Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.4.2014

Maaliskuun työttömyysaste 9,5 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2014 maaliskuussa 252 000, mikä oli 16 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 9,5 prosenttia, kun se edellisvuoden maaliskuussa oli 9,0 prosenttia. Työllisiä oli lähes saman verran kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä (tammi-maaliskuussa) työttömyysaste oli 9,0 prosenttia, mikä oli 0,3 prosenttiyksikköä suurempi vuoden 2013 vastaavaan aikaan verrattuna.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2004/03 – 2014/03

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2004/03 – 2014/03

Työllisiä oli vuoden 2014 maaliskuussa 2 392 000 (virhemarginaali ±31 000), mikä oli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Työllisten määrä kasvoi yksityisellä sektorilla ja väheni julkisella sektorilla vuoden 2013 maaliskuuhun verrattuna.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli maaliskuussa 66,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 66,6. Miesten työllisyysaste oli 66,9 ja naisten 66,6 prosenttia. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,4 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2014 maaliskuussa 252 000 (virhemarginaali ±19 000), mikä oli 16 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 133 000 ja naisia 119 000 henkeä.

Työttömyysaste oli maaliskuussa 9,5 prosenttia eli 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 9,9 ja naisten 9,2 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,6 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli maaliskuussa yhteensä 653 000. Heistä työllisiä oli 222 000 ja työttömiä 79 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 301 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli maaliskuussa 26,3 prosenttia, mikä oli 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 20,8 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 12,1 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli 1 450 000 vuoden 2014 maaliskuussa eli 8 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 122 000.

Työllisyyden muutokset 2013/03 – 2014/03 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2013/03 2014/03 2013/03 - 2014/03
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 084 4 093 0,2
Työvoima yhteensä 2 626 2 643 0,6
Työlliset 2 391 2 392 0,0
– palkansaajat 2 067 2 046 –1,0
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 324 346 6,8
Työttömät 236 252 6,8
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 458 1 450 –0,5
– piilotyöttömät  116 122 5,3
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 66,6 66,7 0,1
Työttömyysaste 9,0 9,5 0,5
Työvoimaosuus 64,3 64,6 0,3
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 394 000 henkeä, mikä oli 14 000 vähemmän kuin vuoden 2013 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi eniten koulutuksen (P) toimialalla ja väheni teollisuuden (C) toimialalla.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä oli 1,0 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Työttömiä oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 238 000 henkeä, mikä oli 6 000 henkeä enemmän kuin vuoden 2013 tammi-maaliskuussa. Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen työttömyysaste oli 9,0 prosenttia, mikä oli 0,3 prosenttiyksikköä suurempi vuoden 2013 vastaavaan aikaan verrattuna.

Työvoiman ulkopuolella oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 1 460 000 henkeä, mikä oli 17 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 137 000, mikä oli 21 000 enemmän kuin vuoden 2013 vastaavana aikana.

Työllisyyden muutokset 2013/I – 2014/I Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos
2013/I 2014/I 2013/I - 2014/I
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 640 2 632 –0,3
Työlliset yhteensä 2 408 2 394 –0,6
Työttömät yhteensä 232 238 2,8
– miehet 131 133 1,7
– naiset 101 105 4,1
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 444 1 460 1,1
– piilotyöttömät  116 137 17,9
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli maaliskuun 2014 lopussa kaikkiaan 316 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 29 000 suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden maaliskuusta kaikkien ELY-keskusten alueella; eniten Uudellamaalla (19 %), Kainuussa (17 %) ja Keski-Suomessa (14 %). Maaliskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 30 000, mikä oli 5 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli maaliskuun lopussa yhteensä 129 000 henkilöä, mikä oli 22 000 enemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Palveluiden piirissä oli 4,9 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 39 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 2 000 suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin maaliskuussa 47 000 uutta avointa työpaikkaa eli 2 000 vähemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa.

Muutokset 2013/03 – 2014/03 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2013/03 2014/03 2013/03 - 2014/03
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 1) 287 316 10,0
– yli vuoden työttömänä olleet 68 86 26,6
Palveluissa yhteensä 107 129 20,9
– työllistetyt 28 36 28,3
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 29 33 13,1
– työharjoittelussa, työ- ja koulutuskokeilussa 13 13 0,8
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 36 47 28,6
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 49 47 –4,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
1) Vuoden 2013 alusta voimaan tullut lakimuutos sekä 1.7. tapahtunut lomautusmenettelyn muutos lisäävät jonkin verran työttömien työnhakijoiden lukumäärää.

Linkit: Lakimuutos 1.1.2013
Lomautusmenettelyn muutos 1.7.2013

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat


Lähde: Työvoimatutkimus 2014, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Anna Pärnänen 09 1734 2607, Tuomas Remes 09 1734 3682, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (606,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 24.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/03/tyti_2014_03_2014-04-24_tie_001_fi.html