Nomenklaturen över material och förnödenheter

Fr.o.m. statistikåret 2019 används som nomenklatur för enkäten om ämnen och varor inom industriproduktionen Europeiska gemenskapens kombinerade CN-nomenklatur (Combined Nomenclature). CN-nomenklaturen är en 8-siffrig varuklassificering som används i statistik över utrikes-handel. Ändringar görs årligen i nomenklaturen.I enkäten om ämnen och varor inom industriproduktionen kanman i regel också svara på en grövre nivå än CN-nomenklaturens mest noggranna nivå, dvs. på 6-siffernivån.


Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Nomenklaturen över material och förnödenheter i industrins varustatistik har utarbetats utgående från Europeiska gemenskapernas statistiska varuindelning efter näringsgren (CPA). Denna har tillämpats så att den fyller de nationella behoven. De fyra första siffrorna i rubrikerna beskriver den tillverkande näringsgrenen (i nomenklaturen TOL2008, TOL2002 eller TOL95 beroende på statistikåret). Rubriken har 6-8 siffror.


Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1997 - 31.12.2019

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa