De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Ämnesval

I statistiken över ämnesval är utgångspunkten för språkvalet den studerandes val. Språkvalen uppges enligt den omfattning språkstudierna har.

A1-språket är ett gemensamt (obligatoriskt) språk som inletts i årskurserna 1-6.
A2-språket är ett frivilligt språk som inletts i årskurserna 1-6.
B1-språket är ett gemensamt (obligatoriskt) språk som inletts i årskurserna 7-9.
B2-språket är ett tillvalsspråk (i gymnasiet minst 6 kurser) som inletts i årskurserna 7-9.
B3-språket är ett tillvalsspråk som inletts i gymnasiet(minst 6 kurser).
"Tillvalsspråk, mindre än 6 kurser" är ett språk som inletts i gymnasiet, och som omfattar mindre än 6 kurser.



Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa