Material och förnödenheter

I material och förnödenheter räknas de material som direkt används för tillverkning av de producerade varorna (råmaterial, halvfabrikat, tillsatsämnen, delar samt små icke-aktiverade verktyg och redskap). I material och förnödenheter räknas också hjälputrustning (smörjmedel, vatten m.m.). Material och förnödenheter omfattar inte kontors- eller förpackningstillbehör.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Råämnen, halvfabrikat, delar och andra varor som är avsedda att användas inom den egna produktionen. Hit hör också packningsmaterial samt sådant material och hjälpämnen som används inom produktionsverksamheten som t.ex. slipstenar, borrskär, och sprängmedel som inte ingår i produkten. Dessutom ingår driv- och smörjmedel som används inom den egna produktionen eller som förbrukas själv.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa