12 månaders glidande summa

12 månaders glidande summa anger summan för de tolv senaste månaderna. T.ex. mars månads 12 månaders glidande summa utgör summan av alla uppgifter från början av april förra året fram till slutet av mars i år. April månads 12 månaders glidande summa omfattar uppgifterna från början av maj förra året fram till slutet av april i år. Differensen mellan april månads och mars månads 12 månaders glidande summa anger skillnaden mellan situationen i april i fjol och april i år.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa