaa tilastot, tilastot muokkaavat maailmaa, mutta tilastot eivät ole koko maailma. Kaikille avoimessa tilaisuudessa Kaisa-talossa 17.9.2013 kerrotaan kansantajuisesti tilastoinnin merkityksestä, tilastojen käytöstä ja niiden ymmärtämisestä.

10.9.2013  Tieto&trendit-blogi: Eläkeikä noussut reilusti yli tavoitteen
Työurien jatkamistavoitteet saavutetaan Findikaattorissa julkaistujen tilastojen mukaan ilman eläkkeen alaikärajan nostamistakin, kirjoittaa tutkimuspäällikkö Anna-Maija Lehto.

6.9.2013  Haemme haastattelijoita
Tilastokeskus hakee tilastohaastattelijoita eri puolille Suomea pysyvään osa-aikaiseen työsuhteeseen. Työ on etätyötä, jossa haastatteluja tehdään sekä haastateltavien luona että puhelimitse kotoa. Haastatteluilla kerätään tietoja yhteiskunnallisiin tutkimuksiin muun muassa työllisyydestä, työoloista ja terveydestä.

5.9.2013  Tilastoja päivittäin ja öisinkin
Tilastokeskuksen neuvottelukunnan puheenjohtaja, kansliapäällikkö Erkki Virtanen muistelee pitkää historiaansa tilastojen parissa tilastovuoden artikkelisarjan syyskuun jutussa.

4.9.2013  Tilastokeskuksen kuntatilastopalvelu uudistuu
Tilastokeskus on mukana kuntamarkkinoilla Kuntatalossa 11.-12.9.2013. Tilaisuudessa on mahdollisuus vaikuttaa Tilastokeskuksen kuntatilastopalvelun sisältöön ja ominaisuuksiin ja tutustua palvelun kehitystyöhön.

3.9.2013  Tilastokeskuksen aluetoimipaikkojen yt-neuvottelut jatkuvat
Tilastokeskuksen aluetoimipaikkojen yt-neuvottelut jatkuvat. Päätöksiä asiasta ei ole vielä tehty. Alueellistamisen koordinaatioryhmä käsittelee asiaa torstaina 5.9.2013.

2.9.2013  Tilastolaki muuttui 1.9.
Tilastolain muutos tuli voimaan syyskuun alussa. Tärkeimmät muutokset koskevat tietojen tutkimuskäyttöä, tietojen luovuttamista toisille tilastoviranomaisille ja Suomen Pankille sekä julkiseen käyttöön tarkoitettujen tiedostojen laatimista.

2.9.2013  Kauppa kasvoi vain Etelä-Karjalassa
Kaupan liikevaihto väheni vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä lähes 8 prosenttia vuotta aiemmasta. Liikevaihto väheni kaikissa maakunnissa Etelä-Karjalaa lukuun ottamatta.

29.8.2013  Kolmas voitto Suomelle kansainvälisessä tilastokilvassa
Suomea edustanut Lyseonpuiston lukion joukkue Rovaniemeltä on voittanut kansainvälisen tilastojen luku- ja käyttötaitokilpailun lukiosarjan kolmannen kerran peräkkäin. Joukkueessa kilpailivat Riikka Ylikulppi ja Riikka Muje.

28.8.2013  Tilastokeskus kouluttaa
Tilastokeskuksen syksyn kurssitarjonta pureutuu kansantalouden mittareihin ja rahavirtoihin sekä tilastojen havainnolliseen esittämiseen ja analysointiin.

27.8.2013  Tieto&trendit-blogi: Arvio mielenosoituksen koosta on yleensä väärä
Järjestäjien, poliisin ja median arviot osallistujien määristä vaihtelevat rajusti, kirjoittaa Jussi Melkas.

26.8.2013  Nimitysuutinen Tilastokeskuksesta: Riitta Eiskonen tietotekniikkajohtajaksi
Filosofian maisteri Riitta Eiskonen on nimitetty Tilastokeskuksen tietotekniikkajohtajaksi 1.10.2013 alkavaksi viisivuotiskaudeksi.

21.8.2013  Kansantalouden tilinpito uudistuu vuonna 2014
EU-maissa otetaan käyttöön syyskuussa 2014 uudistettu kansantalouden tilinpidon järjestelmä, EKT 2010 (ESA 2010). Uudistuksen myötä kansantalouden tilinpidon järjestelmä kuvaa paremmin nykyistä taloudellista ympäristöä ja vastaa tietojen käyttäjien uusiin tietotarpeisiin.

20.8.2013  Tilastokeskus Twitterissä
Tilastokeskus on avannut tilin Twitterissä. Seuraa meitä osoitteessa twitter.com/tilastokeskus

19.8.2013  Gunnar Modeen -mitali Liv Hobbelstad Simpsonille
Suomen Tilastoseuran joka kolmas vuosi myöntämä Gunnar Modeen -mitali myönnettiin tänä vuonna norjalaiselle Liv Hobbelstad Simpsonille.

14.8.2013  Tietoa kaikkien käyttöön
Tilastot kuvaavat selkeästi kaupunkiseudun kehitystä ja antavat pohjan päätöksenteolle, Helsingin kaupungin tietokeskuksen johtaja Asta Manninen kuvaa aluetiedon kasvavaa käyttöä ja merkitystä.

14.8.2013  Tilastokeskus tutkii itsensä työllistäjiä
Tilastokeskus tutkii ensimmäistä kertaa itsensä työllistäjiä. Elokuun lopussa käynnistyvän tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa yksinyrittäjien, ammatinharjoittajien, freelancereiden ja apurahansaajien asemasta ja työoloista.

5.8.2013  Luokitussuositukset on koottu yhteen
Tilastokeskuksen 11 erillistä julkisen hallinnon luokitussuositusta on koottu yhdeksi luokitussuositukseksi.

1.8.2013  Tieto&trendit-blogi: Rauhanindeksin mukaan kapina syrjäyttää sodan
Maailman rauhanindeksin mukaan ihmisten välinen vihanpito ja epäluulo ovat lisääntyneet ja konfliktit ovat yhä useammin valtioiden sisäisiä. Indikaattorin tiedot antavat aihetta pohtia, miten sisäisen rauhan turvaamisen laita on esimerkiksi EU:ssa, kirjoittaa Jussi Melkas blogissaan.

24.7.2013  Harvassa ovat ne tieteenalat, joissa tilastotiedettä ei tarvita
"Pärjätäkseen yhteiskunnassa kaikilla tulisi olla vähintään hyvä tilastojen lukutaito", muistuttaa tilastotieteen yliopistonlehtori Kimmo Vehkalahti tilastovuoden artikkelisarjassa.

11.7.2013  Kovin kilpailu käydään perusasteen töistä
Työpaikkoja oli 1980-luvun lopulla saman verran kuin nyt, mutta koulutusrakenne on mullistunut. Pelkän perusasteen koulutuksen varassa olevien työllisten määrä on 25 vuodessa pudonnut lähes 900 000:sta reiluun 300 000:een. Hupenevista perusasteen työpaikoista käydäänkin jatkossa kovinta kilpailua. (Tieto&trendit 4-5/2013).

8.7.2013  Tarhattujen turkiseläinten määrä vähentynyt alle puoleen
Tarhattujen turkiseläinten määrä on vähentynyt alle puoleen vuodesta 1985. Kun vuonna 1985 turkiseläimiä oli tarhattuna 8,2 miljoonaa yksilöä, vuonna 2012 määrä oli enää 3,6 miljoonaa. Tiedot löytyvät Tilastokeskuksen uudesta julkaisusta Ympäristötilasto - Vuosikirja 2013.

5.7.2013  Tieto&trendit-blogi: Tilastojen top chef Hans Rosling näyttää tietä
Tilastovisualisoinneillaan maailmankuuluisuuteen noussut professori Hans Rosling puhui kesäkuun lopulla Helsingissä tiedetoimittajien maailmankonferenssissa. Konferenssi tarjosi Tilastokeskukselle mahdollisuuden koota kansainvälinen toimittajajoukko datajournalismin työpajaan, kirjoittaa päätoimittaja Maija Metsä-Pauri Tieto&trendit-blogissa.

4.7.2013  Nimitysuutinen: Timo Koskimäki tilastotuotannon ylijohtajaksi
Valtiotieteiden maisteri Timo Koskimäki on nimitetty Tilastokeskuksen tilastotuotannon ylijohtajaksi 1.9.2013 alkavaksi viisivuotiskaudeksi.

1.7.2013 Tilastohaastattelijan jokainen päivä on erilainen
"Tilastohaastattelijan työ tarjoaa vastuuta, vapautta ja mielenkiintoisia tehtäviä", kuvailevat työtään tilastohaastattelijat Katriina Laine ja Anne Salmi tilastovuoden artikkelisarjassa.

26.6.2013 Maksutasetilastointi siirtyy Suomen Pankista Tilastokeskukseen
Suomen Pankki ja Tilastokeskus allekirjoittivat tänään 26.6.2013 sopimuksen maksutasetilastoinnin siirtämisestä Suomen Pankista Tilastokeskukseen. Maksutasetilastoinnin päävastuu ja siihen liittyvät työtehtävät siirtyvät Tilastokeskukselle vuoden 2014 alusta lähtien.

25.6.2013  Kauppa työllistää nuoria eniten
Myyjän tehtävissä työskenteli noin 40 000 alle 28-vuotiasta nuorta vuonna 2010. Eniten nuoria työllisti kaupan ala.

24.6.2013  Tilastokeskus mukana tiedetoimittajien maailmankonferenssissa
Tilastokeskuksen asiantuntijat pitävät työpajan datajournalismista ja avoimesta datasta tiedetoimittajien 8. maailmankonferenssissa 24.-28.6.2013 Helsingissä.

20.6.2013  Energiatietoa englanniksi taskukoossa
Tilastokeskus on julkaissut taskukokoisen kirjan Energy in Finland – Pocketbook 2013. Tiivis tietopaketti sisältää energia-alan keskeisimpiä tilastotietoja taulukoina ja graafisina kuvioina.

19.6.2013  Tieto&trendit-blogi: Nuorisotyöttömyydestä – rajauksen ongelma
Varma loppukevään merkki on keskustelu nuorisotyöttömyydestä sekä tavoista mitata sitä, kirjoittaa kehittämispäällikkö Kalle Sinivuori Tieto&trendit-lehden blogissa.

19.6.2013  Suuret yritykset notkahtivat selvästi alkuvuonna
Tilastokeskuksen tuoreimpien suhdannetietojen valossa liikevaihto laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä kaikilla päätoimialoilla palvelualoja lukuun ottamatta. Tosin palvelualojenkin liikevaihdon kasvu hidastui 0,8 prosenttiin vuoden takaisesta.

18.6.2013  Tilastot valottavat suomalaista kesää
Miksi Mikkeli on Suomen mökkivaltaisin kunta? Entä milloin Suomessa syntyy eniten vauvoja? Tilastokeskus on koonnut yhteen tilastotietoja kesästä ja lomailusta

18.6.2013  Katsauksia alueelliseen kehitykseen
Kuntakatsaus ja Seutukunta- ja maakuntakatsaus -julkaisut tarjoavat tiivistetysti ja visuaalisesti nopean läpileikkauksen Suomen kunnista, seutukunnista ja maakunnista. Vertailutiedot esitetään havainnollisina karttoina tai diagrammeina.

14.6.2013  Tilastokeskus järjestäjäkumppani Apps4Finland-kilpailussa
Vuoden 2013 Apps4Finland-kilpailussa haetaan parhaita innovaatioita, jotka hyödyntävät suomalaista avointa dataa. Tilastokeskus osallistuu kilpailuun kumppanina toista kertaa.

13.6.2013  Ajankohtaista Suomi-tietoa taskukoossa
Tilastokeskuksen juuri ilmestynyt Suomi lukuina on taskukokoon tiivistetty 40-sivuinen tietopaketti Suomesta ja suomalaisista. Julkaisu sisältää tilastoina ja kuvioina keskeiset tilastotiedot yhteiskunnan ja talouden eri aloilta. Siinä on myös kansainvälistä vertailutietoa.

12.6.2013  Kotityöhön käytetty aika vähentynyt
Kotitaloudet käyttävät entistä vähemmän aikaa kotitöihin, muun muassa vaatteiden huoltoon ja asiointiin. Näin kertoo tuore Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimus, joka on tehty yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa.

4.6.2013  Ulkomaalaistaustaiset äidiksi nuorempana
Ulkomaalaistaustaiset naiset synnyttivät 7,1 prosenttia vuosien 2007–2011 aikana Suomessa syntyneistä lapsista. Ulkomaalaistaustaiset synnyttäjät ovat hiukan suomalaissyntyisiä nuorempia.

3.6.2013  Vakituisesti asuttujen kesämökkien määrä kasvaa
Vuoden 2011 lopussa noin 13 000 vapaa-ajan asuinrakennusta oli ilmoitettu muuttoilmoituksella vakinaiseksi asunnoksi. Viime vuosina asuttujen vapaa-ajan asuntojen määrä on kasvanut 200–300 rakennuksella vuodessa. (Hyvinvointikatsaus 2/2013)

30.5.2013  Yritysten aineeton omaisuus yhä enimmäkseen Suomessa
Sekä Suomessa että Yhdysvalloissa investoinnit aineettomaan omaisuuteen ovat jo suuremmat kuin aineelliset investoinnit. Suomalaisyritysten aineettomasta omaisuudesta suurin osa sijaitsee edelleen Suomessa. (Tieto&trendit 3/2013)

29.5.2013  Tilastot tutuksi posterikilpailun avulla
Kansainvälisen tilastoposterikilpailun Suomen voittajat kertovat kokemuksistaan tilastovuoden artikkelisarjassa. Tänä vuonna tehtävänantona oli laatia maatalousaiheinen posteri.

27.5.2013   Tilastolaki uudistuu
Tilastolain muuttamista koskeva laki on vahvistettu 24.5.2013. Lakimuutoksessa mm. laajennetaan tilastoja varten kerättyjen tietojen käsittelyä tieteellisissä tutkimuksissa ja yhteiskuntaoloja koskevissa tilastollisissa selvityksissä.

24.5.2013  Tilastojulkistuksissa teknisiä ongelmia
Tilastojulkistuksissa on teknisiä ongelmia, joiden vuoksi mm. linkit tietokantataulukoihin eivät toimi. Pyrimme korjaamaan ongelman mahdollisimman pian.

20.5.2013  Tilastokeskuksen aluetoimipaikkojen lakkauttamisesta neuvotellaan
Tilastokeskus aloittaa perjantaina 24.5.2013 yhteistoimintaneuvottelut aluetoimipaikkojen jatkosta. Neuvotteluesityksen lähtökohtana on toimipaikkojen lakkauttaminen ja virkojen sijoittaminen Helsinkiin.

17.5.2013  Tieto&trendit-blogi: Avataan Big Data!
Aivan viime aikoina big data on tullut data-analyysin ja jopa tilastotoimen piiriin voimakkaana hype-ilmiönä, kirjoittaa Tilastokeskuksen menetelmäasiantuntija Pasi Piela Tieto&trendit-blogissa.

16.5.2013  Tilastokeskuksen pääjohtaja ESS:n Partnership-ryhmän jäseneksi
Pääjohtaja Marjo Bruun on valittu Euroopan tilastojärjestelmän ESS:n Partnership-ryhmän jäseneksi ajalle 1.9.2013 - 30.6.2015.

16.5.2013  Suomi saavuttamassa Kioton pöytäkirjan tavoitteen päästöjen vähentämiseksi
Suomen kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ovat olleet Kioton pöytäkirjan ensimmäisellä velvoitekaudella 2008-2012 noin 339,2 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalentteina. Kokonaispäästöt ovat lähes 5 prosenttia pienemmät kuin päästöjen rajoitusvelvoite.

15.5.2013  Tilastokeskus jatkaa datan avaamista
Tilastokeskus on avannut paikkatietoaineistojaan avoimeen, veloituksettomaan käyttöön. Saatavana on väestöjä kuvaavia perustietoja 1 km x 1 km karttaruuduttain sekä tilastointialueittain.

15.5.2013  Päätoimialoista ainoastaan palvelut lievässä kasvussa
Tilastokeskuksen tuoreimpien suhdannetietojen valossa liikevaihto laski joulu-helmikuussa kaikilla päätoimialoilla muita palveluita lukuun ottamatta. Muiden palveluiden toimialalla yllettiin vielä maltilliseen 1,5 (korjattu 15.5.2013 klo 11.45) prosentin kasvuun.

14.5.2013  Tee oma karttaesitys
Tee oma karttaesitys -palvelu tarjoaa käyttöösi avoimen visualisointikäyttöliittymän, johon voit ladata omia aineistojasi esimerkiksi StatFin-tietokannasta.

8.5.2013  Äidit tilastoissa
Paljonko äidit käyttävät aikaa lastenhoitoon? Missä maakunnassa syntyi viime vuonna eniten lapsia? Äitienpäivän kunniaksi olemme koonneet tilastotietoja äideistä ja lapsiperheistä.

7.5.2013  Tilastokeskuksen uusi Facebook-sivu avattu
Facebook-sivuilla Tilastotohtori hoitaa tiedon ja tilastojen puutostiloja sekä antaa vinkkejä informaatioähkyn helpottamiseksi. Tohtori vastaa palstallaan päänvaivaa aiheuttaviin tilastollisiin kysymyksiin.

6.5.2013  Kuntien avainluvut kartalla
Kuntien avainlukuja voi nyt tarkastella interaktiivisen, monia erilaisia visualisointitapoja tarjoavan käyttöliittymän kautta. Sovelluksen tilastotiedot on esitetty vuoden 2013 aluejaon mukaisesti.

3.5.2013  Tieto&trendit-blogi: Hyviä uutisia työurien tasa-arvosta
Työurarintamalta kuuluu tasa-arvon kannalta hyviä uutisia. Naisten työurat ovat pidentyneet 2000-luvun aikana kolmella vuodella, miestenkin yli vuodella (korjattu 6.5.2013), kirjoittaa tutkimuspäällikkö Anna-Maija Lehto Tieto&trendit-lehden blogissa.

2.5.2013  Suomen tilastolliset vuosikirjat Doria-palvelussa
Suomen tilastollisen vuosikirjan julkaisujen koko sarja vuosilta 1879–2012 on nyt luettavissa Kansalliskirjaston ylläpitämässä avoimessa Doria-palvelussa.

29.4.2013  Vapputietoa
Miten vappua juhlitaan ja miksi? Kuinka monta Vappua Suomessa on? Olemme koonneet yhteen vapun viettoon ja perinteisiin liittyvää tietoa.

26.4.2013  Tilastot some-keskusteluun ja Google-kartalle
Helsingin yliopiston pääkirjastossa järjestetään 7.5.2013 tietoisku, jossa Tieto&trendit-lehden bloggaajat keskustelevat mm. työssäkäyntitilastoista, nuorten työttömyydestä ja sekä tilastodatan visualisoinnista.

26.4.2013  Supertietovarastoa rakentamassa
Väestötilastojen järjestelmä yhdistelee noin 30 erilaista rekisteriaineistoa. "Kyseessä on varsinainen tilastojen kultakaivos", toteaa Tilastokeskuksen kehittämispäällikkö Pekka Myrskylä tilastovuoden artikkelisarjassa.

25.4.2013  Tieto&trendit-blogi: Mitä tapahtui miesten työllisyydelle?
Kun kansainvälinen taantuma viisi vuotta sitten iski, se heijastui ryminällä Suomen työvoimatutkimuksen lukuihin. Tämäkin taantuma on kouraissut erityisesti miehiä, kirjoittaa Tilastokeskuksen asiantuntija Kalle Sinivuori Tieto&trendit-lehden blogissa.

23.4.2013  Uusi malli lakimuutosten simulointiin
Tilastokeskus on julkistanut Suomen henkilöverotus- ja sosiaaliturvajärjestelmää simuloivan mallin, jolla voidaan laskea lakimuutosten taloudellisia vaikutuksia.

22.4.2013  Tilastokoulussa opit indekseistä
Miten vuokrasopimuksen indeksi lasketaan? Mitä tarkoittaa taitettu indeksi? Tilastokoulussa on julkaistu uusi kurssi indekseistä ja niiden käytöstä.

18.4.2013  Nuorten maatalousaiheinen tilastokilpailu ratkennut
Kolmatta kertaa järjestettävän kansainvälisen tilastojen luku- ja käyttötaitokilpailun Suomen finaali on ratkennut. Yläastesarjan voittajat ovat Tapiolan koulusta Espoosta, ja lukiosarjan voitto meni Lyseonpuiston lukion oppilaille Rovaniemelle.

11.4.2013  Joka kolmas pendelöi
Vuonna 2010 yhteensä 758 000 henkilöä eli noin kolmasosa työllisistä kävi töissä oman asuinkuntansa ulkopuolella. Kauniaisten työllisistä 80 prosenttia käy töissä jossakin muussa kunnassa.

9.4.2013  Globalisaatioseminaari Tilastokeskuksessa
Tilastokeskus järjestää 17.4.2013 avoimen seminaarin, jossa tarkastellaan globalisaation asettamia haasteita yrityksille ja yritystilastoinnille.

5.4.2013  Ruuan hinta syö ostovoimaa
Ruuan hinta on noussut Suomessa vanhoista EU-maista toiseksi nopeimmin, kirjoittaa Tilastokeskuksen inflaatioasiantuntija Ilkka Lehtinen Tieto&trendit-lehdessä. Ravinnon kallistuminen on suurin tekijä Suomen muita euromaita nopeammassa inflaatiossa, joka uhkaa yhdessä pienten palkankorotusten kanssa viedä kuluttajien ostovoiman kehityksen pakkasen puolelle.

2.4.2013  Tieto&trendit-blogi: Suomessa kevyempi yritys- ja pääomaverotus
Yritys- ja pääomaverotuksen tasoa mitataan monin tavoin. Suomen taso on selvästi EU-keskiarvon alapuolella, kun asiaa mitataan mielekkäällä tavalla, toteaa Tilastokeskuksen asiantuntija Olli Savela Tieto&trendit-lehden blogissa.

28.3.2013  Oppilaitoksista tietoa kattavasti
Oppilaitosrekisteri-palvelussa on kaikkien oppilaitosten osoitteet ja muut tiedot. Tietoja voi helposti poimia erilaisten kriteerien, kuten oppilaitostyypin tai sijainnin mukaan. Rekisterin tiedot on päivitetty maaliskuussa.

27.3.2013  Tieto&trendit-blogi: Miksi ruuan hinta karkaa käsistä?
Saksasta saa sekaleivän eurolla ja ison virvoitusjuomapullon puolet halvemmalla kuin Suomesta. Miksi syitä Suomen kalliiseen ruokaan ei saada selvitettyä, kysyy Tilastokeskuksen inflaatioasiantuntija Ilkka Lehtinen Tieto&trendit-lehden blogissa.

25.3.2013  Pääsiäisaiheisia tilastoja
Kuinka paljon suomalaiset kuluttavat rahaa pääsiäiskukkiin? Entä kuinka monta pääsiäiskorttia Suomessa lähetetään? Olemme koonneet pääsiäisen aikaan liittyviä tietoja ja tilastoja.

18.3.2013  Jukka Pekkarinen ja Heli Jeskanen-Sundström palkittu Eino H. Laurila –kansantulomitalilla
Vuoden 2012 Eino H. Laurila -kansantulomitali on myönnetty Jukka Pekkariselle ja Heli Jeskanen-Sundströmille. Mitalit myönnetään tunnustuksena heidän aktiivisesta työstään kansantalouden tilinpidon käytön ja tunnettuuden edistäjinä.

14.3.2013  Suomi-tietoa postinumeroalueittain
Suomi postinumeroalueittain -verkkopalvelu sisältää kattavan tietokokonaisuuden alueellista tilastotietoa postinumeroalueittain ja kunnittain. Palvelun tilastotaulukot on juuri päivitetty.

13.3.2013  Pelkkä numero ei riitä
Tilastoilla on merkitystä vain jos niitä käytetään ja hyödynnetään. Tiedon tulkinta sekä kuvioiden ja analyysien käyttö tuo tilastotiedon lähemmäksi tiedonkäyttäjiä, toteaa tilastovuoden artikkelisarjassa Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkija Saku Vähäsantanen.

12.3.2013  Tieto&trendit-blogi: Onko Eurooppa jakautumassa kahtia?
Kotitalouksien reaalitulot laskivat edelleen monissa maissa vuonna 2012, ja ne tulevat alenemaan myös kuluvana vuonna. Erot maiden välillä vain kasvavat, Etelä-Eurooppa on tippumassa kyydistä. Mitkä muut maat vielä putoavat kelkasta?, kysyy Tilastokeskuksen asiantuntija Olli Savela Tieto&trendit-lehden blogissa.

11.3.2013  Työttömyysaste ei kerro nuorten syrjäytymisestä
Työttömyysaste ei ole kovin hyvä tapa kuvata nuorten elinoloja eikä verrata eri maiden nuorten elinoloja toisiinsa. Nuorisotyöttömyyden sijaan on alettu käyttää ns. NEET-astetta viittaamassa sellaisiin nuoriin, jotka eivät ole työssä, koulutuksessa eivätkä kurssilla. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen avulla voidaan tarkastella sitä, miten nuoret itse määrittelevät oman toimintansa.

7.3.2013  Mitä mieltä olet Tilastokirjastosta?
Vastaa verkkokyselyyn 7.4. mennessä ja vaikuta Tilastokirjaston palvelujen kehittämiseen. Samalla voit osallistua palkintojen arvontaan.

5.3.2013  Palkkasumman kasvu hiipui yksityisellä ja julkisella sektorilla
Vuonna 2012 julkisen sektorin palkkasumma kasvoi 3,4 prosenttia ja yksityissektorin palkkasumma 3,7 prosenttia. Sekä julkisella että yksityisellä sektorilla palkkasumman kasvu hidastui vuoden kahdella viimeisellä neljänneksellä.

4.3.2013  Tieto&trendit-blogi: Matalapalkkatyö huono lääke nuorille
Nuorten työttömyydestä esiintyy julkisuudessa vääriä käsityksiä. Myös lääkkeeksi tarjottu matalapalkkatyöselvitys pohjaa harhaanjohtavaan näkemykseen väestön koulutusrakenteesta, kirjoittaa Tilastokeskuksen asiantuntija Anna-Maija Lehto Tieto&trendit-lehden blogissa.

25.2.2013  Kansantalouden tilinpidon tiedot julkaistaan 1.3.2013 klo 10
Tilastokeskus julkistaa kansantalouden tilinpidon ennakkotiedot vuoden 2012 talouskehityksestä tiedotustilaisuudessa 1.3.2012 klo 10. Samalla julkistetaan myös tilastot julkisyhteisöjen alijäämästä ja velasta, neljännesvuositilinpidosta sekä veroista ja veroluonteisista maksuista.

21.2.2013  Väestö vanhenee – heikkeneekö huoltosuhde?
Väestöennusteen mukaan työikäisten määrä vähenee Suomessa lähivuosikymmeninä, mikä vaikuttaa huoltosuhteeseen tulevaisuudessa. Eri maakuntien ja kuntien väillä on kuitenkin huoltosuhteessa suuria eroja eivätkä erot näytä juuri kaventuvan seuraavina vuosikymmeninä.

19.2.2013  Kuluttajahintaindeksin laskenta uudistui
Tilastokeskus on uudistanut kuluttajahintaindeksin laskentamenetelmiä. Jatkossa indeksin painorakennetta päivitetään vuosittain, jolloin myös seurattavia hyödykkeitä voidaan päivittää vuosittain.

19.2.2013  Tieto&trendit-blogi: Tingi lainan marginaalista
Asuntolainojen marginaalit ovat nousseet yli kaksinkertaisiksi puolessatoista vuodessa, mutta eivät silti ihan niin korkealle kuin pankinjohtajien puheista voisi päätellä, kirjoittaa Tilastokeskuksen asiantuntija Ilkka Lehtinen Tieto&trendit-lehden blogissa.

19.2.2013  Työuria pidennettävä etenkin keskeltä
Työurien pidentämisellä alku- tai loppupäästä on vain marginaalinen vaikutus taloudelliseen huoltosuhteeseen tulevaisuudessa. Tilastokeskuksen asiantuntija Markus Rapo perustaa väitteensä väestöennusteen pohjalta tekemiinsä laskelmiin. Lue ja kommentoi artikkelia Tieto&trendit-lehden uusilla verkkosivuilla.

14.2.2013  Historiallisia aikasarjoja Suomen taloudesta
Tilastokeskus on julkaissut tietokannoissaan aikasarjoja Suomen talouden kehityksestä. Pisimmät aikasarjat yltävät yli 150 vuoden päähän.

13.2.2013  Kaupan kasvu hyytyi loppuvuonna
Vuosi 2012 alkoi koko kaupan toimialalla liikevaihdon liki 10 prosentin kasvulla, mutta loppuvuonna myynti kääntyi laskuun. Myös kaupan palkkasumman kasvuvauhti hidastui toisella vuosipuoliskolla.

12.2.2013  Haemme tilastohaastattelijoita
Tilastokeskus hakee tilastohaastattelijoita puhelinhaastattelukeskukseen. Toivomme sinulta selkeää puhelinääntä, ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja sekä sujuvaa suomen kieltä.

11.2.2013  Kuntien avainluvut päivitetty
Kuntien avainluvut ovat nyt saatavilla vuoden vaihteessa voimaan tulleen uuden kuntajaon mukaisesti.

4.2.2013  Tilastokoulu opettaa ymmärtämään tilastoja
Mihin tilastoja tarvitaan? Millaista tietoa tilastojen avulla voidaan esittää? Tilastokeskus on avannut verkkosivuillaan maksuttoman Tilastokoulun, josta saa hyödyllistä perustietoa tilastoista ja tilastojen käytöstä.

31.1.2013  Kansainvälinen tilastovuosi nostaa tilastot esille yhteiskunnassa
Kansainvälinen tilastoinstituutti (ISI) on julistanut vuoden 2013 kansainväliseksi tilastovuodeksi. Tilastovuotta juhlistetaan erilaisilla tapahtumilla 111 maassa.

31.1.2013  Suomen virallisen tilaston tuottajilta laatulupaus
Suomen virallisen tilaston tuottajat ovat allekirjoittaneet laatulupauksen, jossa ne sitoutuvat tilastotuotantoa ohjaaviin periaatteisiin.

29.1.2013  Muutoksia asumisen hintojen tilastoinnissa
Tilastokeskus uudistaa vuonna 2013 asumisen hintojen tilastointia. Uutena tilastona ryhdytään julkaisemaan omistusasumisen hintaindeksejä.

25.1.2013  Teollisuuden liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa ripeimmin Pohjois-Savossa
Teollisuuden liikevaihdon kasvu jäi koko maassa vuoden 2012 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä puoleen prosenttiin. Nopeimmin liikevaihto kasvoi Pohjois-Savossa, runsaat 7 prosenttia.

16.1.2013  Opi hyödyntämään tilastoja tehokkaammin
Tilastokoulutuksen kevätkauden kursseilla perehdytään mm. kotimaisiin ja kansainvälisiin tilastotiedon lähteisiin sekä tilastollisiin peruskäsitteisiin.

9.1.2013  Verkkopalvelumme hakutoiminto uudistettu
Tilastokeskus on uudistanut verkkosivujensa hakutoiminnon. Uusi haku parantaa merkittävästi tilastotiedon löydettävyyttä: sen avulla voidaan entistä tarkemmin etsiä tietoa esimerkiksi taulukoista, tietokannasta, artikkeleista sekä erilaisista metatiedoista.

8.1.2013  Tilastokeskus Tieteen päivillä
Tilastokeskus on mukana 9.-13.1.2013 järjestettävillä Tieteen päivillä. Tilastokeskus esittelee palveluitaan Helsingin yliopiston päärakennuksen 3. kerroksessa.
Lisätietoja tapahtumasta

4.1.2013  Tilastojulkistuksessa ongelmia 4.1.2013
Teknisten ongelmien takia tämän päivän tilastojulkistuksen näkymisessä on ongelmia Pyrimme julkaisemaan tilaston mahdollisimman pian. Sektoritilit neljännesvuosittain 2012, 3. vuosineljännes, (pdf).

3.1.2013  Muutoksia tilastotuotannossa
Tilastokeskuksen tilastojen tuotannossa ja julkaisemisessa tapahtuu vuoden 2013 aikana muutoksia.

_____________

 

Päivitetty 2.1.2014